Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Priekuļu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
3500.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3500.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2450,00 EUR

Kopsavilkums

E. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči" iepazīstina ar 19.gs. lauku sētas vidi un lauku ainavu. Tam ir 4ha liela teritorija ar vairākām kultūrvēsturiskām celtnēm, dižkokiem, apstādījumiem, dīķi, birztalu un pļavām, tāpēc šī vieta ir piemērota aktīvai, veselīgai un izglītojošai atpūtai visos gadalaikos. Brīvdabas ekspozīcija nodrošinās informācijas ieguvi ārpus muzeja darba laika un ziemas periodā, kad tas ir slēgts. Tā tiks izmantota arī darbā ar skolēnu grupām, muzejpedagoģiskajās programmās, veicot uzdevumus, patstāvīgi iepazīstot teritoriju un dažādojot nodarbības ar interaktīvām metodēm.

2022.gadā muzejs plāno izveidot informatīvu, ainavā iederīgu brīvdabas ekspozīciju, kas iepazīstinās ar E. Veidenbauma personību, kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem muzeja teritorijā, tādējādi ne vien ievērojami izvēršot muzeja apmeklēšanas iespējas, bet arī paplašinot brīvā laika pavadīšanas iespējas Liepas pagastā un Priekuļu novadā kopumā. 

Šī projekta ietvaros, līdz 2021. gada beigām, notiks:

1) "Kalāču" brīvdabas teritorijas objektu un dabas kultūrvēstures izpēte un ar to saistīto vizuālo materiālu atlase;

2) brīvdabas ekspozīcijas un to pavadošā audio gida koncepcijas un tekstu izstrāde;

3) brīvdabas ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas, dizaina skiču un tehniskā projekta izstrāde.

Projekta rezultātā plānots paveikt sagatavošanās darbus tādā apjomā, kas 2022. gadā ļautu veikt ekspozīcijas elementu ražošanu un uzstādīšanu. 

Mērķi

Veicināt E. Veidenbauma memoriālā muzeja "kalāči" pieejamību pandēmijas ierobežojumu laikā, kā arī ārpus muzeja darba laika, muzeja teritorijā izveidojot pastāvīgi pieejamu brīvdabas ekspozīciju - stāstu par E. Veidenbauma un viņa ģimenes dzīvi viņu dzimtas mājā "Kalāčos", Vidzemei raksturīgā lauku sētā ar savu unikālo stāstu. 

Uzdevumi

1. Sadarbībā ar vēsturniekiem un Priekuļu novada ainavu arhitektu veikt muzeja teritorijas (dabas un objektu) kultūrvēsturisko izpēti  un aktuālā stāvokļa novērtēšanu.

2. Apzināt muzeja krājuma materiālus iekļaušanai ekspozīcijā, veikt materiālu atlasi.

3. Izstrādāt "Kalāču" brīvdabas ekspozīcijas satura koncepciju.

4. Izstrādāt "Kalāču" brīvdabas ekspozīcijas tekstus latviešu valodā - kā izvietošanai muzeja teritorijā, tā audiogida ierakstam.

5. Tulkot "Kalāču" brīvdabas ekspozīcijas tekstus angļu, krievu un igauņu valodās - kā izvietošanai muzeja teritorijā, tā audiogida ierakstam.

6. Izstrādāt "Kalāču" brīvdabas ekspozīcijas dizaina koncepciju un skices.

7. Sagatavot "Kalāču" brīvdabas ekspozīcijas uzbūves tehnisko projektu īstenošanai 2022. gadā. 

2. Prioritāte

E. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči" glabā ne tikai informāciju par dzejnieku E. Veidenbaumu, bet arī stāstus par Vidzemes lauku sētu un saimniekošanas tradīcijām, sākot no 19. gs. beigām. Izstāstot vienas dzimtas stāstu, var iepazīties arī ar dabas un kultūras vērtībām, nemateriālo kultūras mantojumu, materiāliem, kas atrodas muzeja krājumā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Esošie muzeja apmeklētāji - E. Veidenbauma personības un dzejas cienītāji un pētnieki Latvijā un ārzemēs, latviešu literatūras apskatnieki, ģimenes, vispārizglītojošo skolu skolēni, individuālie tūristi, novada iedzīvotāji. Mērķis piesaistīt, ieinteresēt tos apmeklētājus, "dabas" tūristus, Liepā esošo dabas objektu apmeklētājus, kuri dod priekšroku aktīvai atpūtai, pārgājieniem, bet reti apmeklē muzejus.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks izveidota "Kalāču" teritorijas brīvdabas ekspozīcijas koncepcija, kā arī to pavadošā audiogida saturs (katram objektam apmēram 1800 zīmes) , teksti (katrs apmēram 400 zīmes) un dizaina skices 15 stendiem. 

Palielināsies apmeklētāju skaits. Pieaugs interese par E. Veidenbaumu, Veienbaumu ģimeni un viņa dzimtas mājām "Kalāčiem". Vairāk iespēju interesantāk un daudzveidīgāk vadīt izglītojošās programmas. Priekuļu novadā jauna iespēja pastaigām svaigā gaisā, aktīvi un jēgpilni pavadīt laiku pie dabas.