Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alūksnes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
5509.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3130.00 EUR
Līdzfinansējums:
2379.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Vasaras saulgrieži ir laiks, ko mūsu senči dēvēja par “laika vārtiem” jeb brīdi, kad cilvēks sevi var piepildīt ar dabas enerģiju, veicot rituālas darbības – dziedot, dedzot ugunskuru, meklējot papardes ziedu, plūcot jāņuzāles, pavadot un sagaidot sauli. Neviena no daudzajām darbībām netiek izpildīta tāpat vien – tās ir psiholoģiski motivētas, un to laikā cilvēki sakārto savas domas, piepilda sevi ar enerģiju, uzlādē veiksmei.

2021. gadā Alūksnē jau piecpadsmito gadu noritēs vasaras saulgriežu tradicionālais pasākums “Sauksim sauli”, kas tiek veidots kā saulgriežu rituālu kopums. Šogad tas pielāgots pandēmijas apstākļiem, izslēdzot dalībnieku pulcēšanos, tajā pašā laikā dodot iespēju apmeklētājiem izbaudīt maģisko saulgriežu nakts burvību un vērot dabas enerģētisko mirkli saullēktā. Saulgriežu sagaidīšanas ceļš “Sauksim sauli” plānots kā pastaigu taka pa Alūksnes Muižas parku apļa formā, piešķirot pastaigu ceļam mitoloģisku saules cikla enerģiju un nodrošinot vienvirziena kustību, līdz ar to pastaigu ceļa apmeklējums neapdraudēs apmeklētāju veselību, bet gluži pretēji – vairos enerģiju un nodrošinās senču latviskā mantojuma saglabāšanu un tālāk nodošanu mūsdienīgā pieejā. Īsi pēc pusnakts un tumsas iesegā saulgriežu sagaidīšanas ceļš “Sauksim sauli” būs mazliet mistisks – uguns bumbu un sveču izgaismots, saulgriežu stāstu pierunāts, bet, austot saulei, apmeklētājiem pavērsies dažādie zāļu apļi, kuri senlatviešu tradīcijā ir saistīti ar saules ritumu, gaismu un siltumu. 

Mērķi

Nodrošināt kultūras pasākumu pieejamību Alūksnes Muižas parkā, veicinot nemateriālā un dabas mantojuma sintēzi un stiprinot senču latviskā mantojuma saglabāšanu un tālāk nodošanu mūsdienīgā pieejā.

Uzdevumi

  1. Koordinēt sagatavošanās darbus vasaras saulgriežu svinību nodrošināšanai.

2.      Veicināt sabiedrības interesi par pasākuma norisi, izstrādājot pasākuma reklāmas materiālus, afišas, preses relīzes un ievietojot tās plašsaziņas līdzekļos: presē, muzeja mājas lapā, sociālajos tīklos.

3.      Nodrošināt kvalitatīvu pasākuma norisi, veicot sagatavošanas darbus vasaras saulgriežu sagaidīšanas ceļa “Sauksim sauli” organizēšanā:

  • izveidot dabā saulgriežu sagaidīšanas ceļu “Sauksim sauli” apļa formā, veicinot apļa kā spēka un mūžības simbola izpratni un nodrošinot vienvirziena kustību epidemioloģiskās situācijas laikā;
  • izveidot 5 vides objektus- zāļu apļus ar stāstiem par ozolu, pīlādzi, āboliņa ziedu, papardi un citām jāņuzālēm, nododot saulgriežu tradīcijas bezkontakta veidā- caur noskaņu un stāstiem-  tautasdziesmām, teikām, ticējumiem;
  • sagatavot un uzstādīt parka dīķī vides objektu- ūdens ekrānu, kurā tiks projicēti dažādi, iepriekš ierakstīti, ebru mākslas zīmējumi saulgriežu tematikā, skanot fonā Ziemeru folkloras kopas iedziedātām dziesmām, sekmējot cilvēka un dabas savienošanos emocionālā pārdzīvojumā un uguns un ūdens nozīmi maģisku rituālu veikšanā;
  • izvietot un iedegt Alūksnes Muižas parkā 4 vides objektus - uguns bumbas, veidojot atspīdumus Alūksnes ezera ūdeņos un parka reljefā, simbolizējot saullēktu un tā sagaidīšanu;
  • nodrošināt vietas noformēšanu, apgaismošanu, apskaņošanu.

4.      Nodrošināt pasākuma norisi atbilstoši scenārijam.

5.      Informēt sabiedrību plašsaziņa līdzekļos par projekta realizāciju.

6.      Sagatavot atskaites par projekta realizāciju.

2. Prioritāte

Projekta "Vasaras saulgriežu sagaidīšanas ceļš "Sauksim sauli"" īstenošanas forma un saturs atbilsts Vidzemes kultūras programmas prioritātei 1.5.2., nodrošinot vienotās kultūras un dabas mantojuma sintēzi, unikālās kultūrvides popularizēšanu un latviešu tautas tradicionālo zināšanu un latviskā mantojuma saglabāšanu un tālāk nodošanu mūsdienīgā interpretācijā plašākam interesentu lokam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Alūksnes pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotāji, latviešu tautas tradīciju cienītāji, folkloras kopu un tautas tradicionālās mākslas kolektīvu dalībnieki un ikviens, kurš vēlas piedzīvot vasaras saulgriežu maģiju, uzlādēties ar enerģiju un iepazīt latviešu tautas tradīcijas mūsdienīgā interpretācijā.

Paredzamie projekta rezultāti

Saules sagaidīšana kļuvusi par skaistu tradīciju, kas pulcina cilvēkus kopā enerģētiski spēcīgā laikā, veicinot garīgās un fiziskās veselības stiprināšanu, latviešu tradīciju piedzīvošanu un cilvēka un dabas saplūšanu vienotā veselumā. Lai saglabātu un nodotu mūsu senču tradīcijas, Alūksnes muzejs aizvien paplašina latvisko saulgriežu svinēšanas tradīciju piedāvājuma klāstu, iesaistot procesā folkloras kopas, amatu meistarus, tradīciju pārzinātājus, tūrisma speciālistus, literātus, mūziķus, Pirts skolu. Pasākums notiek ļoti īpašā laikā, pašā saulgriežu rīta saullēktā 21. jūnijā. Vasaras saulgriežu rituāli senlatviešiem pamatā ir bijuši saistīti ar uguni, ūdeni, zemi un gaisu, kam īsākajā naktī piemītot dzīvinošs spēks. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, šogad nav iespējams organizēt aktivitātes, kas tiešā mērā atbilstu tradīcijām, taču mēs vēlamies sajūtu par tām nodot vizuāli saistošā, mūsdienīgā veidā. Tāpēc vasaras saulgriežu sagaidīšanas ceļš “Sauksim sauli” tiks veidots apļa formā, piešķirot mitoloģisku enerģiju pastaigu ceļam un nodrošinot nepieciešamo vienvirziena kustību situācijā, ja jāizpilda epidemioloģiskās prasības. Parka centrā dīķī tiks uzstādīts ūdens ekrāns, kurā tiks projicēti dažādi, iepriekš ierakstīti, ebru mākslas zīmējumi par saulgriežu tematiku, bet vasaras saulgriežu uguni simbolizēs vizuāli pievilcīgas uguns bumbas, kas apspīdēs parka pakalnus un Alūksnes ezera gleznaino ainavu. Raksturīgākais un zināmākais vasaras saulgriežu elements- Jāņu vainags ar apļa formu un jāņuzāļu nozīmi tiks izmantots 5 vides objektu veidošanā, kur pie katra no tiem tiks atskaņoti stāsti par jāņuzāļu nozīmi un vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijām, tādējādi apmeklētājiem nododot saulgriežu tradīcijas bezkontakta veidā – caur stāstu, kas ietver tautasdziesmas, teikas un ticējumus. Pasākuma norise plānota 21. jūnijā no pusnakts līdz plkst. 07:00 rītā, nodrošinot apmeklētājiem iespēju izvēlēties sev piemērotāko laiku pastaigai, lai izbaudītu vasaras saulgriežu nakts un līgo dienas rīta daudzveidīgās noskaņas.