Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ēveles evaņģēliski luteriskā draudze
Projekta kopējās izmaksas:
1691.50 EUR
Finansējums no VKKF:
1491.50 EUR
Līdzfinansējums:
200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1045,00 EUR

Kopsavilkums

Ēveles baznīca    Projektā paredzētas trīs aktivitātes, kas iekļaujas Ēveles baznīcas 200 gadu jubilejas pasākumu programmā un ietver mūziku, mākslu un stāstniecību.

1) Muzikālais pasākums, kas paredz izglītojošu lekciju par tautas mūzikas motīvu (t.sk.latviešu tautas dziesmu) iekļaušanu garīgajā mūzikā, baznīcas korāļos, vienlaikus sasaistot minēto materiālu ar vietējo kultūrvēstures faktu - Jāzepa Vītola dzimtas piederību Ēvelei un paša komponista daiļrades saskarsmi ar garīgo mūziku. Neliels koncerts, ko sniedz kapelas "Rotas muzikanti" (Rencēni), un Rūjienas kapelas "Rūvenes aure" mūziķi, diezgan radikāli mainot ampluā un iesaistot vietējās sabiedrības dziedātājus (arī no Rencēnu pagasta, kādreiz Ēveles baznīcai piederīga) - aktīvos baznīcas draudzes locekļus. Koncertā piedalīsies arī radošā apvienība "Krelles" no Rūjienas.

2) Mākslas plenērs. Sabiedrības līdzdalība radot mākslas darbus LMA diplomandu vadībā. Iedvesmas avoti - Ēveles mācītāja Antona Georga Boses atstāto 208 draudzes locekļu portretu galerija un mākslinieka Kārļa Sūniņa daiļrade, kā arī baznīcas un apkārtnes sīkdetaļas vai ainavas. Rezultātā izstāde baznīcas apmeklētājiem. Papildinoša ekspozīcija ar  A.G.Boses zīmētajos portretos atrodamo dzimtu fotogrāfijām. 

3) Stāstniecības tradīcijai veltīts pasākums, kurā piedalās Vidzemes stāstnieku kopienas dalībnieki, pārstāvot Mazsalacu, Naukšēnus, Rūjienu, Burtniekus, Valmieru, Ēveli, Āraišus. Tiks iesaistīta arī vietējā sabiedrība. Paredzam labu sadarbību ar pensionāru biedrību "Kadiķis", Ēveles draudzes locekļiem, bērniem un jauniešiem, stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa" dalībniekiem.

 

 

  

Mērķi

Ēveles baznīca  Īstenojot projektu, vēlamies panākt kultūrvides saglabāšanu un nodrošināt tās attīstību, tajā ieinteresējot un iesaistot vietējo kopienu, vienlaikus novērtējot mūsu kultūrainavas objektus, papildinot zināšanas par esošajām vērtībām, padarot tās pieejamas savējiem un ciemiņiem.

.

Uzdevumi

 • Sagatavot muzikālu pasākumu - koncertlekciju, kas ietver izglītojošu informāciju par tautas mūzikas motīvu iekļaušanu garīgajā mūzikā, sasaistot to ar baznīcas korāļu izpildīšanu
 • Veicināt garīgās mūzikas popularizēšanu, aktualizējot tautas dziesmu un baznīcas dziesmu savstarpējo mijiedarbību un lomu mūsu priekšteču dzīvē un mūsdienās 
 • Darbojoties mākslas plenērā ainaviskā vidē, radīt interesi un iespēju piepildīt savu redzējumu uz mazām detaļām un lielām ainavām, koncentrējoties uz baznīcu un tās apkaimi
 • Informēt par Kārļa Sūniņa saistību ar Ēveli, mākslas plenērā iekļaujot akvareļtehnikas paņēmienu izmantošanu un ainavu gleznošanu, kā arī grafikas elementus. 
 • Popularizēt  Ēveles mācītāja A.G.Boses atstāto mantojumu - 208 draudzes locekļu portretu galeriju, apzinot tajā atspoguļoto, vēl esošo dzimtu pēcteču fotogrāfiju krājumus, veidojot fotoizstādi 
 • Sarīkot stāstu darbnīcu, pilnveidojot Vidzemes stāstnieku kopas dalībnieku prasmes vadīšanā un darbā ar dažāda vecuma auditorijām.
 • Stāstu darbnīcās iepazīstināt ar  stāstīšanas tradīcijām mūsdienās, akcentējot tematiku "vietējo dārgumu" virzienā
2. Prioritāte

Kā pamatvērtību topošajā Valmieras novadā uzskatām katras atsevišķās vietas unikalitātes saglabāšanu. Ēveles baznīca ilgstoši bijusi garīgās dimensijas devēja plašas apkaimes ļaudīm. Tās jubilejas gads rosina aktualizēt vietējos kultūrvēstures objektus, ievērojamo novadnieku atstāto devumu, kā arī saglabāt un popularizēt nemateriālo kultūras mantojumu - stāstus un stāstīšanas tradīciju; baznīcā un tautā izsenis dziedātās dziesmas un to dziedāšanu, pamanīt un iemūžināt sīko un lielo.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta īstenošana ļaus pilnvērtīgāk atzīmēt baznīcas jubileju, bet vienlaikus ieguvēji būs vietējie iedzīvotāji, kam būs iespēja apzināties savas dzīvesvietas unikālo vērtību, aktīvi iesaistīties tālākajā "vietējo dārgumu"apzināšanā un popularizēsanā. Mūsu viesiem un tūristiem paplašināts piedāvājums vietējo kultūrvēstures objektu, ainavu un cilvēku iepazīšanā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projektu realizējot tiks sasniegti šādi kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji:

 • sarīkota 1 koncertlekcija ar tematiku - tautas mūzikas motīvu iekļaušana garīgajā mūzikā un baznīcas korāļos
 • noorganizēts 1 mākslas plenērs
 • no plenērā radītajiem darbiem sagatavota 1 izstāde
 • sagatavota 1 fotogrāfiju izstāde par A.G.Boses portretu sasaisti ar Ēveles dzimtām
 • noorganizētas 2 stāstu darbnīcas - pieaugušajiem un bērniem
 • aktualizētas lokālās kultūrvēstures vērtības
 • aktivizēta vietējā sabiedrība to apzināšanā un novērtēšanā
 • celta vietējo ļaužu pašapziņa
 • veikts izpētes darbs muzikālo tendenču korelācijai tautas un garīgajā mūzikā
 • stiprināts nemateriālais kultūras mantojums - stāstīšanas tradīcija, tās nepieciešamība un dzīvotspēja mūsdienās