Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība CĒSU TEĀTRIS
Projekta kopējās izmaksas:
15390.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6140.00 EUR
Līdzfinansējums:
9250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Cēsu kultūras dzīves ievirze Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanai 2027.gadā, pašlaik valdošais vīrusa Covid 19 laiks un akūta nepieciešamība pēc radošām pašizpausmēm, Cēsu teātrim (kurā darbojas 40 cēsnieki un apkārtnes iedzīvotāji) liek radīt skatuviski - dokumentālu izrādi Lākturu dedzinātāji (cēsnieku stāsti), kur amatieraktieri pēta un izzina dažādos laikos un sociālās sistēmās dzīvojošu cēsnieku- personību dzīves stāstus. Rudenī taptu unikāla, uz reāliem dzīvesstāstiem, faktiem, atmiņām balstītu notikumu izrāde, kas "izgaismotu" dažādus cilvēciskus, sabiedrībai svarīgus mirkļus, kuri iedvesmo, liek aizdomāties par vērtībām ko atstājam pēc sevis, kā gaismojam savu un līdzcilvēku dzīvi. Lai radoši un mūsdienīgi izceltu un vizuāli efektīgi parādītu šos stāstus, nepieciešama profesionāla komanda, kas realizētu izstrādātu projekcijas un gaismu partitūru, kā arī radītu īpašu mūzikas, skaņu, dziesmu salikumu. Kultūras jaunrade - tas ir atslēgas vārds Cēsu teātra radītajai izrāde, kuru iestudē pēc jaunradīšanas  teātra metodes, kad  izrādes pamatā nav dramaturģisks materiāls, bet pašu radīts uz pētījumiem, dokumentāliem stāstiem, radot procesā unikālu vidzemnieku liecību. Iedziļinoties vidzemnieku dzīves stāstos, tiktu bagātināta kultūrtelpa ar 15 darbīgiem notikumiem, kas palīdzētu labāk saprast latviešu tautas piedzīvoto vēstures līkločos (piem. G.Grīns, kas saistīts ar Skolēnu rotas izveidi 1919.gadā vai M. Vanaga, kura piedzīvoja skarbo izsūtījumu uz Sibīriju), padomju laiku dzīvesveidu (kultūras darbiniece A.Kamša, tēlniece M.Baltiņa, izvadītāja R.Bērziņa) un sajust tagadnes vērtības (dzejniece A.Daģe, vecmāte R.Pore)

Mērķi

Radīt izrādei "Lākturu dedzinātāji" (cēsnieku stāsti) pārliecinošu un uzrunājošu vizuālo koncepciju - jaudīgām projekcijām, ēnu spēlēm, dokumentālām foto fiksācijām, video un oriģinālu, sirsnīgu muzikālo režiiju. Jaunrades un dokumentalitātes metodēs veidotajai izrādei iedot "citu elpu"- sabiedrību uzrunājošu, efektīgu un vispārcilvēcisku. "Lākturu dedzinātāji" (cēsnieku stāsti) - izrāde par 15, dažādos laikos un sabiedrības formācijās dzīvojošām personībām, kuru stāsti iedvesmo, liek novērtēt dzīvi, augt pašapziņai un Vidzemes lokālpatotritismam.

Uzdevumi

1 Izveidot radošo komandu- režisors - video projekciju radītājs - gaismu operators - mūzikas un skaņu režisors;

2. radīt izrādes vizuāli - muzikālo koncepciju, papildinot režisora ieceres;

3. apkopot, apstrādāt dokumentālo materiālu, saistītu ar 15 reālajām personībām;

4. izveidot izrādes muzikāli - skanisko materiālu, aranžēt dziesmas tieši izrādei;

5. radīt 15 epizodēm, prologam, caurviju darbībai, epilogam projekcijas (kopā ar dokumentālo materiālu) un gaismu partitūru;

6. apgūt individuālās un kop dziesmas kopā ar aktieriem;

7. noorganizēt skatuviskos tehniskos mēģinājumus, kuros ir scenogrāfijas elementi-ekrāni un uz tiem- rādītās projekcijas;

8. izrādīt izrādi Vidzemes koncertzāle "Cēsis" ( ja Covid 19 pandēmija ļaus) 2021.gada 13.novembrī un 5.decembrī

4. Prioritāte

Kultūras jaunrade - tas ir atslēgas vārds Cēsu teātra radītajai izrāde, kuru iestudē pēc jaunradīšanas teātra metodes, kad par izrādes pamats nav dramaturģisks materiāls, bet pašu radīts uz pētījumiem, dokumentāliem stāstiem, radot procesā unikālu vidzemnieku liecību.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija – 40 Cēsu Teātra aktieri;
Sekundārā mērķauditorija – 1. iesaistīto amatieraktieru draugi, ģimenes locekļi, radinieki;
2. 15 stāstu personību tuvinieki, draugi, atbalstītāji;
3. Cēsu pilsētas un novada iedzīvotāji;
4. vidzemnieki, teātra mākslas un vēstures interesenti .

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rezultāti: 1.radīts viens iestudējums "Lākturu dedzinātāji';

2. apkopoti, dokumentēti, pārlikti skatuves darbībā 15  cēsnieku stāsti par reālām personībām

3. dota radoša iespēja uzstāties, pašapliecināties 40 vidzemniekiem- amatieraktieriem;

4. divās izrādītās izrādēs Vidzemes koncertzālē Cēsis, 1600 skatītāji ir guvuši emocionālu piepildījumu.

Kvalitatīvie rezultāti:

1. izveidota radošo komanda: režisors - video projekciju radītājs /gaismu operators - mūzikas un skaņu režisors;

2. radīts jaudīgs vizuālais video projekciju materiāls un gaismu partitūra; 

3. radīta sirsnīga, cilvēciska mūzika un aranžētas dziesmas;

4. amatiertaktieri attīstījuši savas prasmes cilvēku izpētē, iejutušies reālās personībās, papildinājuši prasmes vokālajā skatuves dziedāšanā;

5. izrādītas izrādi Vidzemes koncertzāle "Cēsis" (ja Covid 19 pandēmija ļaus) 2021.gada 13.novembrī un 5.decembrī

6. celta vidzemniekos pašapziņa, pierādot, ka dalība amatierteātrī nav tikai kultūrvides veidošanas instruments, bet tam ir arī sociāls un izglītojošs aspekts – izpētes un empātijas veicināšana;

7. radīta iespēja jaunām sadarbības idejām, aktivitātēm, "gara un dvēseles lidojumam”, motivācija, azarts, dzīves prieks un palielināta misijas sajūta kā kultūras un gaismas nesējiem savā vidē;.

8. motivēti Vidzemes iedzīvotāji, kuri apzinās sevi kā personību un reālu resursu vietējās kultūrvides veidošanā.