Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Oleru muiža"
Projekta kopējās izmaksas:
1200.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1000.00 EUR
Līdzfinansējums:
200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 700,00 EUR

Kopsavilkums

Vidzemes reģions ir bagāts ar vēsturiskaju muižu parkiem un dārziem, lai gan to atjaunošanai un uzturēšanai trūkst zināšanu un tradīciju.  Daudzi no parkiem ir pārlieku iztīrīti no visiem ziedošajiem krūmiem vai neprofesionāli, bez izpratnes piestādīti ar jauniem kokiem un plānojumā nepiemērotiem stādījumiem. Topošā Valmieras novada muižu tīkls kā vienu no prioritātēm ir izteicis vēlmi izprast vēsturiskos parkus.

Lai saglabātu Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu – vēsturisko ainavu un veicinātu tās atjaunošanu, biedrība Oleru muiža projekta "Dārza stāsti Oleru muižā" ietvaros ir iecerējusi noorganizēt vienas dienas izglītojošu pasākumu 2021.gada augusta mēnesī Oleru muižas dārza teritorijā. Kā lektori pieaicināti vislabākie un pieredzējušākie Latvijā esošie speciālisti ainavas izpratnē – Juris Zviedrāns, Kristīne Veinberga, Ilze Rukšāne un Ieva Zemīte.

Semināra apmeklējums ir bez maksas (klātienē vai ārkārtas situācijā Zoom vidē).

Pašreiz ir piemērots laiks sabiedrības izglītošanai, gūt jaunas atziņas, apgūt aizmirstas prasmes un veidot pozitīvu sabiedrisko domu vēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Ir noslēgušies daudzi ES fondi un jaunais fondu finansējums 2021-2027.gada plānošanas periodam vēl tikai priekšā.

Tikai zinoša sabiedrība spēj novērtēt vides autentiskuma saglabāšanu, tālāko atdevi un nozīmi nākotnē. Kultūrvēsturiskā mantojuma izskaidrošanas process ir jābalsta uz vietējās sabiedrības ieinteresēta sagatavotības līmeņa. Efektīgi darbojas citu pozitīvie un negatīvie piemēri un pieredze.

Mērķi

Noorganizējot izglītojošu pasākumu “Dārza stāsti Oleru muižā” - audzēt sabiedrības sapratni un interesi par vēsturisko ainavu un parku saglabāšanu un to vietu kultūrvēsturiskajā mantojumā, vairot radošās domas to apsaimniekošanā, lai veicinātu vēsturisko parku pieejamību un pienācīgu atgriešanos ikdienas dzīvē.

Uzdevumi

 • Informēt vietējo sabiedrību par augstvērtīgu kultūrvēsturiskā mantojuma un vēsturisko parku kultūru popularizējošo izglītojošo semināru - gan pirms, gan arī pēc tā norises. Nodrošināt plašu pieeju informācijai
 • Noorganizēt Oleru muižā vienas dienas semināru par vēsturiskajiem dārziem, kura ietvaros interesenti tiek iepazīstināti ar vēsturiskās ainavas veidošanas principiem, tās nozīmi kultūrvēsturiskajā mantojumā, tās potenciālu, senajām prasmēm un iesaistītajiem arodu pratējiem parku tapšanā u.c. Sniegt iedvesmas piemērus, kā kultūras mantojums varētu nonākt komunikācijā ar vietējo sabiedrību un kļūt saprotamāks, pieejamāks.

Programma:

1)Vēsturisko dārzu restaurācija, atjaunošana un rekonstrukcija.
Juris Zviedrāns, vēsturisko ēku eksperts, celtniecības arheologs, Tāšu muižas apsaimniekotājs.

2)Augu ceļošana senatnē “Augu medības”, augu daudzveidība Latvijas muižās.
Ieva Zemīte, Mg. oec., Oleru muižas saimniece

3)Virtuves dārzu arhitektūra, novietojums muižu centros, būves un augi.
Kristīne Veinberga, Bc. arch.

4) ainavu darbnīcas ALPS ainavu arhitektes Ilzes Rukšānes stāstījums - Sporta pils dārzu iecere, iedvesma, sabiedrības iesaiste un realizācija.

5) Oleru muižas dārza apskate, lauka studijas, diskusijas - Ieva Zemīte, Juris Zviedrāns, Kristīne Veinberga, Ilze Rukšāne un auditorija.

 

 • Profesionālā un aizraujošā viedā izglītot interesentus, vēsturisko vietu īpašniekus, pašvaldību atbildīgos darbiniekus, kultūras jomas specialistus, NVO pārstāvjus u.c.
 • Semināram piesaistīti vismaz 20 - 40 interesentus.
 • Noorganizēt 4 lektoru priekšlasījumus un jēgpilnas dikusijas.
 • Diskusiju rezultātā aktualizēt nākošo nepieciešamo kultūras pasākumu tēmas un formātus.

 

2. Prioritāte

Noorganizēt Oleru muižā vienas dienas semināru “Dārza stāsti Oleru muižā” par vēsturiskajiem dārziem, kura ietvaros interesenti tiek iepazīstināti ar vēsturiskās ainavas veidošanas principiem, tās nozīmi kultūrvēsturiskajā mantojumā, tās potenciālu, senajām prasmēm un iesaistītajiem arodu pratējiem parku tapšanā u.c. Sniegt iedvesmas piemērus, kā kultūras mantojums varētu nonākt komunikācijā ar vietējo sabiedrību un kļūt saprotamāks, pieejamāks.

Ieguvēji un mērķauditorija

- divdesmit līdz četrudesmit interesenti vienas dienas seminārā.
- interesenti, vēsturisko vietu īpašnieki, pašvaldību atbildīgie darbinieki, speciālisti, kultūras jomas specialisti, NVO pārstāvji u.c.
- Interneta vietņu apmeklētāji, kas seko Oleru muižas aktivitātēm. Oleru muižai ir 650 uzticīgie Facebook sekotāji, Instagram sekotāji; sadarbības partneru, piemēram, "Dārza pērles" lapas sekotāji, www.Vidzeme.lv ziņu lapu u.c.
- www.olerumuiza.lv apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Informēta vietējā sabiedrība par augstvērtīgu kultūrvēsturiskā mantojuma un vēsturisko parku kultūru popularizējošo izglītojošo semināru - gan pirms, gan arī pēc tā norises. Nodrošināta plaša pieeja informācijai.  
 • Noorganizēs Oleru muižā vienas dienas seminārs par vēsturiskajiem dārziem, interesenti tiek iepazīstināti ar vēsturiskās ainavas veidošanas principiem, tās nozīmi kultūrvēsturiskajā mantojumā, tās potenciālu, senajām prasmēm un iesaistītajiem arodu pratējiem parku tapšanā u.c. Sniegt iedvesmas piemērus, kā kultūras mantojums varētu nonākt komunikācijā ar vietējo sabiedrību un kļūt saprotamāks, pieejamāks.
 • Noorganizēti 4 lektoru priekšlasījumi un jēgpilnas dikusijas, pie klātienes pasākuma praktiskas sarunas vēsturiskā dārzā.
 • Profesionālā un aizraujošā viedā izglītoti interesenti, vēsturisko vietu īpašnieki, pašvaldību atbildīgie darbinieki, kultūras jomas specialisti, NVO pārstāvji u.c.
 • Semināram piesaistīti vismaz 20 - 40 interesenti.
 • Diskusiju rezultātā aktualizētas nākošo nepieciešamo kultūras pasākumu tēmas un formāti.