Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ziemerpils"
Projekta kopējās izmaksas:
2680.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1710.00 EUR
Līdzfinansējums:
970.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

„Iedvesmas festivāls Ziemeru muižā” būs vienas dienas pasākums jauniešiem ar iedvesmojošām ekspertu vadītām pašizaugsmes meistarkalsēm,kas noslēgsies ar piesātinātu vakara programmu - dalībnieku improvizācijas teātra priekšnesumu,Elizabetes Balčus audiovizuālu performanci,pagājušās vasaras dzejas pasākums"Dzejas slamu","brīvo skatuvi" un Vintage Sound Master vinila disko ar atvērto vakara turpinājumu diskusijās,sarunās,mūzikā,dzejā,dejā pie ugunskura un muižas parkā.Dienas gaitā paredzētas trīs darbnīcas:Skatuves runas māksla,Zane Daudziņa-prakstiska nodarbība,lai labāk izprastu veiksmīgas uzstāšanās psihiskos un fiziskos nosacījumus,kā arī trenētu publiskai runai nepieciešamās iemaņas,Improvizācijas teātra pamatprincipi,Mārtiņš Bitāns-iepazīstinās ar improvizācijas pamatprincipiem un teoriju,dalībnieki darbosies arī praktiski,lai izmēģinātu improvizācijas tehnikas un iegūtu uzstāšanās pieredzi,kā arī vēlāk spētu šos principus izmantot ikdienā.Tekstu radīšana,Rīgas jauno dzejnieku kopa „Karantīna” caur radošiem uzdevumiem rosinās radīt pašu izvēlētas formas tekstu.Pasākums būs atvērts ikvienam interesentam,ne tikai izvēlētajai mērķauditorijai un būs turpinājums regulāru kultūras notikumu virknei Ziemeru muižas un tās kompleksa kultūrvēsturiskajā vidē,atklājot arvien jaunas,līdz šim neiepazītas cilvēka mākslinieciskās dabas teritorijas un izpausmes.Ņemot vērā ierobežojumus un ar to saistīto nenoteiktību,pasākumu norise plānota brīvā dabā-muižas parkā un apkārtnē.

Mērķi

Mirklis no laikmetīgās dejas darbnīcas pagājušajā vasarāIzmantojot radošo darbnīcu principu,iedvesmot jauniešus gūt pieredzi starpdisciplināru mākslas darbu veidošanā,iesaistīt kultūras projekta realizēšanā,radīt apstākļus kvalitatīvai pašizaugsmei un brīvā laika pavadīšanai,kā arī paplašināt kultūrvēsturiskā objekta pieejamību,veicinot kultūrvides veidošanos Ziemeru muižā.Vēlamies dot iespēju jauniešiem arī reģionos apmeklēt kvalitatīvas meistarklases,kuras vada jomā atzīti profesionāļi-aicināt ekspertus uz Latvijas attāliem punktiem,ir daudz dārgāk,kas bieži ir šķērslis gūt izglītojošas pieredzes.

Uzdevumi

  • Mirklis no laikmetīgās dejas darbnīcas pagājušajā vasarāOrganizēt kultūrizglītojošu,mūsdienīgu,aizraujošu,izzinošu pasākumu gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem.Risināt pasākuma tehniskos jautājumus,kas saistīti ar transportu,izmitināšanu,skatuves tehniku,dalībnieku uzņemšanu,dalībnieku reģistrāciju,pasākuma plāna izstrādi un īstenošanu,apzināt un uzrunāt pasākuma mērķauditoriju - jauniešus.
  • Veicināt jauniešu radošo izaugsmi,emocionālo attīstību organizējot praktiskas publiskās runas, improvizācijas tehnikas un tekstu rakstīšanas meistarklases,kas rosinātu sevis iepazīšanu un spēju brīvāk justies publikas priekšā,apzināties psihoemocionālos aspektus un spēt pielietot tehikas,lai veiksmīgāk prezentētu sevi,savas idejas un sasniegtu iecerētos mērķus turpmākā dzīvē. 
  • Sadarboties ar nozares profesionāļiem,organizācijām,izglītības iestādēm,pašvaldību
  • Pasākuma publicitātes veidošana.
  • Brīvprātīgo piesaiste pasākuma norises nodrošināšanā
  • Finansējuma piesaiste.
1. Prioritāte

Projekta iecere ir saistīta un apvieno vairākas no izvirzītajām prioritātēm,bet šī ir izvēlēta tāpēc,ka projekts iesaista par prioritāti noteikto mērķauditoriju – jauniešus, kā arī izveidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar Alūksnes novada un Rīgas jauniešu iniciatīvas grupām un izglītības iestādēm.Nomaļos Latvijas reģionos ir vērojams kvalitatīvu kultūras pasākumu trūkums jauniem cilvēkiem,tāpēc šķiet būtiski veidot saturisku kultūras/izglītojošu piedāvājumu tieši jauniešiem

Ieguvēji un mērķauditorija

Rīgas un Alūksnes novada jaunieši (Alūksnes mākslas skolas, ģimnāzijas, iniciatīvas centra "Pa Galms"jaunieši,Ziemeru pamatskolas vecāko klašu audzēkņi, pedagogi, pagasta jaunieši, citi viesi un interesenti. Pagājušo gadu pieredze un atsauksmes ļauj mums apgalvot, ka vietējā auditorija arvien paplašinās,pasākumi ir apmeklēti un vajadzīgi.

Paredzamie projekta rezultāti

Kultūras rezidenceBiedrība turpinās iesākto darbu attīstot Ziemeru muižu kā kultūras rezidenci - kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un pārmantojamības formu - publiski atvērtu, radošu un iedvesmojošu vidi - kādu redzam muižas tagadni un nākotni.Finansiāli un citādi grūti apsaimniekojamajām kultūrvēsturiskajām celtnēm ir milzīgs potenciāls,ko attīstot un pilnveidojot kā publiski pieejamu,magnētisku vidi,to vērtība tikai turpinās pieaugt.Ar šo projektu turpinām regulāru kultūras un izglītojošu notikumu piedāvājumu,kas ir svarīgs instruments kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā,publiskajā pieejamībā,kas rada pozitīvu ietekmi uz novada un reģiona kultūras vides pievilcību kopumā.Šodien,tehnoloģiju laikmetā,vairāk attīstās virspusēja lietu,parādību uztvere,  zaudējot spēju iedziļināties,koncentrēties,uzskatām,ka jauniešus ir jāiedvesmo,jārosina lasīt un uztvert dzeja,kuras popularitāte īpaši jauniešu vidū,ir maza,ir jādod iespēja paplašināt savas robežas,ko vēlamies panākt pieaicinot zinošus un harizmātiskus lektorus.Turpināsies ciešāka sadarbība ar vietējām novada izglītības iestādēm: mākslas izglītības centru - Alūksnes mākslas skolu, Alūksnes ģimnāziju, Alūksnes jauniešu iniciatīvas centru "Pa Galms",Ziemeru pamatskolu,kā arī ar vietējo kopienu. Plānots, ka pasākumu apmeklēs ap 50 jauniešu, kā arī aptuveni 20 vietējie interesenti. Iespēja piedalīties radošajās darbnīcās būs ieguvums novada pusaudžiem, jauniešiem - tādējādi saturīgi un kvalitatīvi pavadot brīvo laiku. Ceram, ka tiks iekustināti ilgtspējīgi izglītojoši kultūras procesi, kas  iedvesmos piedalīties Vidzemes dabas un kultūrvēstures vērtību apzināšanā un saglabāšanā.