Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madona novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
6735.12 EUR
Finansējums no VKKF:
6735.12 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Vecā Sāvienas skolas ēka ir skaists vēstures mantojums. Apgleznojot ēkas logus, tā padarīs izbijušās skolas ēku vizuāli pievilcīgāku, atdzīvinās skolēnu un skolotāju atmiņas par skolas vēsturi. Skolas ēkas padarīšana par mākslas objektu, pavērs tai citu pielietojumu. Projekta realizācijas rezultātā tiks sakārtota bīstama un vidi degradējoša teritorija.

Idejas autori ir Ļaudonas vidusskolas absolvente Baiba Krama, kas jau īstenoja Vēsturiskās Ļaudonas vidusskolas skolas logu apgleznošanu un Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs. Gleznojumu tapšanā piedalīsies māksliniece Baiba Krama, paši Sāvienas un Ļaudonas iedzīvotāji, kā arī Ļaudonas vidusskolas audzēkņi.

Jauniešu iesaiste projektā "Vecās skolas stāsti. Sāvienas skola", veicinās iepazīt kultūrvēsturisku vietu,
cilvēkus un savas saknes. Projektā apgleznotie logi un iegūtā informācija, būs skats uz vēsturi un tā laika jauniešiem, iedzīvotājiem. Brīvprātīgajā darbā jaunieši iegūs pieredzi, ka vēsturi var saglabāt dažādi,  tās vērtību apzināšanās, mantojuma nodošana nākamajām paaudzēm. Projekts veicinās jauniešu brīvprātīgā darba kustību un sava pagasta patriotisma gara stiprināšanu.

Piešķirot ēkai jaunu izskatu, tiks atdzīvināts viens mazs atmiņu stūrītis Sāvienas iedzīvotājiem, piesaistot atgriezties apskatīt skolu, aicināt līdzi savas ģimenes un citus Madonas novada iedzīvotājus, tūristus.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir atdzīvināt Vecās Sāvienas skolas ēku, tai piešķirot jaunu vērtību un nodot kultūrvēsturisko mantojumu jaunajai paaudzei. Mērķis arī ir sakārtot vidi degradējošu teritoriju ar pašu iedzīvotāju un sevišķi jauniešu palīdzību. Vecās skolas logu rūtis aizstāt ar lielformāta mākslas darbiem, tiks sakopta vecās skolas apkārtne. Iesaistīt jauniešus vienotā kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību apzināšanā un saglabāšanā. Sava pagasta patriotisma gara stiprināšana. Veicināt pagasta un vēsturisku vietu atpazīstamību.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi  ir:

  • savākt vienkopus skolēnu atmiņu stāstus par skolu un skolas gaitām, tās skolotājiem;
  • apsekot dabā Vecās Sāvienas skolas ēku, veikt uzmērījumus ;
  • apgleznot un apdrukāt lielformāta OSB plāksnes, uzstādīt gleznas logu ailēs;
  • informācijas stenda izveidošana un uzstādīšana;
  • informācijas bukleta izgatavošana;
  • popularizēt Vecās Sāvienas skolas ēku iedzīvotājiem un viesiem;
1. Prioritāte

Projekts atbilst 1. prioritātei.
Jauniešu iesaiste projektā, veicinās iepazīt kultūrvēsturisku vietu, cilvēkus un savas saknes. Apgleznotie logi un iegūtā informācija, būs skats uz vēsturi, tā laika jauniešiem, iedzīvotājiem. Brīvprātīgajā darbā jaunieši iegūs pieredzi, ka vēsturi var saglabāt dažādi, tās vērtību apzināšanās, mantojuma nodošana nākamajām paaudzēm. Projekts veicinās jauniešu brīvprātīgā darba kustību un sava pagasta patriotisma gara stiprināšanu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir 1 222 Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, 21 879 Madonas novada iedzīvotāji.
Latvijas iedzīvotāji, kam tuva kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tūristi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta realizējot tiks iegūta, apkopota un saglabāta informācija par Vecās Sāvienas skolas vēsturi un tiks atjaunots skolas vizuālais tēls.

Vecās Sāvienas skolas logus projekta realizēšanas rezultātā rotās lielformāta gleznas ar vēsturiskām skolas ainām.

Pie Vecās Sāvienas skola ēkas tiks izvietots informatīvs stends.

Projekta realizēšanas rezultātā tiks iegūta sakopta vide vietējiem iedzīvotājiem un tūrisma apskates objekts visiem interesentiem.

Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem, tai skaitā jauniešiem, nostiprināsies brīvprātīgā darba kustība un sapratne par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nodošanu no paaudzes paaudzē.

Stiprināsies Ļaudonas pagasta identitāte un atpazīstamība reģionā, novadā un tūristu apskates objektu maršrutos.