Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madona novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
8100.74 EUR
Finansējums no VKKF:
7050.00 EUR
Līdzfinansējums:
1050.74 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Ņemot vērā, šī brīža situāciju visā pasaulē, kad iedzīvotājiem ir liegta jebkāda iespēja baudīt kultūras pasākumus, vitāli nepieciešams iepriecināt Ļaudonas pagasta un arī Madonas novada cilvēkus ar kvalitatīva koncerta pieejamību.  Skatoties ar cerību nākotnē plānojam augusta mēnesī Ļaudonas pagasta iedzīvotājus iepriecināt ar dažādiem vietēja mēroga pasākumiem, radošām darbnīcām, koncertiem, sporta aktivitātēm, kuri piesaistītu arī citus Madonas novada iedzīvotājus. Ir nepieciešams viens kvalitatīvs, lielāka mēroga pasākums. Projekta ietvaros vēlamies realizēt vienu  pasākumu: Grupu "TAUTUMEITES" un "BARITONI" koncertu.

Mērķi

Ļaudonas pagasts atrodas Madonas novada nostūrī un ir viens no nedaudziem Latvijā, no kura, ne pa vienu asfaltētu ceļu nevar aizbraukt ne uz Rīgu, ne uz kādu citu no Latvijas pilsētām. Tas ir viens no aspektiem, ka daudzi Ļaudonas iedzīvotāji ir apdalīti ar profesionālās mākslas pieejamību.  Projekta realizācija Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem radīs iespēju baudīt kvalitatīvu koncertu, pazīstamu mākslinieku izpildījumā. Un piesaistīs arī citus Madonas novada iedzīvotājus apmeklēt Ļaudonas pagastu.

Uzdevumi

  • Sazinājāmies ar mūzikas grupām "Tautumeitas" un "Baritoni"
  • Noskaidrojām mākslinieku pieejamību šā gada1.augustā. 
  • Vienojāmies par apmaksu, mākslinieku tehnisko un backstage (sadzīves) raideri.
  • Apzinājām pasākumu apskaņošanas kompānijas  un izvēlējāmies IK "Show Prodaction"
  • Jūlijā - īstenot reklāmas pasākumus
  • Jūlijā un augusta sākumā -  realizēt projekta publicitāti.
  • Uzstādīt skatuvi pasākuma norisei
  • Nodrošināt kvalitatīvu mākslinieku uzņemšanu
3. Prioritāte

Projekts pilnībā atbilst prioritātei Nr.3

Ieguvēji un mērķauditorija

Ļaudonas pagasta iedzīvotāji.
Madonas novada iedzīvotāji.
Blakus esošo Krustpils novada pagastu iedzīvotāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Ļaudonas pagasta, kā arī visa Madonas novada, iedzīvotāji iegūs iespēju baudīt kvalitatīvu mūziku iemīļoto mākslinieku izpildījumā.