Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Sansusī"
Projekta kopējās izmaksas:
12380.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7050.00 EUR
Līdzfinansējums:
5330.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4935,00 EUR

Kopsavilkums

2021. gada 5. jūnijā Sansusī komanda otro reizi pulcēs cēsiniekus un vidzemniekus ar radošu brīvību apvītajā Sansusī vakarā Cēsīs, kas notiks Ruckas mākslas rezidenču centra pagalmā. Kas ir Sansusī vakars? Trīs augstvērtīgu kultūras piedzīvojumu uzliesmojums. Mēs sāksim ar Kaspara Zemīša solokoncertu. Turpinājumā skatītāju galvas grozīsies līdzi Cirka izrādei Hyphae somna. Pilnai emociju gammai būs arī kautiņš, kurā trenētām balss saitēm mērosies LNOB solisti Armands Siliņš un Rihards Mačanovskis. Būs karsti, jo baritoni jau pirms gada sakāvušies Sansusī festivālā Aknīstē. Noslēgumā 20 minūšu diskotēka – tieši tik daudz, lai reflektētu par dzirdēto ar dīvainām vai mazāk dīvainām kustībām, dejojot ar lielākiem vai mazāk lieliem atstatumiem.

Projekta mērķis ir samazināt distanci starp mākslu, tās izpildītāju un skatītāju, padarot akadēmisko skatuves mākslu pieejamu un veicinot laikmetīgās kultūras pasākumu regularitāti, reizē bagātinot arī kultūras piedāvājumu Cēsu pilsētā. Sansusī vakars nav parasts koncerts. Tā ir vide, kurā ikviens var būt funkcionāls organisms, kas izjūt piesātinātu emociju gammu. Projekta rezultātā aptuveni 250 dažāda vecuma un sociālās piederības interesentiem nodrošināta iespēja tuvu dzīvesvietai apmeklēt daudzšķautņainu augstvērtīgas kultūras pasākumu, kas potenciāli rada priekšstatu par akadēmisko mūziku un laikmetīgo skatuves mākslu kā mūsdienīgu un auditorijai saprotamu kultūras formu.

Mērķi

Samazināt distanci starp mākslu, tās izpildītāju un skatītāju, padarot akadēmisko skatuves mākslu pieejamu un veicinot laikmetīgās kultūras pasākumu regularitāti, reizē bagātinot arī kultūras piedāvājumu Cēsu pilsētā.

Uzdevumi

• Organizēt ~4 stundu koncertvakaru “Sansusī Vakars Cēsīs” ar četrām daļām, kur triju daļu kvalitāte katra līdzvērtīga vienam atsevišķam notikumam.
• Popularizēt pasākuma norisi un mērķus uzskaitītajos informācijas kanālos.
• Informēt auditoriju par Sansusī mērķiem un vērtībām.
• Radīt kvalitatīvus tehniskos risinājumus veiksmīgai pasākuma norisei.
• Nodrošināt alternatīvu vidi skatuves darbu emocionālā baudījuma paspilgtināšanai.

3. Prioritāte

Galvenie trīs atslēgas vārdi, kas raksturo Sansusī pasākumus ir kvalitāte, inovācija un iesaiste. Organizācijas 8 gadu pieredze stāsta par veiksmīgiem piemēriem, veicinot kultūras decentralizāciju, iekļaujošu publikas piedalīšanos un profesionālās mākslas pieejamību ikvienam saprotamā formātā. Veicinot mākslinieku un skatītāju dialogu, iesaistot publiku performancē, plānotais Sansusī vakars Cēsīs ir interaktīvs notikums ikvienam interesentam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Sagaidām, ka Sansusī vakaru Cēsīs apmeklēs, gan ierastā akadēmiskās mūzikas un laikmetīgās skatuves mākslas pasākumu auditorija (250 apmeklētāji, 15 - 60 gadi), gan ļaudis, kuri meklē neierastas alternatīvas esošajam piedāvājumam. Kā liecina iepriekšējo pasākumu pieredze, Sansusī piesaista arvien jaunus interesentus, jo kultūras baudītāji lūko pēc svaigām vēsmām un nepieredzētām emocijām. Projekta publicitātes mērķa grupa būs arī personas, kuras iepriekš nav iesaistījušās šāda veida pasākumos.

Paredzamie projekta rezultāti

• Aptuveni 250 apmeklētājiem izveidots pozitīvs priekšstats par akadēmisko mūziku un laikmetīgo skatuves mākslu kā mūsdienīgu un pieejamu mākslas formu ārpus galvaspilsētas.
• Veicināta izpratne par alternatīviem kultūras pasniegšanas veidiem un to nepieciešamību modernā pieprasījumā.
• Veicināta mākslinieciski augstvērtīgu un emocionāli pacilājošu kultūras pasākumu pieejamība un regularitāte Cēsīs.
• Veicināts dažādu paaudžu un sabiedrības grupu saturīgs un kulturāls dialogs klātienē.
• Popularizētas Sansusī vērtības kā iedrošinājums distances samazināšanai starp māksliniekiem un auditoriju.
• Sekmēta publikas interese un izpratne par mūsdienīgu mākslas attīstību.