Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Lielvārdes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
6950.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6380.00 EUR
Līdzfinansējums:
570.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Lielvārdes novada kultūras centra struktūrvienības Jumpravas kultūras nama organizētais pasākums “Laižam vasaru atpūsties” ir rīta brīvdabas pasākums muzikālā izpildījumā ar māksliniecisku pieskārienu un noskaņu. Gaisa burbuļu ieskāvumā un vieglumā Jumpravas kultūras nama pagalma pusē, meža ielokā organizētā pasākuma centrālās norises ir paredzētas profesionāļu mūziķu koncerts – grupa “Sudden Lights”, mūziķis Goran Gora (Jānis Holšteins - Upmanis) un mākslas objekta izveide profesionālās mākslinieces Alises Ķīnastas vadībā.

Pasākuma šarmu un neatkārtojamību nodrošinās mākslas objekts, kas, paralēli koncerta daļai, taps uz lielizmēra audekla, kur katrs pasākuma apmeklētājs mākslinieces paspārnē varēs atstāt savu sajūtu nospiedumu caur krāsām. Mākslas objekts pēc pasākuma tiks izstādīts Jumpravas kultūras namā un būs apskatāms jebkuram interesentam kultūras nama darba laikā vismaz līdz 2021. gada beigām.

Ierasti pasākuma apmeklētājs ir tas, kurš gūst labumu no pasākuma, pēcāk organizētājam sniedzot atpakaļ tikai savas klātbūtnes emocijas netveramā veidā, bet ar šo projektu un pasākumu vēlamies aktualizēt apmeklētāju iesaistes nozīmīgumu kultūras norisēs, tādējādi integrējot atnācēju kā daļu no pasākuma. Īpaši svarīga iesaiste no kultūras patērētāju puses ir tieši lauku reģionos, kur darbinieku ir salīdzinoši maz un katra palīdzīga roka, iesaiste un atsauksme kultūras veidošanas procesā ir no svara, lai katru nākošo notikumu var radīt vēl saistošāku dažādām mērķauditorijām.

Mērķi

Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvu muzikālu un māksliniecisku pieredzi caur vieglumu un emocijām, kā arī aktualizēt ikviena apmeklētāja līdzdalības nozīmīgumu jebkura pasākuma tapšanā un rezultātā.

Visiem pasākuma apmeklētājiem septembra pirmās sestdienas rītā būs lieliska iespēja izbaudīt brīvdabas pasākumu nepiespiestā un vieglā gaisotnē caur mūziku un mākslu un apjaust savu kā indivīda nozīmīgumu pasākuma realizēšanā – gan kā apmeklētājs, gan kā neatņemama pasākuma daļa, kura ir nozīmīga pasākuma norišu tapšanā un mākslas ilgtspējības nodrošināšanā.

Uzdevumi

 • Sazināties un vienoties par pasākuma norises laiku, vietu un nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu ar pasākumā paredzētajiem mūziķiem un mākslinieci.
 • Sazināties ar tehnisko pakalpojumu sniedzējiem - rezervēt tehnisko nodrošinājumu (nepieciešamo aparatūru, skaņu un gaismu, teltis), kā arī apskaņošanas un gaismošanas pakalpojumus.
 • Izstrādāt plānu reklāmas materiālu izveidei – sazināties ar maketētāju, vienoties par pasākuma afišas maketa izstrādi, pasūtīt izgatavošanai afišas tipogrāfijā un izvietot reklāmas materiālus plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos.
 • Pasākuma dienā labiekārtot teritoriju un nodrošināt pasākuma realizāciju.
 • Pasākuma laikā radīto mākslas objekta izstādīt Jumpravas kultūras nama telpās vismaz līdz 2021. gada beigām, lai tas būtu pieejams visu interesentu apskatei.
3. Prioritāte

Šāda pasākuma īstenošana un realizācija ir nozīmīga, jo veicinās izpratni par kultūras, profesionālās mākslas un apmeklētāju savstarpējo mijiedarbību, novērtējot apmeklētāju nozīmīgumu pasākuma tapšanā un līdziesaistē, tādējādi vēl vairāk aktualizējot kultūras patērētāju iesaistes svarīgumu tieši lauku reģionos, kā arī popularizējot kultūras dažādību un pieejamību Vidzemē.

Ieguvēji un mērķauditorija

No projekta īstenošanas labumu gūs visi pasākuma apmeklētāji, saņemot kvalitatīvu muzikālu un māksliniecisku pieredzi caur vieglumu un emocijām, aktualizējot ikviena apmeklētāja līdzdalības nozīmīgumu pasākuma tapšanā un rezultātā. Pasākuma rezultātu - kopīgi radīto mākslas objektu varēs apskatīt ikviens interesents Jumpravas kultūras nama telpās vismaz līdz 2021. gada beigām Jumpravas kultūras nama darba laikā.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Organizēts un nodrošināts augstas kvalitātes pasākums, radot unikālas emocijas ikkatram apmeklētājam;
 • dota iespēja apmeklētājiem dzirdēt kvalitatīvu mūzikas sniegumu;
 • paplašināts Lielvārdes novada kultūras centra struktūrvienības Jumpravas kultūras nama pastāvīgās publikas loks;
 • sniegta iespēja apmeklētājiem piedalīties pasākuma radīšanā, tādējādi veicinot un aktualizējot ikviena apmeklētāja nozīmīgumu jebkura pasākuma tapšanā un rezultātā;
 • bagātināta Vidzemē pieejamā kultūrvide;
 • iegūts paliekošs mākslas objekts, kas tiks izvietots publiskai apskatei Lielvārdes novada struktūrvienības Jumpravas kultūras nama telpās, kuru būs iespēja apskatīt ikvienam interesentam vismaz līdz 2021. gada beigām Jumpravas kultūras nama darba laikā.