Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmiermuižas kultūras biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
6378.42 EUR
Finansējums no VKKF:
2033.42 EUR
Līdzfinansējums:
4345.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1424,00 EUR

Kopsavilkums

Lai atbalstītu profesionālu vietējo latviešu mākslinieku jaunrades izplatīšanu, dažādu žanru oriģinālmūzikas pieejamību plašākai sabiedrībai un sekmētu kultūrvides kvalitāti arī reģionos, konkrētāk, Vidzemē, tiks īstenoti brīvdabas dzīvās mūzikas vakari Valmiermuižā. Atšķirībā no citiem gadiem šoreiz dzīvās mūzikas vakariem īpaši izvēlēta tēma „savējie”, kas risināta mūziķu saistībā ar Valmieras topošo novadu. Tā veicināsim gan vietējo iedzīvotāju, gan pašu mūziķu lokālpatriotismu, lai varam ar to lepoties novadu reformas pārmaiņu laikā.

02. jūlijs plkst. 21.00 – alternatīvā roka grupa „Židrūns”

09. jūlijs plkst. 21.00 – garāžas roka grupa „Age of Stones”

30. jūlijs plkst. 21.00 – elektroniskās mūzikas grupa „Kasetes”

Koncerti ikvienam interesentam būs pieejami bez maksas, tādējādi ikviens laipni aicināts izbaudīt muzikālo piedzīvojumu Valmiermuižā. Katrs koncerts pulcēs 200–500 klausītāju (šo prognozi var ietekmēt valstī noteiktie ierobežojumi).

Mērķi

Īstenot 3 kvalitatīvus brīvdabas dzīvās mūzikas koncertus Valmiermuižā, lai ilgtermiņā atbalstītu profesionālu vietējo latviešu mākslinieku jaunrades izplatīšanu, līdz ar ko dažādu žanru oriģinālmūzikas pieejamību plašākai sabiedrībai, veicinātu lokālpatriotismu un paaugstinātu kultūrvides kvalitāti arī reģionos, konkrētāk, Vidzemē.

Uzdevumi

  • Izveidot informatīvu materiālu par katra koncerta māksliniekiem, iekļaujot intervijas un vizuālos materiālus – tādējādi popularizējot Latvijas mūziķu jaunradi vietējai sabiedrībai.
  • Publicitātes plānošana un darbs ar medijiem, realizējot sagatavotos informatīvos materiālus.
  • Noorganizēt 3 dzīvās mūzikas vakarus Valmiermuižā, apmeklētājiem piedāvājot kvalitatīvus kultūras pasākumus.
  • Vizuālo atskatu, saturisko un finansiālo atskaišu veidošana finansiālajiem atbalstītājiem.
3. Prioritāte

Projektā sabiedrībai tiks piedāvāti žanriski atšķirīgi, kvalitatīvu mūziku radoši, profesionāli mākslinieki, lai dažādotu kultūrvidi un apmeklētājiem ļautu izzināt mūsdienu mūzikas jaunrades daudzveidību. Atbalstot latviešu māksliniekus, tiks piedāvāta vieta, kur mūziķiem uzstāties arī ārpus Rīgas. Vasara ir mūzikas festivālu laiks, taču, ņemot vērā Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījuma 2020 rezultātus, lielākā daļa iedzīvotāju kultūras pasākumus apmeklē savā dzīves vietā/novadā.

Ieguvēji un mērķauditorija

• Valmiermuižas kultūras biedrības organizēto pasākumu pastāvīgie apmeklētāji, kas interesējas par dažādām kultūras norisēm šajā teritorijā.
• Vietējie iedzīvotāji (Valmieras novads).
• Tūristi un citi interesenti, kas iepazīst Vidzemes kultūrvidi.
• Ģimenes ar bērniem (vieta piemērota arī mazajiem klausītājiem, pieejams rotaļu laukums), jaunieši.
• Prognozējamais mērķauditorijas apmērs 200-500 apmeklētāji katrā no koncertiem (šo prognozi var ietekmēt valstī noteiktie ierobežojumi).

Paredzamie projekta rezultāti

• Īstenoti 3 brīvdabas dzīvās mūzikas koncerti terasē pie Valmiermuižas klēts.

• Sekmēta latviešu mūziķu (3 muzikālo apvienību) jaunrades izplatīšana, apmeklētājiem piedāvājot dažādu žanru kvalitatīvu mūziku, ko izpilda profesionāli mākslinieki.

• Nodrošināta bezmaksas mūsdienu kultūras pieejamība vietējiem Valmieras un tuvējo novadu iedzīvotājiem, tādējādi dodot iespēju tos apmeklēt dažādām sabiedrības grupām. Katru koncertu apmeklējuši 200–500 klausītāji (šo prognozi var ietekmēt valstī noteiktie ierobežojumi).

• Informēta vietējā sabiedrība par aktuāliem notikumiem (māksliniekiem, jaunu darbu radīšanu, koncertēšanu) mūsdienu mūzikas skatuvē pirms pasākumiem un foto atskati uz koncertiem pēc pasākumiem – sociālajos tīklos, kā arī vietējos ziņu portālos.

• Šogad dzīvās mūzikas vakariem īpaši izvēlētā tēma „savējie”, kas risināta mūziķu saistībā ar Valmieras topošo novadu, sekmēs gan vietējo iedzīvotāju, gan pašu mūziķu lokālpatriotismu, kam jāpievērš īpaša uzmanība novadu reformas laikā.

• Kvalitatīvi īstenoti kultūras pasākumi stiprinās Valmiermuižas kultūras biedrības organizatoriskās spējas, tēlu vietējā sabiedrībā un veiksmīgu sadarbības modeļu veidošanos, piemēram ar mūziķiem, lai plānotu citus kultūras projektus Vidzemē.