Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras pilsētas pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
5482.01 EUR
Finansējums no VKKF:
4195.71 EUR
Līdzfinansējums:
1286.30 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Tūrisms un ceļošana visos laikos bijusi viena no sabiedrības labjūtes pamatvajadzībām. COVID-19 vīruss paralizējis cilvēku dzīves teju vai visās tās ierastajās izpausmēs, īpaši satricinot tieši tūrisma nozari. Daba, pastaigas svaigā gaisā un Latvijas izzināšana iezīmējusies kā viena no šī brīža galvenajām ceļotāju aktualitātēm. Meklēt jaunus risinājumus pieredzējuma gūšanā, spēt pielāgoties un vienlaikus saglabāt drošas ceļošanas pamatnosacījumus ir “jaunās realitātes” pamatpostulāti. Valmieras novadā plānotā tūrisma akcija ar papildinātās realitātes risinājumiem radīs neaizmirstamu ceļošanas pieredzi, izceļot skaistākās dabas un kultūrvietu ainavas un atklājot intriģējošus stāstus un leģendas, tādējādi apzinot un fiksējot arī daļu no nemateriālā kultūras mantojuma. Papildinātā realitāte ir viena no visātrāk augošajām nozarēm pasaulē, sevi pierādot kā ļoti efektīvu instrumentu, sniedzot daudz saistošāku pieredzi nekā tradicionālie piedāvājumi. Organizējot tūrisma akciju jau 8.reizi, gadu no gada palielinājusies interesei un pērn sasniegts arī rekordliels dalībnieku skaits. Projekta realizēšana veicinās ceļotāju no Latvijas, tai skaitā topošā Valmieras novada iedzīvotāju, izpratni par 20 novada dabas un kultūrvēstures objektiem un ar tiem saistītajiem nostāstiem. Ar tūrisma akcijas palīdzību Valmieras TIC sadarbībā ar tagadējām Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu un Strenču pašvaldībām vēlas attīstīt un paildzināt tūrisma sezonu arī rudens pusē, nevis tikai nodrošinot piedāvājumu vasarā, kas klasiski ir aktīvākā ceļošanas “sezona” ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē.

Mērķi

Projekta mērķis ir radīt jaunu, aizraujošu, interaktīvu un jebkurā laikā pieejamu tūrisma akcijas saturu ar papildinātās realitātes palīdzību, kas atklās 20 dažādus piesaistes objektus Valmieras novadā, aicinot izzināt gan dabas un kultūrvēsturiskās vietas, gan atklāt nostāstus, teikas un leģendas. Aktivitātes mērķis ir ne tikai iedvesmot vietējos iedzīvotājus saturīgai un izzinošai brīvā laika pavadīšanas iespējai, bet arī aicināt ceļotājus no visas Latvijas apmeklēt topošo Valmieras novadu, izglītojot tos par dažādām akcijas pieturpunktos iekļautām tēmām. 

Uzdevumi

 1. Atlasīt 20 tūrisma akcijas objektus topošajā Valmieras novadā.
 2. Apkopot saturisko informāciju par objektiem, izveidojot jautājumu un/vai uzdevumu katrā no  objektiem.
 3. Informāciju nodot papildinātās realitātes izstrādātājiem tālākā produkta izveidei.
 4. Kopā ar izstrādātājiem testēt izveidoto piedāvājumu un ieviest korekcijas, ja tādas nepieciešamas.
 5. Sadarbībā ar grafisko dizaineri, izveidot tūrisma akcijas ceļveža un dabā esošo vides norāžu maketus, vizuāļus mārketingam digitālajā vidē (visit.valmiera.lv, sociālie mediji).
 6. Nodrukāt tūrisma akcijas ceļvedi 2 000 eksemplāros un 20 vides norādes.
 7. Apsekot visus 20 tūrisma akcijas objektus, izlikt vides norādes un izplatīt tūrisma akcijas ceļvedi topošajā Valmieras novadā, kā arī citos Vidzemes TIC.
 8. Sagatavot un izplatīt preses ziņas par tūrisma akciju.
 9. Apsekot tūrisma norādes vietas akcijas norises laikā, nodrošinot to pieejamību un nepieciešamības gadījumā izvietojot postīto norāžu vietā jaunas.
 10. Apkopot tūrisma akcijas rezultātus un sagatavot tūrisma akcijas noslēguma publikāciju.
 11. Sagatavot un iesniegt projekta atskaites. 
2. Prioritāte

Laikā, kad COVID-19 pandēmijas sekas skārušas cilvēku visas dzīves jomas, ceļošana, atrašanās dabā, izziņas un piedzīvojuma gars ir vitāli nepieciešama pieredze emocionālās pašsajūtas uzlabošanā. Lai bagātinātu pieredzējumu un izceltu jaunatklāšanas gara, spēles elementu sinerģiju ar tām kultūras un dabas vērtībām, kas ir Vidzemes kultūrvēsturiskā novada raksturīgie vaibsti, izvēlēts drošs, inovatīvs, ar mūsdienu tehnoloģijām (papildinātā realitāte) pasākums - Valmieras novada tūrisma akcija.

Ieguvēji un mērķauditorija

Valmieras topošā novada, Vidzemes reģiona un visas Latvijas iedzīvotāji, ceļotāji (pamatā vienas mājsaimniecības ietvaros). Pēc iepriekšējo gadu pieredzes, tūrisma akcija īpaši aktuāla bijusi ģimenēm, vidējās paaudzes ceļotājiem un vecvecākiem kopā ar mazbērniem, tādējādi integrējot pasākuma norisē dažādu vecumu auditoriju. Kopumā ieguvēji būs ne tikai akcijas dalībnieki, bet arī viss topošais Valmieras novads, kā arī no tūrisma akcijas objektiem netālu esošie tūrisma uzņēmumi, kuru apmeklējumu

Paredzamie projekta rezultāti

 • Radīts jauns, interaktīvs tūrisma piedāvājums ar papildinātās realitātes elementiem.

 • Veicināta tūrisma akcijas dalībnieku jaunu zināšanu ieguve, objektu apmeklēšana, topošā novada iepazīšana caur dabas un kultūrvēstures mantojumu un veicināts  kvalitatīvi kopā pavadīts laiks savas mājsaimniecības ietvaros.

 • Popularizētas un izceltas topošā Valmieras novada 20 dabas un kultūrvēstures objektu leģendas un nostāsti, tādējādi fiksējot arī nemateriālā mantojuma bagātības topošajā Valmieras novadā.

 • Nodrukāti 2 000 tūrisma akcijas ceļveži, kas izplatīti topošajā Valmieras novadā.

 • Plānotais iesniegto dalibnieku akcijas bukletu skaits - vismaz 350.

 • Vismaz 20 000 “iesaistes” sociālo mediju un citu digitālo platformu publikācijās projekta izpildes laikā.

 • Sagatavotas un izplatītas 2-3 preses relīzes vismaz 2 000 interesentiem.

 • Pievērsta pastiprināta sabiedrības uzmanība dabas un kultūrvēstures mantojuma iepazīšanai un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai.

 • Spēcināts jaunā topošā Valmieras novada tūrisma galamērķis, piesaistot ceļotājus Valmieras novadā un radot pozitīvu tēlu par galamērķi informatīvajā telpā.