Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Rubeņa Gulbenes rajona individuālais uzņēmums "ALIANSE"
Projekta kopējās izmaksas:
6550.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6550.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4585,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta “Četras skanīgas pieturas” mērķis ir nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pieejamību Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, īstenojot četrus latviešu apvienības deju mūzikas grupas “Tranzīts” muzikālos koncertus un grupas unikālo deju soļu meistarklases.

Ar 1994.gadā izveidotās latviešu apvienības deju mūzikas grupas “Tranzīts” daiļradi izaugusi vesela paaudze, un tā ir neatņemama Vidzemes reģiona mūzikas kultūras daļa. Pagājušais gads kopumā mūziķiem nav bijis vienkāršs, bet 2020.gada augustā grupai izdevās pulcēt vairāk kā 1700 apmeklētājus pasākumā pie Stāmerienas pils (Gulbenes novadā), atzīmējot grupas 25.dzimšanas dienu. Plašais apmeklētāju pulks apliecināja grupas aktualitāti joprojām un mudināja līdzīga veida pasākumus organizēt arī 2021.gadā.

Projekta “Četras skanīgas pieturas” ietvaros tiks izveidota unikāla grupas “Tranzīts” koncertprogramma, sniegti četri bezmaksas koncerti Vidzemes reģiona iedzīvotājiem uz improvizētām skatuvēm Gulbenē, Lejasciemā, Madonā un Smiltenē, kā arī nodrošināta iespēja apgūt grupas unikālos deju soļus un izzināt grupas panākumu atslēgu 25 gadu garumā.

Mērķi

Projekta mērķis ir nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pieejamību Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, īstenojot četrus latviešu apvienības deju mūzikas grupas “Tranzīts” muzikālos koncertus un grupas unikālo deju soļu meistarklases.

Domājot par Vidzemes novadam raksturīgām vērtības, tradīcijām un kultūrvidi, lielākoties, asociējam to ar tautas deju, klasisko mūziku, amatniecību, amatiermākslu, bet arī deju mūzika ir daļa no Vidzemes kultūras, un grupa "Tranzīts" jau vairāk kā ceturtdaļu gadsimta mūs priecē ar savu daiļradi.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

  1. Izveidot unikālu grupas “Tranzīts” koncertprogrammu.
  2. Noorganizēt četrus grupas “Tranzīts” koncertus uz improvizētām skatuvēm Gulbenē, Lejasciemā (Gulbenes novadā), Madonā un Smiltenē. Pasākumu norises vietas izvēlē un maksimāli pieļaujamā apmeklētāju skaita nodrošināšanā tiks ņemti vērā valstī noteiktie aktuālie epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi. Gadījumā, ja 2021.gada jūlijā nebūs iespēja pulcēties klātienē brīvā dabā, tiks organizēti kvartālu koncerti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvos, nodrošinot iespēju pēc iespējas lielākam Vidzemes reģiona iedzīvotāju pulkam baudīt pasākumu no savas dzīvesvietas. 
  3. Sagatavot un noorganizēt četras grupas unikālo deju soļu meistarklases.
  4. Nodrošināt koncerta apmeklētājiem iespēju tikties ar grupu klātienē, uzzinot grupas panākumu atslēgu, kā arī uzdot tās dalībniekiem citus interesējošus jautājumus.
3. Prioritāte

Projekts pilnībā atbilst 3.prioritātei "Profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē", jo arī deju mūzika ir daļa no Vidzemes kultūras, un grupa "Tranzīts" jau vairāk kā ceturtdaļu gadsimta mūs priecē ar savu daiļradi.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija ir visu vecumu grupu Vidzemes reģiona iedzīvotāji (kultūras pakalpojumu tiešie patērētāji). Apmeklētāju dalībnieku skaits atkarīgs no valstī noteiktajiem aktuālajiem ierobežojumiem, bet kopumā tiek plānots piesaistīt vismaz 3000 apmeklētājus.

Paredzamie projekta rezultāti

Plānotie projekta rezultāti:

  • izveidota unikāla grupas “Tranzīts” koncertprogramma;
  • noorganizēti četri grupas “Tranzīts” koncerti uz improvizētām skatuvēm;
  • noorganizētas četras grupas "Tranzīts" unikālo deju soļu meistarklases;
  • koncerta apmeklētājiem nodrošināta iespēja tikties ar grupu klātienē, uzzinot grupas panākumu atslēgu, kā arī uzdot tās dalībniekiem citus interesējošus jautājumus;
  • popularizēta Latvijas deju mūzika.