Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība «MUSICA HUMANA»
Projekta kopējās izmaksas:
4050.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3450.00 EUR
Līdzfinansējums:
600.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts paredz Limbažu, Mazsalacas un Rūjienas ev.lut.baznīcās  organizēt koncertu ciklu  „ Senā mūzika Ziemeļvidzemes dievnamos”. Šajā koncertprogrammā iekļauta  baznīcas un laicīgā mūzika - gan pasaules komponistu -  slavenās Baha dzimtas pārstāvju, gan latviešu komponistu – rūjienieša Imanta Zemzara, Andra Gaiļa darbi. Baznīcas mūzika skanēs caur dižā Johana Sebastiana Baha ciltskoka komponistiem, kas rakstījuši luteriskā korāļa motetes ar basso contino jeb ciparotā basa pavadījumu. Simboliski visu sakrālo mūziku pavadīs ar nelielām ērģelēm jeb pozitīvu. Laicīgā mūzika izskanēs caur madrigāla žanru no vēlīnās renesanses laikmeta, pavadot to ar klavesīna “brāli” spinetu. Tādejādi Limbažu, Mazsalacas un Rūjienas novadu iedzīvotājiem un viesiem  reģiona iedzīvotājiem būs sniegta iespēja klausīties kvalitatīvi, profesionāli atskaņotu pasaules līmeņa komponistu  un latviešu komponistu (tai skaitā vidzemnieku) mūziku. Iecerētās norises vietas un datumi – Limbažu Sv. Jāņa baznīca,  Mazsalacas Sv. Annas baznīca un Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcas trešajā jūlija nedēļas nogalē, vai arī augustā, atkarībā no situācijas valstī. Koncerta formāts piemērots muzicēšanai gan baznīcā, gan ārpus (pie) baznīcas, attiecīgi ar plašāku iespēju piemēroties epidemioloģiskajiem drošības noteikumiem.

Mērķi

Projekta ietvaros organizētie koncerti paredz sniegt iespēju limbažniekiem, rūjieniešiem un mazsalaciešiem, kā arī  pilsētas viesiem baudīt profesionāli izpildītu mūziku, veltīt uzmanību vēsturiskajiem instrumentiem. Koncertā paredzēts ietvert klasikas komponistu un Vidzemes komponistu sarakstītus skaņdarbus, tādejādi pievēršot uzmanību Vidzemes kultūras vērtībām, popularizējot Vidzemes komponistu daiļradi, stiprinot vidzemnieka un Latvijas iedzīvotāja kultūras identitāti.

Uzdevumi

Veikt visus koncertu sagatavošanas darbus - sagatavot koncerta afišas un programmas, tās izvietot, reklamēt koncertu sociālajos mēdijos un presē, sagatavot telpu koncertiem. 

Koncerta ietvaros iepazīstināt klausītājus ar konceptuāli pārdomātu, mākslinieciski augstvērtīgu, profesionāli izpildītu mūzikas programmu. Par izpildītājiem un mūziku sniegt informāciju koncerta programmā.

Sniegt atskaiti par koncertu, nodrošināt informāciju masu medijos

3. Prioritāte

Koncertu organizē biedrība Musica Humana. Koncerta programmā (pielikumā) ietverta Livonijas laika garīgā un sakrālā mūzika, Vidzemes komponistu skaņdarbi. Koncerts popularizē Vidzemes komponistu daiļradi, pievērš uzmanību Limbažu, Mazsalacas un Rūjienas kultūras dzīves resursiem- skaistām baznīcām ar lielisku akustiku.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mazsalacas, Rūjienas, Limbažu novadu iedzīvotāji un pilsētas viesi

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot šo projektu:

  • būs radīta iespēja lauku reģiona iedzīvotājiem klausīties kvalitatīvi, profesionāli atskaņotu pasaules un  latviešu –Vidzemes komponistu mūziku
  • Tiks popularizēta senā mūzika, tā izraisot novada iedzīvotājos lielāku interesi par seno mūziku un Vidzemes komponistu daiļradi.
  • Atskaņojot programmu, Limbažu Sv. Jāņa baznīca, Mazsalacas Sv. Annas un Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcas tiks popularizēta kā vieta klasiskās mūzikas koncertiem ārpus Rīgas.