Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Creative Coast
Projekta kopējās izmaksas:
6213.60 EUR
Finansējums no VKKF:
4440.00 EUR
Līdzfinansējums:
1773.60 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

"Uzmanību notiek mežs" ir procesuāls laikmetīgās mākslas projekts, kur caur dažādiem medijiem - vides objekti, atmosfēriskie efekti, gaismu un skaņu, skatītājs ir ierauts vēstījumā. Projekta idejas pamatā ir atziņa, ka, ja cilvēki pamestu pilsētu, dabai nepieciešami vien 100 gadi, lai no apdzīvotības vairs nepaliktu ne miņas. Mākslas darba radīšanā pārsvarā tiks izmantoti otreizējie materiāli - būvgruži, atgriezumi, tekstilījas, jūras izskalotās civilizācijas paliekas, kas mākslinieces Ievas Saulītes izpildījumā pārtaps vides objektā Saulkrastos - Rīgas ielā 16a. Projekts ir turpinājums 2019. gadā aizsāktajam notikumam Saulkrastos Muzeju naktī.

Sauklrasti tiecas kļūt par kūrortu, sapņo par SPA, vienlaikus, cenšoties saglabāt savas ainavas un dabas bagātības. Vēlme sargāt jūru sasaucas ar vajadzību izveidot milzīgas autostāvvietas. SPA pieprasa izcirst mežus, tūrisma plūsma, noplicināt vidi. Saulkrasti ir kā mazs modelis kopējai sabiedrības tieksmei - baudīt unikālo, vienlaikus to iznīcinot.

Vides objektu, kurš faktiski sastāvēs no vairākiem objektiem, būs piedzīvojams. Trijās dienās - augusta pēdējā nedēļas nogalē - apmeklētājiem būs iespēja šo objektu izdzīvot dažādos gada laikos. Objektus papildinās specefektu iekārtas, radot vietu ar miglu, lietu un sniegu. Projekts tiecas bez liekas didaktikas apmeklētāju ieacināt "mežā", likt viņam to piedzīvot un konfrontēt ar savu personīgo pieredzi.

Vienlaikus projekts tiecas bagātināt arī pašas vietas kultūras bagātību. Saulkrastos nav muzeja un izstāžu zāles, īpaši reti ir laikmetīgās mākslas un kultūras notikumi šajā novadā. Bez ekoloģijas tēmas, projekts tiecas arī aktualizēt laikmetīgo mākslu un tās izteiksmes līdzekļus Saulkrastu novadā.

Mērķi

Radīt performatīvu vides objektu "Uzmanību - notiek mežs!", kurš apmeklētājiem pieejams 27. - 29. augustā Saulkrastos, Rīgas ielā 16A. Mākslas darba autore - tēlniece Ieva Saulīte.

Uzdevumi

 - projekta pavadošā teksta izstrāde, kas publicēta mājas lapā un pavadošajos materiālos, lai aktualizētu uzstādīto problēmu - cilvēka un dabas mijiedarbību;

- individuālās atbildības modināšana vides jautājumos;

- veicināt Vidzemes piekrastes iedzīvotāju iesaisti kultūras projektos;

- mākslas darba izveide, iedzīvināšana un salāgošana ar iekārtām; 

- radošās darbnīcas un diskusijas, mākslas darba radīšanas laikā;

- vidi un pilsētas koncepciju vienojošs laikmetīga mākslas darba atdzīvināšana;

- laikmetīgās mākslas aktualizēšana Saulkrastu novadā.

4. Prioritāte

Saulkrastu novadā trūkst laikmetīgas kultūras jaunrades, lai arī vietai ir liels potenciāls. Perfrormatīvi mākslas darbi Vidzemes piekrastē notiek ļoti reti, lai arī tieši šis ir lielisks izteiksmes veids, lai aktualizētu vairākas problēmas - teritorijas attīstība un dabas aizsardzības, cilvēka un vides mijiedarbība.

Ieguvēji un mērķauditorija

- mākslas darba apmeklētāji, kuriem būs iespēja peidzīvota laikmetīgo mākslas darbu; apmeklētāju plūsma tiks kontrolēta, atbilstoši valstī pastāvošajiem pulcēšanās ierobežojumiem. (Projekta teritorija ir iežogota).
- Saulkrastu novada pašvaldība, kuras teritorijā aktualizēts ekoloģijas jautājums.

Paredzamie projekta rezultāti

- radošās darbnīcas un lekcijas, ja tādas būs iespējamas; (plānotas 4 lekcijas un 4 radošās darbnīcas)

- svarīgākais rezultāts - sabiedriska diskusija par cilvēka un vides mijiedarbību;

- publikācijas par mākslas darbu un tā aktualizēto jautājumu nozīmīgumu (vismaz 10 dažādos medijos);

- skatītāju interakcija ar mākslas darbu (atbilstoši valstī pastāvošajai epidemioloģiskajai situācijai).