Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola"
Projekta kopējās izmaksas:
3000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3000.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projektā paredzēta teātra izrāde "Bļitka" ar norises vietu uz pontonlaivas Burtnieku ezerā.Izrādi 2016. gada rudenī iestudēja režisors Dž.Dž.Džilindžers, un tā guvusi milzīgu skatītāju atsaucību un vērā ņemamu kritiķu vērtējumu.Galvenajās un vienīgajās lomās – Goda teātra dibinātājs Kaspars Gods un „Spēlmaņu nakts” labākā aktiera balvas ieguvējs Egons Dombrovskis. Iestudējums veidots pēc dramaturģes Rasas Bugavičutes-Pēces lugas, tam tapt palīdzējis arī mākslinieks Varis Siliņš.

Projekta mērķis-nodrošināt kvalitatīvas kultūras piedāvājuma - profesionālās mākslas(teātra izrādes) pieejamību Vidzemē, kas veicina izpratni par profesionālo mākslu , kā arī attīstīt jaunradi - radīt inovatīvu kultūras produktu.

Biedrībai papildus pamatdarbības jomai -jauno makšķernieku un tūristu apmācīšana, sacensību organizēšana, izglītojošu pasākumu organizēšana- ir izveidojusies laba sadarbības pieredze ar daudziem kultūras jomas pārstāvjiem, kopīgi jau ir realizēti arī daudzi kultūras projekti un pasākumi. Šīs sadarbības rezultātā ir radusies iecere inovatīvam  kultūras produktam, kas cieši saistīts ar vienu no biedrības pamatnodarbošanos -makšķernieku apmācību, to sasaistot ar  tematiski saderīgu teātra izrādi. Plānotās izrādes norisei ideāli piemērota vieta "Asaros" pie Burtnieku ezera uz biedrības īpašumā esošās pontonlaivas .Plānots,kas pasākumu varētu apmeklēt apmēram 250 skatītāji no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Projekta iesniedzējam biedrībai "Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola" ir 11 gadu darbības pieredze, tai skaitā liela pieredze dažādu projektu realizācijā.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 3000 EUR.

 

Mērķi

Nodrošināt kvalitatīvas kultūras piedāvājuma - profesionālās mākslas(teātra izrādes) pieejamību Vidzemē, kas veicina izpratni par profesionālo mākslu , kā arī attīstīt jaunradi - radīt inovatīvu kultūras produktu - teātra izrādi ar oriģināli pielāgotu  norises vietu - pontonlaivā uz Burtnieka ezera, kas ideāli atbilst lugas sižetam.Izrādi plānots veidot kā unikālu teātra mākslas notikumu brīvā dabā pie Burtnieku ezera. Neierastā norises vieta specifiskajā vidē būs interesanta visiem skatītājiem, tā izklaidēs un noteikti neatstās vienaldzīgus izrādes apmeklētājus.

 

Uzdevumi

Dot iespēju jebkuram interesentam noskatīties skatītāju un teātra kritiķu augsti novērtēto un izrādi "Bļitka" oriģināli izvēlētā norises vietā - pontonlaivā uz Burtnieka ezera. Norises vieta ļaus to ideāli verot skatītājiem no kanāla malām, ļaujot ievērot tobrīd valstī noteiktos distancēšanās ierobežojumus saistībā ar COVID 19.

Lai nodrošinātu optimālu izrādes norisi, pirms pasākuma tiks vestas sarunas ar radošo grupu, izvērtēts optimālākais skatuves novietojums ezermalā, kā arī  un skatītāju vietu izvietojums, izdiskutēti citi organizatoriski jautājumi saistībā ar izrādes norisi.

Lai sasniegtu potenciālo izrādes apmeklētājus, pirms pasākuma tiks realizētas dažādas reklāmas aktivitātes - publikācijas laikrakstos, pašvaldības mājaslapā internetā, sociālajos tīklos, kā arī izvietotas afišas pagastu un pilsētu centros.

3. Prioritāte

Biedrības darbības virzieni pēdējos gados ievērojami paplašinājušies, palielinājies arī pasākumu vēriens un apmeklētāju skaits. Biedrība organizējusi arī vairākus kultūras pasākumus ar populāru mākslinieku piesaisti – piem. grupa „ Dakota” un Vidzemes Kamerorķestris. Izveidojusies arī laba sadarbība ar profesionāliem aktieriem,kuras rezultātā radusies ideja izveidot inovatīvu kultūras produktu - izrādi "Bļitka", par kuras norises vietu izvēlēts Burtnieku ezers,kas atbilst izrādes sižetam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Plānots, ka teātra izrādi varētu apmeklēt apmēram 250 skatītāji no tuvākās apkārtnes - Burtnieku novada un kaimiņu novadiem, kas arī būs galvenie labuma ieguvēji.
Ieguvēja būs arī biedrība, kas būs uzlabojusi savu kapacitāti un guvusi pieredzi lielāku kultūras pasākumu organizēšanas jomā, popularizējusi savu darbību plašākai sabiedrībai, ieguvusi lielāku atpazīstamību, popularizējusi Burtnieku ezeru kā tūristiem interesantu teritoriju.

Paredzamie projekta rezultāti

250 izrādes apmeklētāji būs noskatījušies izrādi "Bļitka" izbaudot teritorijas – dabas objekta Burtnieku ezera unikalitāti un klātbūtni izrādes īpašās atmosfēras radīšanā.

Šī būs unikāla iespēja skatītājiem noskatīties augsti novērtētu izrādi tuvu dzīvesvietai. Izrāde tikusi nominēta “Spēlmaņu nakts” balvai 3 nominācijās: “Gada aktieris” (Egons Dombrovskis), “Gada režisors” (Dž.Dž.Džilindžers), “Gada sasniegums oriģināldramaturģijā” (Rasa Bugavičute-Pēce).

Biedrība  būs uzlabojusi savu kapacitāti lielāku kultūras pasākumu organizēšanas jomā, popularizējusi savu darbību plašākai sabiedrībai, ieguvusi lielāku atpazīstamību, popularizējusi unikālu dabas un tūrisma objektu Burtnieku ezeru. Ieguvusi pieredzi inovatīva pasākuma organizēšanā un sadarbībā ar māksliniekiem.