Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Līgatnes novada pašvaldības aģentūra "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"
Projekta kopējās izmaksas:
2028.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2028.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1420,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir Līgatnes unikālās kultūrvides un tās tradicionālo vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana dažādām mērķauditorijām. Projekta rezultātā ar aptaujas palīdzību iecerēts veikt Līgatnes vērtību apzināšanu, ar smilšu mākslas palīdzību izveidot smilšu kino “Līgatnes vērtību stāstu”, kuru var izmantot gan kā izziņas materiālu kompetenču izglītībā vietējās kopienas bērnu un jauniešu izglītošanas procesā, gan kā materiālu ikvienam Līgatnes viesim Vidzemes reģiona dabas mantojuma un kultūrvēstures vērtību iepazīšanai. Projekta realizācijā iesaistīti vietējie iedzīvotāji ar viedokli par vērtībām, kā arī ikviens interesents- t.sk. tūrists, kas apskatīs smilšu kino stāstu. Projekta sadarbības partneris ir Guna Miķelsone- smilšu kustības horeogrāfe, kas palīdzēs smilšu kino tapšanā. Projekta realizācija paredzēta maija mēnesī, savukārt no jūnija līdz septembrim, tas būs pieejams plašākai publikai brīvdabas "skatītāju zālē" Līgatnes alās.

Projekta galaprodukts būs ilgspējīgs materiāls daudzfunkcionālam pielietojumam.

Mērķi

Līgatnes tradicionālo vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana dažādām mērķauditorijām ar digitālizēta stāsta "Līgatnes vērtību stāsts" palīdzību, veicinot vietējās kopienas pārstāvju piederību un pašapziņu, sekmējot tūristu interesi par Vidzemes reģiona kultūrvērtībām.

Līgatne ir kultūrvēsturisku un dabas objektu bagāta vieta, lai šī vieta saglabātu savu vērtību ir svarīgs ikkatrs, kas to kopj, mīl un vērtē. Kopiena ir ikvienas vietas vērtību kopējs. Vēlamies, lai līgatnieši apzina, definē un lepojas ar savām vērtībām.

Uzdevumi

Apzināto Līgatnes vērtību apkopojums Līgatnes iedzīvotāju un tūristu aptaujas datus

Apzināt Līgatnes novada vērtības kategorijās - kultūrvēsturiskie objekti, dabas objekti, pasākumi/notikumi, cilvēki/personības un veidot prioritāro vērtību sarakstu, balstoties uz notikušās iedzīvotāju aptaujas.
Aptauju veica aģentūra sociālā tīklā Facebook. Aptaujāti 206 respondenti. Skatīt sadaļu Cita informācija.

Apkopot informāciju par vērtībām - stāsti, foto.

Ar smilšu mākslas palīdzību izveidot smilšu kino  "Līgatnes vērtību stāstu"

Sadarbība ar www.smilsukino.lv - smilšu kino komanda apvieno divas talantīgas smilšu animācijas mākslinieces, kuras pēdējo 6 gadu laikā uzstājušās vairāk kā 400 pasākumos visā Latvijā un ārpus tās robežām. Veidot smilšu stāstu - no idejas līdz realizācijai. Izveidoto stāstu filmēt un veikt tā apstrādi, montāžu.

Smilšu kino "Līgatnes vērtību stāsts" vērtību popularizēšana dažādām mērķauditorijām:

  • Līgatnes novada kopienas tradicionālajos svētkos;
  • Novada mācību iestādēs ar novadpētniecību saistītās nodarbībās un kompetenču izglītībā,
  • Dažādos Līgatnes tūrisma objektos, piemēram, Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis, SIA "Rehabilitācijas centrs",  u.c. vietās iekļaut smilšu stāstu vizuāli, digitāli informatīvajos  stendos. Savukārt, Līgatnes alās veidot un aprīkot kā brīvdabas "skatītāju zāli", kurā ikviens var apskatīt Līgatnes stāstu.
  • Veidot informatīvo komunikācijas plānu sabiedrības informēšanā, kā arī kopienas iesaistē par Līgatnes vērtību stāstu kā piederības identitātes sastāvdaļu.
2. Prioritāte

Līgatne ir vieta ar unikālu kultūrvēsturisko mantojumu, kas ietver gan kultūras, gan dabas mantojuma sintēze, ko vietējā kopiena glabājusi un uzturējusi cauri laiku laikiem. Par to tiek runāts, tas tiek novērtēts. Bet ir pietrūcis apkopojums- vienots stāsts, kurš nelielā laika sprīdī var aptvert visas vērtības vienuviet. Vērtības, kas balstās uz vietējās kopienas iedzīvotāju viedokli, piederību, pašapziņu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešie projekta ieguvēji ir vietējā Līgatnes novada kopiena, kas tiks iesaistīta vērtību apzināšanā un popularizēšanā. Tādējādi sekmējot kopienas saliedētību un paaugstinātu piederības pašapziņu vietai. Savukārt, Līgatnes viesiem, tūristiem tiks sniegts vienots, vizuāli skaists skats par lepnumu.
Vēsturiskā skatījumā tiks vērtētas vietējās kopienas vērtības laika griezumā.

Paredzamie projekta rezultāti

Līgatnes novads ir populāra tūrisma vieta. Nedēļas nogalē Līgatnes novada apmeklē tūkstošiem tūristu un viesu. Piemēram, šajā pavasarī brīvdienās (sestdiena un svētdiena) Līgatnes dabas takas apmeklē ~ 1000 apmeklētāju dienā, savukārt Līgatnes pilsētu ap 500 apmeklētāju brīvdienā.

 Veicinot uzņēmējdarbību un paplašinot atpūtas un izklaides piedāvājumu Līgatnē - tīklu parks Zeit, kultūras centrs Pils pagrabi, Bunkurs u.c. pieaug interesentu skaits par Līgatni un tās apkaimi. Ikvienam Līgatnes viesim tiks rādītas tās vērtības, kuras mums ir svarīgas. Tādējādi stiprinot sava novada identitāti un viesiem atklājot citas Līgatnes šķautnes.

 Līgatnes novadā ir virs 3000 iedzīvotāju, kas var vienoties vienā stāstā par sava novada lepnumu. Vietas piederības sajūta un patriotisms ir nozīmīgs šai laikā, kad tiek plānota novada reforma. Šis nenoteiktais laiks, kad pārmaiņas ir biežas un neprognozējamas, ir svarīgi definēt kaut ko patstāvīgu, nozīmīgu. 

Novada vērtību definēšana un skaista šo vērtību attēlošana ir vienojoša un spēcinoša. Līgatne Gaujas ielejā ir tapusi no smiltīm un smiltīs tiks izstāstīts Līgatnes stāsts!

Smilšu pulkstenis - smilšu stāsts. Laiks, kurš pagājis - neatgriezeniski, stāsts, kurš paliek kā šī laika liecība par Līgatnes dabu, par stiprajiem un talantīgajiem cilvēkiem, par būtiskiem notikumiem.