Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada Kultūras pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
11340.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7020.00 EUR
Līdzfinansējums:
4320.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Galgauska ir pagasts Gulbenes novadā kurš Latvijā atpazīstams ar noslēpumaino, pamesto pareizticīgo baznīcu meža vidū. Daudz mazāk cilvēku zina, ka šķērsojot Tirzas upi vari nokļūt Galgauskas muižā un vēl mazāk, ka ciems ko šodien sauc par Galgausku kādreiz bija Veišu muiža. Līdzīgi kā ar daudzām vietām pasaulē, tā arī par Galgausku tu vari visvairāk uzzināt tur esot – dzīvojot vai ciemojoties.

Īstenojot projektu tiks izveidota novadpētniecības istaba, kurā pašam darbojoties "izlaušanās" spēlē uzzināsi informāciju par Galgausku.  Projekta realizēšana saglābs apkopoto novadpētniecības materiālu par Galgauskas pagasta vēsturi, kas saglabājies mantojumā no Galgauskas skolas. Tiks izveidots āra izstāžu piramīdu ceļš/laukums, kas būs lielisks ekspozīcijas pasniegšanas veids pastaigu cienītājiem, tāpat tas nodrošinās iespēju lietišķās mākslas kolektīviem un māksliniekiem iespēju ne tikai radīt, bet arī izstādīt darbus apskatei, neskaties uz epidemioloģisko situāciju valstī, jo piramīdas (50x50 cm) atradīsies dabā un būs apskatāmas no visām debess pusēm. Piramīdas, kas plānotas kopskaitā 10 gab. kalpos kā jauns vides objekts un lieliski papildinās 2020. gadā aizsākto "Dabas zāles" projektu, kurā tika realizēts QR kodu spēle, kuras laikā var iegūt jaunas zināšanas par Galgauskas kultūrvēsturi. "Dabas zāles" projektā izveidota arī estrāde un ugunskura vieta.

Ar "Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programmas 2021" atbalstu, realizējot šo projektu galgausnieši būs parūpējušies, lai cilvēkiem Galgauska nav tikai punkts Latvijas kartē, bet viesim ir iespēja uzzināt informāciju par šī mazā, bet lepnā ciema bagāto kultūrvēsturi. 

Mērķi

Izveidot jaunu kultūrvietu Vidzemē, kurai ir savs stāsts un to drīkst turpināt stāstīt, neatkarīgi no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Uzdevumi

 

Lai sasniegtu mērķi, jāizpilda šādi uzdevumi:

  • Jāapkopo visi jau esošie novadpētniecības materiāli, tie jāsakārto;
  • Jāizveido novadpētniecības istaba, kas atbilstoši jāiekārto;
  • Jāuzstāda āra izstāžu piramīdas un jāpielāgo, to tehniskajai specifikācijai, ekspozīcija;
  • Jāizveido "izlaušanās" spēle, jāveic tās testēšana un koriģēšana;
  • Jāveic publicitātes aktivitātes, lai novadnieki uzzinātu par šī projekta realizāciju;
  • Jāsagatavo projekta dokumentācija un jāseko līdzi projekta norises gaitai.
2. Prioritāte

Galgauska ir vieta Vidzemē, kurā "laika zobs" jau gana daudz ir sagrauzis - Galgauskas pamestā pareizticīgo baznīca, Galgauskas estrāde, Galgauskas muiža. Tā var turpināt un turpināt, kas gala rezultātā nonāks pie - reiz bija. Sava vēsture ir jāciena un jāatceras, bet šis projekts uz atmiņām, pārdzīvojumiem un leģendām par zudušo var uzcelt ko jaunu, tajā pašā laikā parādot cieņu atmiņām un saglabājot maksimāli patiesus stāstus nākamajām paaudzēm, lai viņi zinātu savu vēsturi.

Ieguvēji un mērķauditorija

1. Galgauskas pagasta iedzīvotāji;
2. Tūristi, kas apmeklē Gulbenes novadu un Galgauskas pagastu;
3. Brīvprātīgie, notiks neformālās izglītības process;
4. Kultūras pasākumu apmeklētāji, jo tiks dažādots kultūras produktu piedāvājums Galgauskas pagastā;
5. Latvijas lietišķās mākslas studijas un mākslinieki, kuriem būs iespēja izstādīt savus darbus āra izstāžu piramīdās, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus izstāžu norisei;
6. Izstāžu apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot projektu, tiks saglabāta un pilnveidota Galgauskas pagasta vēstures un novadpētniecības materiālu bāze, tiks izveidota novadpētniecības istaba, kas būs pieejama pagasta un novada iedzīvotājiem, kā arī tūristiem. Projektā paredzēts realizēt arī āra izstāžu piramīdu ceļa izveidi, kas būs lielisks risinājums vai papildinājums kultūras produkta piedāvājumam visā Vidzemē, jo ļaus izstādēm notikt, ievērojot šī brīža epidemioloģisko protokolu. Projektā būs iesaistīti ne vien pagasta pārvaldes darbinieki, bet arī brīvprātīgie seniori un jaunieši, kas būs lielisks mācīšanās process abām pusēm. Kultūras pasākumu apmeklētājiem Galgauskas pagastā būs iespēja pirms vai pēc pasākuma gūt intelektuālo baudījumu apmeklējot novadpētniecības istabu vai/un izstaigāt āra izstāžu piramīdu ceļu. Jaunie kultūras objekti lieliski papildinās 2020. gadā izstrādāto un realizēto "Dabas zāles" projektu, tika uzcelta estrāde un uzstādīta interaktīvā karte ar QR kodiem, kas paredzēts spēlei "Pēdas", ar kuras palīdzību ikviens interesents varēs iepazīt Galgauskas kultūrvietas.