Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
8740.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6900.00 EUR
Līdzfinansējums:
1840.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Īsfilmas pamatā ir pusaudžu problēmsituācija, kas mākslinieciskā formā, caur kustības un simbolu prizmu, tiek atspoguļota un risināta, liekot aizdomāties – gan vienaudžiem, gan sabiedrībai kopumā. Pasaulē laikmetīgās dejas īsfilmas ir plaši attīstīts žanrs. Pandēmijas laiks ir saasinājis problēmu par pusaudžu un jauniešu socializēšanos. Fiziska komunikācija ir viņu vecumposma attīstības viens no galvenajiem faktoriem – satikt, tikt piesaistītam pie kāda, nejusties atstumtam, vientuļam, būt noderīgam. Būtiska tēma, kuru var mūsdienīgi izstāstīt ar mākslas palīdzību audiovizuāla darba formā.

Filmēšana norisināsies Valmieras un Valmieras novada dabas teritorijās un objektos, tādā veidā tās “iekonservējot” kā paliekošu vērtību īsfilmā un savienojot vidi ar mūsdienīgo, laikmetīgo.

Sasniedzamie rezultāti:

 1. Jauniešiem aktuālu tematu atspoguļošana un akcentēšana caur mākslas izpausmi un formu, izglītojošs “kods”.
 2. Vienotā dabas un kultūras popularizēšana - Valmieras zaļās vides atpazīstamība, objektu pieejamība.
 3. Valmieras Kultūras centra mūsdienīga un radoša iziešana gan pilsētvidē, gan filmu industrijā.
 4. Ar audiovizuālu projektu starpniecību tiek sasniegta konkrēta mērķauditorija– gan jauniešu, gan sabiedrības kopumā, tādā veidā veicinot laikmetīgās dejas attīstību Valmieras novadā.
 5. Konkrētas īsfilmas atpazīstamība, kas ir pietuvināta Valmieras pilsētvidei.
 6. Valmieras moto «Dzīvojam zaļi!» sasaiste ar Valmieru kā dabai draudzīgu pilsētu.
 7. Valmieras jauniešu un horeogrāfu iesaiste, institūciju sadarbība, atpazīstamības veicināšana ne tikai Valmierā, bet arī topošajā Valmieras  novadā.

Mērķi

Popularizēt laikmetīgās dejas virzienu Valmieras novadā gan jauniešu, gan sabiedrības vidū kopumā, vizuāli parādot pusaudžu problēmjautājumus caur kustības un simbolu prizmu. Ar audiovizuāla darba palīdzību parādīt Valmieras novada zaļās teritorijas kā izcilu scenogrāfiju laikmetīgās dejas mākslai.

Uzdevumi

 1. Radīt kvalitatīvu, audiovizuālu īsfilmu par pusaudžu aktuālajām problēmām.
 2. Veidot īsfilmas scenāriju un filmēšanas norisi, iesaistot mūsdienu deju grupu “Baltā”, “Justify” un “Flash” jauniešus, kā arī piesaistot profesionālu filmētāju komandu.
 3. Radīt jauniešu interesi par laikmetīgo deju.
 4. Koordinēt sadarbību un filmas uzņemšanas norisi.
 5. Rast iespēju īsfilmas demonstrēšanai (“Re:TV”, “Kino Pedālis”, “Rīgas starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS” u.c.)
2. Prioritāte

Īsfilmas tapšana atbilst visām izvirzītajām prioritātēm, bet, ja jāizvēlas aktuālāko, tad:
1.5.2. Īsfilmas uzņemšanai ir izvēlētas Valmieras novada zaļās teritorijas – piem., Lodes karjera, Veckārķu muiža, Gauja posmi, koku alejas, Burtnieku ezers u.c. Ar īsfilmas palīdzību zaļās teritorijas un kultūrvēsturiskie pieminekļi tiks iemūžināti kā scenogrāfija savienojumā ar laikmetīgo mākslu, tādā veidā arī stiprinot laikmetīgās mākslas kopienu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā mērķauditorija: Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 60 gadiem. Valmieras novada iedzīvotāji gan jaunieši, gan viņu vecāki, gan sabiedrība kopumā. Arī laikmetīgās dejas horeogrāfi un dejotāji.
Netiešā mērķauditorija: Pasākuma radošā komanda, Valmieras Kultūras centra darbinieki, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, realizējot jaunu un atšķirīgu formātu.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Jauniešiem aktuālu tematu atspoguļošana un akcentēšana caur mākslas izpausmi un formu, izglītojošs “kods”.
 2. Vienotā dabas un kultūras popularizēšana - Valmieras zaļās vides atpazīstamība, objektu pieejamība. Aizmirsto vietu “atdzimšana”, vides sasaiste ar Valmieras novada iedzīvotājiem, dabas un laikmetīgās dejas mijiedarbība kvalitatīvā audiovizuālā mākslas darbā.
 3. Plašāks Valmieras pilsētvides izmantojums, popularizējot konkrētu dejas stilu, jaunatklājot Valmieras zaļās vides daudzveidību un krāšņumu.
 4. Valmieras Kultūras centra tēla veidošana. Valmieras Kultūras centrs piesaista jaunus, radošus cilvēkus kopīgas īsfilmas tapšanā, atbalsta kultūras jaunradi.
 5. Veiksmīga sadarbība starp Valmieras Kultūras centru un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu, dodot iespēju audzēkņu prakses vietām – filmas kostīmu mākslinieks.
 6. Paredzams īsfilmu turpinājums nākamajos gados, jaunu vietu apzināšana un popularizēšana Valmieras apkārtnē.
 7. Valmieras moto «Dzīvojam zaļi!» sasaiste ar Valmieru kā dabai draudzīgu pilsētu.
 8. Īsfilma “SA-TIKT” veiksmīgi papildina Valmieras pilsētas moto, vizuāli parādot valmieriešus kā dabas krāšņuma novērtētājus.
 9. Valmieras esošo dejotāju, horeogrāfu, komponistu, filmētāju, režisoru atpazīstamības veicināšana. Īsfilmas tapšanā iesaistās tikai valmierieši. Jauniešu dažādu deju grupu sadarbība, kā arī sadarbība ar profesionāļiem viennozīmīga ir vērtīga pieredze un piesaiste kultūras notikumiem ilgtermiņā.
 10. Radīta/veicināta sabiedrības interese par laikmetīgo deju.
 11. Īsfilmu noskatījušies vairāk kā 5000 cilvēku.