Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
1.Akords - biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
8950.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2950.00 EUR
Līdzfinansējums:
6000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2065,00 EUR

Kopsavilkums

Ideja projektam "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" ir dzimusi 12 gadus atpakaļ. Strādājot par video operatoru Latgales Televīzijas sabiedrībā un Vidzemes televīzijā laikā no 1991. - 2003.gadam Imanta Pulksteņa personīgajā video arhīvā safilmētas un glabājas 3. Atmodas - pārmaiņu laika audiovizuālas liecības. Analogais video arhīvs atrodams 8 dažādos formātos - VHS; SVHS; Video 8; HI 8; Digital 8; Mini DV; DV CAM; BETACAM un DVD, ar hronometrāžu apmēram 1820h. Arhīvs ir rūpīgi glabāts, aprakstīts piezīmēs. Arhīvs ģeogrāfiski aptver Madonu, Madonas raj. pagastus, pilsētas, kā arī Rīgu un Vidzemi. Tas sevī atspoguļo reģionālās reformas notikumu gaitu, celtniecību, privatizāciju kā arī izglītības, kultūras, lauksaimniecības un citu nozaru procesus LV. Labā kvalitātē ir festivāla „Sinepes un Medus” raidījumi 1992. - 2005., kā arī „Ģitāristu sesija” koncerti, raidījumi un meistarklases no 1998.-2019. gadam.

          Projektam "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" ir paredzētas 4 kārtas. Pateicoties KKF un VPR sniegtajam finansiālajam atbalstam,  pirmā  kārta ir norisinājusies veiksmīgi. Arhīva veidošanai un publiskošanai tika veikti visi darbi - iepirkta nepieciešamā tehnika, ņemtas konsultācijas, veikti sagatavošanas darbi.  Rezultātā notika VHS materiālu digitalizācija laikā no 1991. gada līdz 1995. gadam apmēram 300 stundu garumā. Materiāli tika publiskoti You tube kanālā, kas augšuplādei prasīja divas reizes vairāk laika nekā sākumā domāts. Klāt nāca festivāla „Sinepes un Medus” ieraksti no Beeta Cam 23 stundas. Lai nezaudētu kvalitāti, materiālus vēlams digitalizēt iespējami ātrāk. Projekta otrā kārta paredz Imanta Pulksteņa video arhīva digitalizēšanu no VHS un S VHS kasetēm laika posmā no 1995. gada līdz 2000. gadam.

Mērķi

Projekta "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" mērķis ir saglabāt liecības par 90-to gadu sabiedriskajām aktivitātēm,  Trešās atmodas laikā, kad veidojās  un atdzima brīvā Latvija. Lai sasniegtu rezultātu ir jādigitalizē savā ziņā unikālie Imanta Pulksteņa arhīva materiāli no 1995. gada līdz 2000. gadam. Mērķis ir arī panākt, lai cilvēki var iepazīt sev interesējošo materiālu īsā laika posmā - pēc datuma, vietas vai personām un no jebkuras pasaules vietas izmantojot You Tube kanālu. Arhīvs nekavējoties jāpārvērš ciparos, jo kasetēm derīguma termiņš ir iztecējis.

Uzdevumi

Projekta uzdevums ir nekavējoties digitalizēt laika zoba apdraudētos video materiālus. Tas nozīmē pārtvērst video ciparos lai augšuplādējot cilvēki tos lietotu nesenās vēstures apskatam. Imanta Pulksteņa video arhīvs sastāv no astoņiem dažādiem formātiem - analogajiem informācijas nesējiem un tostarp no VHS un S VHS, kuriem derīguma termiņš ir īss, taču vēl lietojams. Projekta  uzdevums ir dot iespēju Madonas un citu novadu cilvēkiem, ikvienam sabiedrības loceklim atcerēties pārmaiņu laiku, jaunību, skolas gadus, arhitektūras pārmaiņas, iekopšanas, saimniecisko, starptautisko sakaru veidošanu un pilsētu sakārtošanas aktivitātes. Projekts dos iespēju saglabāt vēstures lappuses, kuras straujiem soļiem no mums attālinās. Tas dos iespēju sabiedrībai atcerēties ne visai seno pagātni. Projekts ir spilgts nemateriālās kultūras mantojums, kuru varam saglabāt laikmetīgā formā.  Varēsim analizēt paveiktos un nepaveiktos darbus pārmaiņu laikā, parādīt gaismā tradīcijas un procesus sabiedrībā, atspoguļot domāšanu. Tas prasīs ilgas darba stundas un skurpulozu pieeju vēsturisko materiālu aprakstīšanā un kvalitates nodrošināšanā.

2. Prioritāte

Projekts "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" atbilst konkursa prioritātei, kas ietver Vidzemes kultūras mantojuma un sabiedrisko aktivitāšu vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu. Projekts vēsta par vēstures liecību, zināšanu pārnesi, radīšanu, iegūšanu, uzkrāšanu, izmantošanu nākamajām paaudzēm. Projekts veicinās Vidzemes un Madonas novada iedzīvotāju vēstures apzināšanu, zināšanu pilnveidi un ilgtermiņā dos vēsturisku atskatu kultūras un citu aktivitāšu attīstībai Latvijā kopumā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Video arhīvs būs pieejams ne tikai Madonas novada iedzīvotājiem, bet ikvienam interesentam pasaulē. Mācoties novada vēsturi, arhīvu izmantos skolēni un skolotāji, kā arī iestādes, kuras savu vēsturisko attīstību varēs redzēt arhīvā. Arhīvu varēs izmantot Madonas novada pašavaldības iestādes, veidojot vēsturiskas retrospekcijas un novada izaugsmes prezentācijas. Ir iecerēts, ka arhīva digitālā video kopija atradīsies Madonas novada pašvaldībā un muzejā.

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot projekta "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" otro posmu, ikvienam būs iespējas skatīties un izmantot Video arhīvu laika posmā no 1991. līdz 2000. gadam. You Tube kanālā video arhīvs būs pieejams Madonas novada iedzīvotājiem un ikvienam interesentam pasaulē. Arhīvu izmantos skolēni un skolotāji, iestādes, kuras savu vēsturisko attīstību varēs redzēt arhīvā, Madonas bijušā rajona iedzīvotāji, kuri jau lieto šo iespēju un sūta pateicības par ieguldīto darbu. Arhīvu varēs izmantot Madonas novada pašavaldība, veidojot vēsturiskas retrospekcijas un novada izaugsmes prezentācijas. Ir iecerēts, ka arhīvs atradīsies Madonas muzejā un Madonas novada pašvaldības rīcībā, lai nodrošinātos pret Force Major vai kādām nejaušībām - zādzība, ugunsgrēks, plūdi utml. Publiskošanas rezultātā daudziem cilvēkiem tiek atsauktas atmiņā jaunības dienas, skolas gadi vai aktīva darbošanās darba vai pašdarbības kolektīvos, kuri itin bieži notika pirms pandēmija mūs skāra.  Tiks atspoguļoti 90-tie gadi, kas ir  nozīmīgs vēstures laika posms Latvijas, Vidzemes un Madonas rajona attīstībā.