Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA REKU
Projekta kopējās izmaksas:
20530.41 EUR
Finansējums no VKKF:
7050.00 EUR
Līdzfinansējums:
13480.41 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2021.gada 5.jūnijā Cēsīs notiks nozīmīgs kultūras pasākums – SKAN VISAS CĒSIS!

Kopumā 16 koncerti, kas liks ieskanēties visām Cēsim. Dažādi mūziķu sastāvi spēlēs 15 minūšu garas koncertu programmas dažādās Cēsu vietās (Vienības laukums, Vidzemes koncertzāle Cēsis, Laukums pie Zvaigznes grāmatu nama, Avotu ielejas parks, Maija parks, Skeitborda parks pie Niniera ielas, Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca, Cēsu pils parks pie Palasta ielas, Riekstu kalns, Rožu laukums, Līvu laukums, Cēsu Pulka Skolnieku rotas piemineklis, Lielā Katrīnas iela pie Rožu laukuma, Tūrisma informācijas centrs, Jaunā pils), vakara noslēgumā visi mūziķi veidos kopīgu koncerta programmu (1 stundu un 30 minūtes garu), ko atskaņos Cēsu Pils parka estrādē.

Iepriekšējā gadā Liepājā notikušajā pasākumā dalību ņēmušie Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi radīja sirsnīgu gaisotni nelielajos koncertos, izspēlējot gan latviešu tautadziesmas, gan pasaules klasikas fragmentus. Klausītāju neatslābstoša interese, sekojot mūziķiem no vienas koncertu vietas uz nākamo, neapšaubāmi uzrāda šīs tradīcijas turpinājuma nepieciešamību, tādēļ organizētāji cer piesaistīt jaunus klausītājus.

Projektā SKAN VISAS CĒSIS! ir iecerēts piedāvāt publikai stilistiski bagātu programmu. Kopumā 16 koncertos dzirdēsim gan Rietumeiropas, gan krievu komponistu skaņdarbus, gan latviešu komponistus un latviešu tautasdziesmas. Koncertos piedalīsies 5 muzikālas apvienības – Kurland Quintet, Liepājas Mežragu kvartets, Liepājas Stīgu kvartets, kā arī stīgu kvintets un metāla pūšaminstrumentu kvintets.

Lai sarīkotu augstvērtīgu pasākumu, VPR atbalsts ir ārkārtīgi nepieciešams, tādēļ lūdzam atbalstīt SKAN VISAS CĒSIS! sarīkošanu.

Mērķi

Nodrošināt Vidzemes reģiona iedzīvotājiem augstas raudzes profesionālās mūzikas pieejamību bez maksas, kas var norisināties arī Covid-19 apstākļos.

Uzdevumi

Īstermiņā:

 • panākt, lai nestabilā ekonomiskā situācija Cēsīs neietekmētu koncertdarbību Cēsīs,
 • realizēt pasākumu, nezaudējot tā formātu, apjomu,
 • bagātināt pasākumu ar jauniem akcentiem.

Ilgtermiņā:

 • saglabāt, kopt un attīstīt pasākumu Skan visas Cēsis!, 
 • dažādot programmu, piesaistot jaunas auditorijas,
 • integrēt līdzīgu sarīkojumu citur pasaulē apritē, 
 • stiprināt starptautiskos sakarus,
 • nodrošināt Vidzemes reģiona iedzīvotājiem augstas raudzes profesionālās mūzikas pieejamību.
3. Prioritāte

Dažādo sastāvu koncerti atšķirīgās Cēsu vietās dos iespēju sabiedrībai bez maksas baudīt muzikālus priekšnesumus profesionālu mākslinieku sniegumā. Cilvēkiem būs iespēja apmeklēt bezmaksas koncertus, neraugoties uz Covid-19 epidemioloģisko situāciju, jo pasākumi notiks brīvā dabā un būs iespējams ievērot visus epidemioloģiskos noteikumus, kas pasākuma norises laikā būs aktuāli. SIA REKU ir dibināts kā kultūras pasākumu organizators un tā pamata darbība ir saistīta ar mūziku.

Ieguvēji un mērķauditorija

Plānotā mērķauditorija
Skaitliski – ap 1000.
Tai skaitā: Vidzemes inteliģence, jaunieši, pensionāri, mūzikas skolu audzēkņi un studenti, skolotāji, uzņēmēji, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, Rīgas mūzikas dzīves eksperti, mediju pārstāvji, kultūrtūristi no Latvijas citiem reģioniem, ģimenes ar bērniem, tūristi, cilvēki, kuri ne vienmēr var atļauties apmeklēt maksas koncertus.

Paredzamie projekta rezultāti

 • notiks 16 augstvērtīgi koncerti,
 • Vidzemes reģiona iedzīvotāji saņems skaidru vēstījumu par iecienītu pasākumu kontinuitāti,
 • tiks radīta bāze turpmākajām inovācijām saturā,
 • Latvijas reģionu iedzīvotāji saglabās pieeju augstvērtīgai mākslai savā dzimtenē.

Dažādo sastāvu koncerti atšķirīgās Cēsu vietās dos iespēju sabiedrībai bez maksas baudīt muzikālus priekšnesumus profesionālu mākslinieku sniegumā. Cilvēkiem būs iespēja apmeklēt bezmaksas koncertus, neraugoties uz Covid-19 epidemioloģisko situāciju, jo pasākumi notiks brīvā dabā un būs iespējams ievērot visus epidemioloģiskos noteikumus, kas pasākuma norises laikā būs aktuāli. SIA “REKU” gūs iespēju papildināt savu paveikto darbu CV, papildināt zināšanas un prasmes pasākumu producēšanā un organizēšanā. Visas iesaistītās puses - organizatori, dalībnieki, klausītāji būs guvuši iespēju tikties pēc tik ilgās un nogurdinošās pandēmijas.