Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
4761.12 EUR
Finansējums no VKKF:
4761.12 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Katrai ielai ir savs stāsts, tikai jāieklausās un jāiepazīst. Projekta „Ļaudonas ielu stāsti” ietvaros tiktu vākta pieejamā vēsturiskā informācija. Pētītas un pierakstītas zināšanas un fakti par Ļaudonas ielām, ēkām un ievērojamiem iedzīvotājiem. Galarezultātā – izveidoti 16 ielu stāstu stendi, saglabātu un nodotu nemateriālo kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. Ļaudonas iedzīvotājiem un viesiem ļautu iepazīt pagasta vēsturi. Ielu stāsti stiprinātu vietējo identitāti un patriotisma garu, veidotu pagasta vēsturi, kā arī veicinātu atpazīstamību.

Projektu plānots īstenot no 01.06.2021 – 15.10.2021.

Projekta kopējās izmaksas: 4761,12euro

Mērķi

Kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, apkopošana, saglabāšana un nodošana jaunajai paaudzei.

Uzdevumi

1. Izzināt Ļaudonas ielu vēsturi;

2. Uzklausīt un pierakstīt iedzīvotāju stāstus;

3. Apkopot un dokumentēt iegūto informāciju;

4. Izveidot katras ielas stenda publicējamo informāciju:

5. Izveidot stendu vizuālo noformējumu;

6. Izgatavot stendu konstrukcijas;

7. Maketēt un izgatavot informatīvās plāksnes;

8. Stendu izvietošana ;

9. Galarezultāta atklāšana;

10. Popularizēt ielu stāstu stendus pagasta iedzīvotājiem un viesiem;

11. Sagatavot un iesniegt atskaites.

2. Prioritāte

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, izpēte, saglabāšana un nodošana veido pagasta identitāti, tāpēc izvēloties šo prioritāti, mēs stiprinām un veicinām Ļaudonas iedzīvotāju piederību savam pagastam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Ļaudonas pagasta esošie, bijušie un topošie iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, kurus interesē savā pagasta vēsture. Kā arī Ļaudonas viesi, kuri vēlas iepazīt mūsu pagasa vēsturi

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta realizēšanas rezultātā būs izpētīta un apkopota 16 Ļaudonas ielu vēsture. Izgatavoti un izvietoti 16 informatīvi stendi ar ielu vēstures, nozīmīgu ēku un ievērojamu iedzīvotāju aprakstu.

Ļaudonas iedzīvotājiem nostiprināsies apziņa par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Ļaudonas pagastam veidosies vēsturiskais mantojums, ko atstāt nākamajām paaudzēm, kas stiprinās pagasta identitāti un veicinās atpazīstamību.

Realizējot projektu tiks radīta iespēja visiem interesantiem iepazīties ar daļu mūsu pagasta vēstures.

Iesaistot vēstures izpētē brībprātīgos jauniešus, mēs attīstīsim viņos kultūras vērtību apzināšanu, stiprinot viņos sava pagasta patriotisma garu.