Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
P/A "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"
Projekta kopējās izmaksas:
10910.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3900.00 EUR
Līdzfinansējums:
7010.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2730,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros iecerēto koncertu “ImKas sapņu grāmata IV” plānots īstenot 2021.gada 2.jūlijā Cēsu Pils dārzā, kā brīvdabas mūzikas pasākumu ģimenēm ar bērniem. Koncerta programma tiks veidota no spilgtākajām komponista Imanta Kalniņa dziesmām, kas sarakstītas multfilmām un teātra izrādēm, to atskaņos instrumentālā grupa un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā kopā ar Martu Kristiānu Kalniņu un citiem solistiem.

            “ImKas sapņu grāmata IV” būs vērtīgs ieguvums augstāk minētajai mērķauditorijai, jo Vidzemes reģionā trūkst kvalitatīvu profesionālās mūzikas koncertu, kas būtu paredzēti ģimenēm ar maziem bērniem. Ar savu nepiespiesto gaisotni, tēlaino dramaturģiju un augstvērtīgo muzikālo sniegumu koncerts radīs neaizmirstamus iespaidus daudzu mazo un lielo klausītāju sirdīs.

            “ImKas sapņu grāmatas” koncerti ir notikuši jau 2011., 2012. un 2016.gadā, un ir guvuši lielu klausītāju interesi un atzinību. 2021.gads ir komponista Imanta Kalniņa 80.jubilejas gads, tādēļ projekta īstenotājiem šķiet svarīgi atjaunot šo unikālo mūzikas notikumu un nodrošināt tā turpināšanos ik pēc pieciem gadiem, kad atkal ir paaugušies jauni klausītāji un jauni dziedātāji, kam tā ir iespēja spert pirmos soļus uz skatuves mūzikas profesionāļu pavadībā. 

Mērķi

Projekta mērķis ir radīt mākslinieciski augstvērtīgu Imanta Kalniņa mūzikas koncertu Cēsīs un apkārtējos Vidzemes novados dzīvojošām ģimenēm ar bērniem komponista 80.jubilejas gadā un turpināt 2011.gadā radušos bērnu mūzikas koncertu “ImKas sapņu grāmata” tradīciju, audzinot jaunos klausītājus un skatītājus, ļaujot viņiem gūt pirmo kultūras un mākslas pieredzi izcilā, latviskās vērtībās balstītā mūzikā un profesionālā tās izpildījumā.  

Uzdevumi

  1. Koncerta “ImKas sapņu grāmata IV” dalībnieku - solistu atlase. To plānots veikt sadarbībā ar Cēsu novada vokālajiem pedagogiem, atrodot piemērotākos izpildītājus katrai I.Kalniņa dziesmai.
  2. Koncerta repertuāra apguve. Bērni un jaunieši dziesmas apgūs attālinātās nodarbībās, ar savu vokālo pedagogu palīdzību. Uzrunātie Cēsu mūzikas skolotāji ir pauduši atbalstu šādam koncerta sagatavošanas modelim.
  3. Koncerta režijas koncepcijas un scenārija izstrāde.
  4. Koncerta muzikālajai programmai un režijas koncepcijai atbilstošas scenogrāfijas radīšana, kas papildinātu klausītāju muzikālos iespaidus.
  5. Projekta komunikācijas un mārketinga plāna izstrāde un īstenošana.
  6. Koncerta īstenošanas organizatorisko un tehnisko jautājumu risināšana.
  7. Koncerta drošības plāna izstrāde, lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus (mēģinājumu grafiki, dalībnieku un apmeklētāju plūsmas, pasākuma iekšējie drošības noteikumi).
  8. Koncerta “ImKas sapņu grāmata IV” īstenošana atbilstoši režijas koncepcijai un tehniskajiem plāniem.
3. Prioritāte

Kā pamata prioritāti esam norādījuši 3.prioritāti, jo projekta "ImKas sapņu grāmata IV" lielākā daļa dalībnieku ir profesionāli mūziķi, tā mērķis ir radīt mākslinieciski augstvērtīgu un kvalitatīvu koncertu ģimenēm ar maziem bērniem. Tomēr arī 1.prioritāte atbilst, jo projekts paredz koncertā iesaistīt bērnus un jauniešus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta pamata mērķauditorija ir Cēsīs un tuvākajos Vidzemes novados dzīvojošās ģimenes ar bērniem. Tiek plānots, ka koncertu, kura norise tiek plānota Cēsu Pils dārzā, apmeklēs 500 līdz 1000 apmeklētāji, skatoties, kādi būs spēkā esošie Covid-19 infekcijas ierobežošanas nosacījumi. Otra projekta mērķauditorija ir 15 – 20 bērni un jaunieši, kam būs iespēja piedalīties koncertā kā dalībniekiem un gūt jaunu skatuves pieredzi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta “Koncerts “ImKas sapņu grāmata IV”” īstenošanas rezultātā tiks nodrošināts profesionālās mākslas pasākums – latviešu mūzikas koncerts 500 līdz 1000 apmeklētājiem (atkarībā no spēkā esošajiem Covid-19 ierobežošanas noteikumiem), ko pārstāv Cēsīs un apkārtējos novados dzīvojošās ģimenes ar bērniem.  Tas ir būtiski, jo Vidzemes reģionā ir salīdzinoši neliels kvalitatīvu pasākumu piedāvājums šai mērķauditorijai.

            Projektā tiks iesaistīti 15 – 20 Cēsu un tuvākās apkārtnes dziedošie bērni, kam tā būs bijusi unikāla iespēja muzicēt uz vienas skatuves ar Martu Kristiānu Kalniņu, Vidzemes kamerorķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā un citiem Latvijā zināmiem mūziķiem.

            Tiks popularizēta komponista Imanta Kalniņa daiļrade, īpaši jaunās paaudzes vidū.