Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Līgatnes novada pašvaldības aģentūra "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"
Projekta kopējās izmaksas:
1778.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1578.00 EUR
Līdzfinansējums:
200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

  1. Amatu māja atrodas vienā no Līgatnes papīrfabrikas kultūrvēsturiskā centra strādnieku rindu mājām Skolaskalnā. Tajā iekārtota aušanas, keramikas un papīra darbnīcas, apskatāma vietējo amatnieku darbu izstāde un regulāri notiek amatnieku meistardarbnīcas gan vietējai kopienai gan pilsētas viesiem. Amatu māja ir iecienīts tūristu apskates objekts. Ēka ir saglabājusi savu ārējo veidolu, taču iekštelpas, mainoties to ekspluatācijas mērķiem, ir piedzīvojušas vairākkārtēju pārbūvi un zaudējusi vēsturiskās liecības. Tā kā skola šajā ēkā pastāvējusi no 1889.gada līdz pat 1990.-tajiem gadiem    ( sākumskolas klases), daudzu novada iedzīvotāju atmiņās un fotoarhīvos ir saglabājušās liecības par skolas vēsturi. Projekta mērķis ir apkopot un digitalizēt vēsturiskās liecības - novada iedzīvotāju atmiņas, fotogrāfijas u.c. ar skolas vēsturi saistītos materiālus, izveidot 2 gaismas paneļus - informatīvos stendus, kuros būtu atspoguļota skolas vēsture, akcentu liekos un vizuālo materiālu ( fotogrāfijām). Stendi tiktu eksponēti Līgatnes Amatu mājā, Pilsoņu iela 4, kā pastāvīga, par Līgatnes veco skolu vēstoša, ekspozīcija. Digitalizēto vēsturisko materiālu būs iespēja izmantot dažādos novada vai reģiona pasākumos, izmantot projekcijām ārtelpā.

Mērķi

Projekta mērķis ir veicināt Līgatnes pilsētas unikālās kutūrvides izpēti un sniegt iespēju vizualizēt un  plašāk popularizēt apkopotos vēstures materiālus par vienu no Līgatnes kultūrvēsturiskajiem objektiem - Līgatnes veco skolu.

Uzdevumi

Apkopot, saglabāt un popularizēt vēsturiskās liecības par Līgatnes veco skolu Pilsoņu ielā 4, Līgatnē ( tagad - Amatu māja).

Izmantojot apkopoto vēstures materiālu, izveidot pastāvīgu ekspozīciju Līgatnes vecās skolas ( tagad - Amatu mājas) telpās. 

Nodrošināt publicitāti un ekspozīcijas pieejamību.

2. Prioritāte

Vēsturisko liecību sagalabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm ir viens no svarīgākajiem katras kopienas uzdevumiem. Katra kultūrvēsturiskā objekta stāsts veido kopējo priekštatu par vidi un tajā dzīvojošajiem cilvēkiem, veicina kopienas vēsturiskās atmiņas saglabāšanu, piederības sajūtas veicināšanu, kas īpaši aktualizējama jauniešu vidū.

Ieguvēji un mērķauditorija

Visi kultūrvēsturiskā objekta - Līgatnes vecā skola ( tagad - Amatu māja) apmeklētāji - vietējās kopienas iedzīvotāji un pilsētas viesi, kuriem būs iespēja gūt pilnīgāku priekštatu par ēkas vēsturi. Stendi veiksmīgi kalpos kā palīgmateriāls Līgatnes gidiem, kā arī kā papildmateriāls izglītības iestāžu audzēkņiem apgūstot vietējās kopienas vēsturi.

Paredzamie projekta rezultāti

Šobrīd informācija, kas vēstītu par tagadējās Amatu mājas - Līgatnes vecās skolas, vēsturi, ir minimāla un tās prezentācijas veids - novecojis. Realizējot projektu tiks apkopota, sistematizēta jau esošā, ievākat jauna informācija, kas sniegs iespēju papildināt vēsturisko liecību klāstu un pasniegt to mūsdienām atbilstošākā veidolā. Pirms noteiktajiem ierobežojumiem Amatu māju gadā apmeklēja vairāk nekā 1200 cilvēku, to skaitā gan vietējās kopienas iedzīvotāji, gan pilsētas viesi. Līdz šim priekšatau par ēkas vēsturi varēja gūt tikai no darbinieka vai gida stāstījuma, kas ilustrēts ar dažām neliela izmēra fotogrāfijām. Realizējot projektu Amatu mājas apmeklētājiem būs iespēja iegūt vēsturisko informāciju arī bez gida stāstījuma. Savukārt Līgatnes gidiem, kuru maršrutā ir Amatu mājas apmeklējums, stendos apskatāmās vēsturiskās fotogrāfijas ļaus stāstījumu veidot pilnvērtīgāku, spilgtāku. 

Apkopotais digatālais materiāls varēs tikt izmanots dažādos novada un reģiona pasākumos, kā arī projecēts ārtelpā laikā, kad apmeklētājiem nav iespēja viesoties Amatu mājā.