Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Saulkrastu novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
4634.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2500.00 EUR
Līdzfinansējums:
2134.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Augusta mēnesis Saulkrastos allaž ir bijis klasiskās mūzikas mēnesis. Arī šogad 20. un 21. augustā ikvienam būs iespēja baudīt divus brīnišķīgus koncertus. Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas ir kļuvušas par brīnišķīgu tradīciju, jo Saulkrastos tās notiek kopš 2001. gada.  

Esam pārliecināti, ka kvalitatīvi un daudzveidīgi koncerti Latvijā kopumā ir vitāli nepieciešami, lai diversificētu kultūras pasākumu piedāvājuma klāstu, gan reģionos, gan tās apkārtnē esošo pilsētu un novadu kultūras procesa attīstībai un izkopšanai. Tas ir nozīmīgi, lai publikai arvien būtu plaši pieejama dažādu koncertu apmeklēšanas iespēja, jo īpaši, ka minētos koncertus plānots organizēt bez maksas, lai nodrošinātu kultūras pieejamību pēc iespējas plašākam auditorijas lokam.

Tas ir pilnīgi jauns un inovatīvs koncerts un pieeja - Eiropas dižrenesanses un baroka laika skaņdarbu ietērpšana mūsdienīgā izpildījumā, kur savstarpēji mūzikas stilu sintēzi piedzīvos baroka klavesīnspēle, dziedāšanas un oratormāksla un mūsdienu akustiskās ģitāras spēle. Šāda veida pieeja noteikti piesaistīs gados jaunāku klausītāju interesi. Jo vairāk jāuzsver nepieciešamība pēc šāda veida koncertiem, šī brīža smagās pandēmijas uzliktās emocionālās nastas dēļ. Tieši koncerti un kvalitatīva mūzika ir tas, kas līdzēs dziedināt ikdienas radīto spiedzi. Līdz ar to 2021. gada 21. un 22. augustā, tiks organizēti divi koncerti- “Bahmosfēra” un “No krēslas līdz rītausmai” ar profesionālu solistu un mūziķu dalību.

Mērķi

Šī projekta īstenošanas mērķis ir kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesa, kā arī Latvijas profesionālās mūzikas koncertdarbības pieejamības veicināšana Latvijā, organizējot bezmaksas, tomēr profesionālā līmenī veidotu un izpildījumā augstvērtīgu koncertu “Bahmosfēra” un “No krēslas līdz rītausmai” ar profesionālu solistu un mūziķu dalību. Koncertu norises vieta- Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskā baznīca un renovētā Saulkrastu estrāde.

Uzdevumi

 • Organizēt divus bezmaksas augstas kvalitātes koncertus
 • Veidot klasiskās mūzikas atpazīstamību un popularitāti, tērpjot to arī mūsdienīgā izpildījumā

Lai sasniegto projekta mērķi un uzdevumus, ir plānots veikt sekojošas darbības:

1) Kvalitatīva programmas sagatavošana – 01.06.2021.-22.08.2021.;

2) Līgumu slēgšana ar profesionālajiem mūziķiem līdz pirmajam koncertam, provizoriski līdz 09.08.2021.;

3) Mārketinga materiālu sagatavošana un izplatīšana līdz 22.07.2021.;

4) Elektroniskās pieteikšanās sistēmas un ielūgumu izsūtīšanas organizēšana – līdz koncertu dienai vai līdz skatītāju vietu pilnīgai aizpildīšanai;

5) Koncertu un projekta publicitātes nodrošināšana;

a) informācijas par koncertu Saulkrastu pašvaldības mājas lapā saulkrasti.lv, facebook.com kontā, Saulkrastu kultūras centra facebook.com kontā, Saulkrastu avīzē;

b) preses relīzes izsūtīšana ziņu portāliem Delfi, TVnet, Apollo, LSM, Diena, LR1 un LR3u.c. medijiem;

c) ieraksti par gatavošanos koncertiem un to norises rezultātiem kopumā sociālajos tīklos facebook.com,  facebook live, pēc koncerta – fotogrāfiju atskats par norisi;

d) mārketinga materiālu – plakātu, baneru, facebook vizuāļu, kā arī koncerta programmiņu sagatavošana (t.sk. tekstu sagatavošana, tulkošana, maketēšana, publicēšana plašsaziņas tīklos, drukāšana un izvietošana Saulkrastu novadā);

e) Saulkrastu kult;uras centra facebook lapā izveidots pasākuma (EVENT) apraksts;

6) Atskaitīšanās par projekta īstenošanu projektu konkursa un līguma prasībām atbilstošas projekta satura un finanšu atskaites sagatavošana un iesniegšana noteiktajā termiņā saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu.  

3. Prioritāte

Šī projekta īstenošanas mērķis ir kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesa, kā arī Latvijas profesionālās mūzikas koncertdarbības pieejamības veicināšana Latvijā, organizējot bezmaksas, tomēr profesionālā līmenī veidotu un izpildījumā augstvērtīgu koncertu. Saulkrastu novada stratēģiskais kultūras nozares plāns iekļauj daudzveidīgu kultūras pasākumu, jaunu kultūras vides pieejamību un kultūras produktu jaunradīšanu, iespēju robežās piesaistot līdzfinansējumu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir ikviens Saulkrastu novada iedzīvotājs un viesis (ārvalstu un vietējais tūrists), neradot ierobežojumus vecumam un tautiskajai piederībai, jo plānots organizēt bezmaksas koncertus, līdz ar to tas būs plaši pieejams jebkuram interesentam.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Īstenots kultūrvēsturiski nozīmīgs, mākslinieciski augstvērtīgs, aktuāls, plašai sabiedrības daļai  pieejams bezmaksas kultūras pasākums;
 • Popularizēta dižrenesanses un baroka laika skaņdarbi, kuru mūzikas un teksta autori ir spilgtākie sava laikmeta pārstāvji;
 • Bagātināta Saulkrastu novada kultūras dzīve un piesaistīta apmeklētāju interese ;
 • Informēta sabiedrība par ērģeļmūzikas vēsturi un  procesiem saistībā ar Saulkratiem un ne tikai;
 • Apzinoties, cik svarīgi ir muzikāli izglītot savus klausītājus un piesaistīt gados jauno klausītāju interesi, tas tiks panākts komunicējot caur izraudzītajām koncertprogrammam, kuras veidotas mūsdienīgi.

  *Ņemot vērā šobrīd esošos ierobežojumus, plānojam, ka augusta mēnesi būs iespēja pulcēties līdz 300-500 cilvēkiem. Saulkrastu renovētā estrāde spēj uzņemt vairākus tūkstošus, taču tikpat labi spēsim apgūt arī mazāku skaitu apmeklētāju. Turklāt veiksmīgi spēsim ievērot distances un citus vērā ņemamus ieteikumus. 

  *Pēterupes baznīcas ietilpība līdz 300 cilvēkiem.