Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
DAF “Zvaigžņu AkA”
Projekta kopējās izmaksas:
11625.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5825.00 EUR
Līdzfinansējums:
5800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2020.gada marta beigās, pandēmijas ierobežojumu laikā, Lilija un Edgars Lipori radīja videostāstu kanālu “PASAKAS UN TEIKAS”, kas atrodas interneta platformā YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuEUHzDj_HzX3f8tdgcgSvQ

Videokanāls “PASAKAS UN TEIKAS” ir platforma, kuras mērķis ir popularizēt divus latviešu nemateriālā mantojuma žanrus, proti pasakas, teikas un stāstniecību. Kanālā var iepazīties ar dažādu tipu latviešu tautas pasakām un teikām, kas kvalitatīvi, atraktīvā veidā, uzfilmētas video darbos, kuri veidoti atšķirīgās vidēs, piemērojoties konkrētam stāstam. Galvenais stāstnieks ir aktieris, mūziķis, vīru kopas VILKI vadītājs Edgars Lipors.

Projekta laikā ir ieplānots izveidot 20 jaunus videostāstus 20 Vidzemes novados. Video kanālā paredzēts izveidot atsevišķu atskaņošanas sarakstu (playlist) ar nosaukumu “Vidzemes stāsti”.

Mērķi

Video stāsti “PASAKAS UN TEIKAS” ir vēl viens veids, kā uzrunāt un sasniegt skatītājus, lai iepazīstinātu ar mūsu tautas garamantām, kā arī papildinātu zināšanas tradīciju entuziastiem. Jaunizveidotie videostāsti noderēs gan Vidzemes iedzīvotājiem, iespējams, ar teiku palīdzību atklājot kādu mazzināmu vietu, vai uzzinot par konkrētajā novadā pierakstītu pasaku, gan arī Vidzemes viesiem, kuri paralēli materiālajām kultūras vērtībām un apskates objektiem, iepazīs arī Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma daļu.

Uzdevumi

Projekta uzdevums ir izveidot 20 jaunus videostāstus kanālam "PASAKAS UN TEIKAS" 20 Vidzemes novados - Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Naukšēnu, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Kocēnu un Varakļānu novados.

Kanāla “PASAKAS UN TEIKAS” saturs tiek atlasīts pamatā no P.Šmita apkopotajām “Latviešu pasakām un teikām” (Izd.1925.-1937.g.15.sējumi), kā arī meklēts LFK krājumos, un Latvijas reģionu lokālajos pieejamos resursos. Pasakas (zvēru, joku, burvību, sadzīves) un teikas (mītiskās, vēsturiskās, izcelšanās) tiek izvēlētas dažāda tipa, lai skatītājiem parādītu plašāku mūsu vērtību redzesloku un ieinteresētu dažāda vecuma mērķauditoriju. 

Pasakas un teikas tiek filmētas dažādās vidēs, piemērojoties stāstam.

Projekta realizēšanas posmi:

1. materiāla atlase,
2. materiāla izzināšana (ģeogrāfiskā, vēsturiskā),
3. stāsta sagatavošana,

4. filmēšanas vietas atlase,
5. filmēšana,
6. mūzikas izveide,
7. montāža, vajadzības gadījumā pievienojot papildus materilus, piem., konkrētās vietas vēsturiskas fotogrāfijas u.tml.
8. ievietošana youtube kanālā un facebook, ar papildus informāciju, teiksim par senvārdiem, vēsturisku notikumu utml.

Lai realizētu filmēšanu, tiks izmantota personīgā automašīna, video montēšanai iMac dators, programma DaVinci Resolve, mūzikas ierakstam mājas skaņu ieraksta studija, programma GarageBand, un VKKF atbalstītajā projektā iegādātā video un audio ierakstīšanas aparatūra - fotoaparāts Canon 90D, audio ierakstam mikrofons ar radiosistēmu Saramonic Blink 500.

2. Prioritāte

Videostāsti tiks veidoti pamatojoties uz Vidzemē pierakstītajiem folkloras materiāliem, ņemot vērā lokālās tradīcijas, nianses, kā arī vēstures un novadpētniecības materiālus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Jaunizveidotie videostāsti noderēs gan Vidzemes iedzīvotājiem, iespējams, ar teiku palīdzību atklājot kādu mazzināmu vietu, vai uzzinot par konkrētajā novadā pierakstītu pasaku, gan arī Vidzemes viesiem, kuri paralēli materiālo kultūras vērtību un apskates objektu baudīšanai, varēs iepazīt arī Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma daļu. Projekta mērķauditorija ir gan dažāda vecuma tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma interesenti, gan savas dzīvesvietas izzinātāji, gan ģimenes.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks ieraktīti 20 jauni videostāsti 20 Vidzemes novados.

Kanāla “PASAKAS UN TEIKAS” saturs tiks atlasīts pamatā no P.Šmita apkopotajām “Latviešu pasakām un teikām”(Izd.1925.-1937.g.15.sējumi), kā arī meklēts LFK krājumos, un Latvijas reģionu lokālajos pieejamos resursos. Pasakas (zvēru, joku, burvību, sadzīves) un teikas (mītiskās, vēsturiskās, izcelšanās) tiks izvēlētas dažāda tipa, lai skatītājiem parādītu plašāku mūsu vērtību redzesloku un ieinteresētu dažāda vecuma mērķauditoriju.

Kā piemērs "Pasaka par aunu un vilku" Vecpiebalgas novadā: https://www.youtube.com/watch?v=jQZLGyhBDFs

Un "Dievs nospriež mūža garumu" Priekuļu novadā: https://www.youtube.com/watch?v=npjGsV4rY9c

Projekta mērķauditorija ir gan tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma interesenti, gan savas dzīvesvietas izzinātāji, gan ģimenes.

Videostāsti internetvidē no Youtube kanāla nonāk dažādās vietnēs, - Facebook, draugiem.lv, twitter, instagram u.c. Skaitliski videostāstu skatījumi šī projekta laikā sasniegs 15000-20000.