Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Strenču novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
5270.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4000.00 EUR
Līdzfinansējums:
1270.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Kopš 2015.gada strencēniešus un pilsētas viesus aizvien kuplākā skaitā ir pulcējušas savdabīgi tapušās brīvdabas izrādes - “Limuzīns jāņu nakts krāsā”, “Vella kalpi”, “Šveika dēkas”, “Didriķa Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi” un  “Dullais barons Bundulis”. Izrāžu tapšana bijusi ļoti radoša - tajās savijās profesionālā un amatiermāksla. Izrāžu režisors tagadējais Dailes teātra aktieris Imants Strads komandu veidojis no ikviena, kas gribējis izmēģināt vai papildināt savus spēkus aktiermākslā - amatieri un brīvprātīgie no Valmieras un Valkas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu un Strenču novadiem. Vizuālo un muzikālo tēlu izrādēs kuplinājuši Strenču novada pašdarbības kolektīvi. Režisora ideja - katrai izrādei piešķirt īpašu šarmu, komandā iesaistot tautā iemīļotus skatuves profesionāļus. Izrādēs piedalījušies -  Dailes teātra aktrise Olga Dreģe, mūziķis Atis Auzāns, Valmieras Drāmas teātra aktieri Māra Mennika un Ģirts Rāviņš. 

2020.gadā paredzētā izrāde “Putras Dauķa precības” diemžēl nenotika Covid – 19 ierobežojumu dēļ.  

Lai atdotu parādu skatītājiem un turpinātu iesākto tradīciju, 2021.gadā iecerēts radīt divas izrādes - R.Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos" un L. Gundara "Advents Silmačos", kas ir secīgs Blaumaņa lugas turpinājums. Šogad titullomā Valmieras drāmas teātra aktrise Elīna Vāne, Dūdara lomā - pats režisors Imants Strads.

Izrādes paredzētas brīvā dabā, sižetam piemērotos gadalaikos. Lai pielāgotos pašreizējai situācijai, šogad nepieciešams piesaistīt papildus finanses, jo  mēģinājumus paredzēts organizēt attālināti -  tiešaistes platformā ZOOM, savukārt, izrāžu norises filmēt, tādējādi nodrošinot, ka izrāde noteikti nonāks līdz skatītājam.

Mērķi

Mērķis: Nodrošināt kultūras pieejamību un  būtiski veicināt izpratni par profesionālo mākslu, teātra profesionāļiem radoši sadarbojoties ar Strenču novada pašdarbības kolektīviem un Ziemeļvidzemes vietējās kopienas  brīvprātīgajiem  teātra izrāžu tapšanā. 

Šo projektu nepieciešams īstenot, lai saglabātu līdz šim veiksmīgi uzsākto tradīciju - brīvdabas izrāžu iestudēšanu, kur izrādes tapšanas procesā iesaistās gan teātra amata profesionāļi, gan amatieri, gan brīvprātīgie, gan citu nozaru pašdarbnieki, kopā radot kvalitatīvu kultūras produktu, ar ko priecēt skatītāju.

Uzdevumi

Lai sasniegtu mērķi, projekta uzdevums ir profesionālu aktieru vadībā un līdzdarbībā iestudēt un izrādīt divas kvalitatīvas teātra izrādes, iesaistot Strenču un apkārtējo novadu pašdarbniekus  izrāžu muzikālās un vizuālās estētikas nodrošināšanā un brīvprātīgos - izrāžu lomu atveidošanā. Rezultātā, skatītājam tik kultūras pasākumu deficītā laikā, kad pandēmijas izraisītie ierobežojumi, liedza baudīt pasākumus ierastā veidā, tiktu priekšāstādīts kvalitatīvs kultūras produkts.

 

3. Prioritāte

Priesaistot teātra profesionāļus aktierspēlē un izrādes režijā, iesaistot amatierteātra un citu kultūras jomu pašdarbniekus, brīvprātīgos, radīt publiski pieejamu kvalitatīvu kultūras produktu - teātra izrādes.

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenie ieguvēji būs:
- pašdarbnieki un brīvprātīgie dalībnieki, bagātinot savu māksliniecisko pieredzi profesionāļu vadībā,
- skatītāji, saņemot kvalitatīvu kultūras produktu.
- profesionālie aktieri, pilnveidojot savas prasmes režijā un scenogrāfijā, līdzdarbojoties lomu iestudēšanā ar amatieriem un iesācējiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā: 

  • profesionālu aktieru vadībā un līdzdarbībā iestudētas un izrādītas 2 (divas) kvalitatīvas teātra izrādes - R.Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos" un L. Gundara "Advents Silmačos", iesaistot Strenču un apkārtējo novadu pašdarbniekus  izrāžu muzikālās un vizuālās estētikas nodrošināšanā un brīvprātīgos - izrāžu lomu atveidošanā. 
  • realizēts projekta mērķis - nodrošināta kultūras pieejamība un  būtiski veicināta izpratne par profesionālo mākslu, teātra profesionāļiem radoši sadarbojoties ar Strenču novada pašdarbības kolektīviem un Ziemeļvidzemes vietējās kopienas  brīvprātīgajiem  teātra izrāžu tapšanā. 
  • galvenie ieguvēji - pašdarbnieki un brīvprātīgie dalībnieki (~ 125), bagātinot savu māksliniecisko pieredzi profesionāļu vadībā un līdzdarbībā; skatītāji (> 1100), saņemot kvalitatīvu kultūras produktu; (3) profesionālie aktieri, pilnveidojot savas prasmes režijā un scenogrāfijā, līdzdarbojoties lomu iestudēšanā ar amatieriem un iesācējiem.