Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Lielvārdes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
5640.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5640.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Senās mūzikas ansamblis "Modus Vivendi" ir Jumpravas kultūras nama kolektīvs, kura sastāvā ir pieci baroka un renesanses laika mūzikas cienītāji un izpildītāji. Līdz šim ansambļa mākslinieciskie vadītāji ir aicinājuši komponistus radīt veltījumus piecbalsīgam madrigālistu sastāvam. Ir radītas gan tautasdziesmu apdares, gan stilizācijas un pat oriģinālmūzika, ar vienojošo, proti, senās mūzikas stilistiku, reizumis iekļaujot arī specifiski instrumentāriju un tekstu.

Projektā paredzēts ierakstīt un izdot kompaktdisku, kurā senās mūzikas ansamblis “Modus Vivendi” gan a cappella, gan ar instrumentālo pavadījumu izpilda 7 latviešu komponistu – Andra Sējāna, Jēkaba Nīmaņa, Jēkaba Jančevska, Andra Gaiļa, Uģa Prauliņa, Aivara Kalēja un Imanta Zemzara 15 kompozīcijas, kas radītas tieši šim sastāvam. Instrumentālo sastāvu veido profesionāli mūziķi ar plašu pieredzi senās mūzikas izpildīšanā – Aivars Kalējs (pozitīvs), Ieva Nīmane (baroka oboja, flautas), Ainārs Paukšēns (baroka čells). Kā skaņu režisors šim projektam ir aicināts Kaspars Putniņš.

Ieraksti tiks veikti Rīgas Svētā Pētera baznīcā un Jumpravas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā. CD atvēršanas svētki norisināsies Jumpravas kultūras namā.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir izdot kompaktdisku ar ierakstiem, kuru tapšanā ir uzrunāti latviešu komponisti, kas radījuši mūziku speciāli ansamblim "Modus Vivendi", iedziļinoties senās mūzikas estētikā un aprobējot to mūsdienu latviešu kompozīcijās.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

  • Mēģinājuma process, gatavošanās ierakstiem;
  • Sadarbībā ar skaņu režisoru izstādāt ieraksta tehnisko un māksliniecisko plānu;
  • Piecas ierakstu sesijas Jumpravas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā Dzelmēs un Sv. Pētera baznīcā Rīgā;
  • izveidot CD dizainu un aprakstošo tekstu saturu;
  • Izdot Senās mūzikas ansambļa CD "Veltījumi" un organizēt atvēršanas svētkus
3. Prioritāte

Projekta realizēšanas gadījumā sadarbojoties amatiermākslas kolektīvam - senās mūzikas ansamblim "Modus Vivendi" - un profesionāliem mūziķiem, būs tapis kvalitatīvs kompaktdisks ar kompozīcijām senās mūzikas stilistikā. Ieraksti būs pieejami ikvienam interesentam, izzglītības iestādēm, kultūras iestādēm u.c.

Ieguvēji un mērķauditorija

Kompaktdisks būs kvalitatīvs mūzikas materiāls jabkuram interesentam, kultūras un izglītības iestādēm. Bet CD atvēršanas svētki nodrošinās profesionālās kultūras pieejamību lauku reģionos.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā būs ierakstīts un izdots kvalitatīvs senās mūzikas ansambļa "Modus Vivendi" kompaktdisks, kurā ietverti septiņu latviešu komponistu (Andris Sējāns, Jēkabs Nīmanis, Jēkabs Jančevskis, Andris Gailis, Uģis Prauliņš, Aivars Kalējs, Imants Zemzaris)  piecpadsmit kompozīcijas senās mūzikas stilistikā.

Projekta noslēgumā tiks organizēti CD atvēršanas svētki, kuros piedalīsies visi ierakstā iesaistītie mūziķi un komponisti. Šis pasākums papildinās Jumpravas pagasta kultūras dzīvi ar profesionālu un kvalitatīvu notikumu.