Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Tūrisma Attīstības Biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
6711.50 EUR
Finansējums no VKKF:
6711.50 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta ietvaros apzināsim un popularizēsim Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu – izveidosim publikācijas par mākslu, literatūru, mūziku, arhitektūru, folkloru, tradicionāliem amatiem, kulināro mantojumu un citām tēmām (teksts, attēli, iegulti video, iegultas kartes) un publicēsim tās vietnē www.celvezi.lv.

Katra publikācija tiks piesaistīta ģeogrāfiskajiem objektiem. Tas ļaus lasītājiem ne tikai iepazīt šīs vērtības, bet arī izplānot ceļojumus pa Vidzemi, lai, apmeklējot konkrētas vietas (muzejus, memoriālus u.c.), spētu praktiski saskarties un nepastarpināti iepazīt aprakstīto mantojumu un vērtības.

Projekta svarīga sastāvdaļa būs mārketinga aktivitātes, kas apkopoto informāciju padarīs maksimāli pieejamu visiem interesentiem.

Rezultāts: publicēti 125 raksti vietnē Ceļveži.lv, kas tiek plaši popularizēti, sniedzot iespēju tos atrast un izlasīt gan Vidzemes, gan pārējo novadu  iedzīvotājiem, kā arī trimdas latviešiem.

Mērķi

Mums ir ļoti svarīga kultūras un tradīciju saglabāšana un popularizēšana. Projekts sniedz ieguldījumu latviešu tautas nemateriālās kultūras apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. Projekta mērķis ir popularizēt Vidzemes kultūru – padarīt viegli pieejami un viegli uztveramu informāciju par dažādām kultūras tēmām. Tas raisīs lasītājos interesi par senču uzkrātajām gudrībām un ļaus labāk apzināties mūsu tautas saknes.

Uzdevumi

  • Kas jādara, lai īstenotu projektu un sasniegtu rezultātu.
  1. Jāizvērtē, par kādām ar kultūru Vidzemē saistītām tēmām trūkst ērti pieejamu, populāri izklāstītu publikāciju.
  2. Jāsastāda publikāciju saraksts.
  3. Jāapzina speciālisti un eksperti, kas ir gatavi dalīties zināšanām un konsultēt publikāciju autorus jauno rakstu veidošanas procesā.
  4. Jāizveido raksti – par katru tēmu viens raksts (piemēram: Vecpiebalgas audēji, Mazsalacas apkārtnes dialekts, brāļu draudžu kustības centri Vidzemē).
  5. Jāpublicē viss apkopotais materiāls vietnē www.celvezi.lv.
  6. Jāveic publicitātes pasākumi, lai šīs publikācijas izlasa maksimāli daudz interesentu.
2. Prioritāte

Projekta ietvaros apzināsim un popularizēsim Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji jeb mērķauditorija: visi interneta lietotāji, kas interesējas par kultūru, Vidzemes apceļotāji, kas dodas iepazīt kultūrvēsturiskos objektus, izzinot to vērtības. Tāpat arī studenti, pētnieki, žurnālisti, kas izmantos mūsu publikācijas savos pētījumos.

Paredzamie projekta rezultāti

Publicēti vietnē www.celvezi.lv 125 raksti, kas tiek plaši popularizēti, sniedzot iespēju tos atrast un izlasīt gan Vidzemes, gan pārējo novadu  iedzīvotājiem, kā arī trimdas latviešiem.