Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
Projekta kopējās izmaksas:
6482.72 EUR
Finansējums no VKKF:
6482.72 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Alūksnē tiks organizēti improvizācijas teātra svētki “Smaida attālumā”. Sarīkojumā jaunieši no 12 līdz 25 gadu vecumam apmeklēs improvizācijas teātra meistarklases, kuras vadīs nozares profesionāļi. Improvizāciju dejā, skatuvisko kustību vadīs horeogrāfs, režisors Jānis Putniņš; performanču mākslu pasniegs producente Ieva Niedre; uzmanības un koncentrēšanās vingrinājumus vadīs režisore, teātra sporta trenere Ligita Smildziņa; kā sadarboties ar partneri mācīs pieredzējusī Madonas Bērnu un jauniešu centa teātra sporta pulciņa vadītāja Inese Zīle, stāstu veidošanu un iztēli rosinās Rīgas Hanzas vidusskolas skolotājs, improvizācijas festivāla “Rīgas kauss” organizators Aleksandrs Lange; emocionalitāti, izpausmes un izteiksmīgumu ar skaņu palīdzību rosinās atklāt komponists Jēkabs Nīmanis. Komunikāciju, spēju improvizēt ikvienā sarunā vadīs  "Runasramis" improvizatore Aija Iesalniece.  Jaunieši izkops improvizētāja iemaņas,  sadarbojoties ar profesionāļiem. Noslēguma šovā katram projekta dalībniekam būs iespēja publikai demonstrēt savu labāko sniegumu, kuru vērtēs tiesneši. Dana Āre, Uldis Siliņš, Patrīcija Kolāte ir  jaunieši ar pieredzi improvizācijas teātrī un teātra sporta turnīru vērtēšanā, viņi  izteiks pamatotas uzslavas un ieteiks labākos risinājumus ainas veidošanai nākotnē. Projekts paredz Vidzemē dzīvojošu jauniešu, ar pieredzi improvizācijas teātrī,  saliedēšanu un izglītošanu.

Mērķi

Veicināt jauniešu un teātra jomas profesionāļu sadarbību, izmantojot neformālās mācību metodes un radošu atmosfēru.

 

Uzdevumi

  1. Sniegt iespēju Vidzemes jauniešiem apmeklēt meistarklases  dažādās improvizācijas jomās.
  2. Veicināt daudzveidīgu un kvalitatīvu nodarbību pieejamību ikvienam jaunajam improvizatoram.
  3. Rosināt jaunus dalībniekus iesaistīties improvizācijas teātrī.
  4. Atklāt Vidzemes  jauniešiem neparastas improvizācijas tehnikas un iespējas.
  5. Sagatavoties noslēguma šovam “Smaida attālumā”.
  6. Meistarklašu apmeklējumā iesaistīt 140 dalībniekus.
  7. Iesaistīt brīvprātīgos jauniešus, kuri atbalsta pasākuma norisi.
  8. Veidot ticību un pilnīgāku izpratni par savām spējām.
  9. Iegūt jaunus draugus un sadarbības partnerus.
1. Prioritāte

Šajās meistarklasēs tiks iesaistīti bērni un jaunieši izglītojošos kultūras procesos.
Vidzemē ir vairāki simti bērnu un jauniešu, kuri apgūst improvizācijas teātra pamatus teātra sporta pulciņos. Teātra sports ir improvizācijas teātra specifisks novirziens, kurā tiek metodiski organizēta sacensība starp divām vai vairākām aktieru komandām. Procesā tiek iesaistītas konkrētas improvizācijas tehnikas, vērtēšanas sistēma un komisija.

Ieguvēji un mērķauditorija

Dalībnieki- 140 Vidzemes jaunieši ar priekšzināšanām improvizācijas teātrī.
Noslēguma šova "Smaida attālumā" skatītāji.

Paredzamie projekta rezultāti

140 Vidzemes novada bērni un jaunieši apmeklējuši 7 meistarklases.

Katrs pedagogs novadījis  meistarklases  140 jauniešiem.

Katrs projektā iesaistītais jaunietis guvis iespēju improvizēt  uz skatuves publikai.

Trīs jaunieši ar pieredzi improvizācijas teātrī izteikuši pamatotu vērtējumu komandu un individuālajam sniegumam.

Skatītāji guvuši plašāku priekšstatu par improvizācijas teātri.