Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
1725.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1725.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Pašreizējos apstākļos, kad liela mūsu dzīves daļa notiek attālināti, ir svarīgi uzturēt spēkā darbības jomas, kas ierastos apstākļos notika klātienē, ar lielākas vai mazākas sabiedrības daļas, interesentu iesaistīšanos. Tas attiecas arī uz dažādu prasmju tālāknodošanas aktivitātēm.

Jaunpiebalgas novada dome ir īstenojusi vairākus projektus, tostarp VKKF atbalstītus, novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpētei un popularizēšanai. Tie ir bijuši saistīti gan ar muzicēšanas, danču tradīcijas iedzīvināšanu, gan dažādu meistardarbnīcu vadīšanu. Projektu mērķauditorija bijusi dažāda. Esošā situācija valstī lika paskatīties uz lietām no citas puses. Mājsēdes un attālinātā darba apstākļos daudzi amatnieki, meistari, protams, turpina savu darbību, taču ir ierobežota prasmju tālāk nodošanas iespēja. Tādēļ ir svarīgi  meklēt jaunas sadarbības iespējas ar mērķauditoriju, lai pilnvērtīgi izjustu sava darba nozīmi arī īpašos apstākļos. Svarīgs aspekts ir arī savstarpēja komunikācija un iedvesmošanās, īstenojot savas ieceres un daloties pieredzē, īpaši neierastajos krīzes apstākļos.

Projekts tiek īstenots, piesaistot vietējos amatniekus, meistarus, lauku viensētā (filmējot videorullīšus), tādējādi uzsverot, ka jebkurš interesents savā dzīvesvietā var ko līdzīgu paveikt. Projekta viens no galvenejiem īstenotājiem ir laiku viensētas amatatniece, sava aroda lielpratēja, īsta piebaldziete Mārīte Kārkliņa, kura savā azotē ir izauklējusi ideju un  ir gatava to nodod sabiedrībai.  Šī projekta rezultātā tiks izveidots Piebalgas tautastērps lellītei. Projekta īstenošana ļaus izveidot šādas darbnīcas īstenošanas matrici arī klātienei.

 

Mērķi

Izveidot saistošu un izzinošu darbnīcu ģimenes brīvā laika nodarbēm par leļļu pārveidošanu mājas apstākļos, ietērpjot tās novada tautastērpos.

Ilgtermiņa mērķis: uzturēt tradicionālo prasmju meistaru saikni ar vietējo kopienu un interesentu loku plašākā apkaimē, kas nodrošinātu radošā procesa nepārtrauktību globālās un lokālās situācijas mainīgajos apstākļos.

Uzdevumi

 1. Iepazīt literatūru par Piebalgas novada etnogrāfiju, īpaši tautastērpu un tā valkāšanas tradīcijām.
 2. Iegādāties nepieciešamos materiālus tautastērpa pagatavošanai lellītei.
 3. Izstrādāt darbnīcas plānu un videostāstu scenāriju.
 4. Atlasīt un apzināt folkloras mantojumu, kurš savijas ar Piebalgas tautastērpu, tā nēsāšanu un radīšanu.
 5. Izveidot 5 videostāstus (katra fragmenta ilgums 10-15 min.) ar tautastērpa gatavošanas pamācībām.
 6. Sagatavot darba lapas ar paskaidrojošiem tekstiem un uzdevumiem.
 7. Sagatavot un novadīt darbnīcas posmu 5 ievadnodarbības (katra nodarbība – līdz 60 min.) interesentiem interneta platformā ZOOM.
 8. Publicēt videostāstus novada domes mājaslapā, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā, facebook vietnē.
 9. Sagatavotā materiāla nodošana Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai mācību procesa pipildināšanai un papildināšanai.
 10. Izvērtēt projekta atgriezenisko saiti un sasniegtos rezultātus.
2. Prioritāte

Projekts atbilsts ne tikai otrajai prioritātei, bet arī pirmajai un ceturtajai prioritātei.
Izzinošās meistardarbnīcas nodrošinās visas ģimenes iesaisti. Izzinošās nodarbības var kļūt par lielisku palīgu un pamatu ģimenes brīvā laika nodarbēm. Nelielās videopamācības ir ērti izmantojamas jebkurā vietā un laikā, tās ļauj apgūt gan leļļu apģērba izgatavošanas metodes, paņēmienus un principus, gan iepazīt sava novada etnogrāfiju, apģērba tradīcijas un arī folkloras mantojumu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta ieguvēji būs visi projektā dalībnieki, kuri piedalīsies projekta realizācijā. Ieguvēja būs arī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola un tās audzēķņi, jo videomateriāls ar meistardarbnīcām tiks nodods skolas materiālās bāzes pilnveidei, kuru varēs izmantot ne vienu vien mācību gadu. Ieguvēji būs arī ģimenes, jo pavadītais laiks radoši darboties kopā šobrīd ir ļoti svarīgs.

Paredzamie projekta rezultāti

Sagatavota un īstenota saistoša un izzinoša darbnīca ar 5 videonodarbībām, kuras rezultātā ir apgūtas prasmes  pagatavot lelli mājas apstākļos, ietērpjot to Piebalgas novada tautastērpā.

Projekta ilgtspēju nodrošina iespējas tā rezultātus izmantot plašākai mērķauditorijai:

 • Novada kultūras pasākumos, piemēram, izstādē - gadatirgū “Izvēlies Piebalgu!” – prezentācija, darbnīca
 • Vietējo skolu projektos, kas saistīti ar dažādu prasmju attīstīšanu Piebalgas kultūrvēstures iepazīšanas kontekstā
 • Publikācijās “Avīzē Piebaldzēniem” ar iedvesmojošu, motivējošu stāstu par iespējām radoši izpausties pandēmijas apstākļos.