Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "GreenFest"
Projekta kopējās izmaksas:
24792.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5700.00 EUR
Līdzfinansējums:
19092.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3990,00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "GreenFest'21 Mākslas festivāls" (turpmāk - Mākslas festivāls) ir mākslas un vides mijiedarbībā balstīts procesuāls notikums, no maija līdz oktobrim, kuru organizē biedrība "GreenFest".

Mākslas festivāls veidojies no "GreenFest", kurš pēdējo trīs gadu laikā kļuvis par gaidītu notikumu Siguldā - Zaļās Villas kvartalā,  aicinot pievērsties tādām vērtībām kā "Dzīvo zaļi. Rīkojies viedi. Dzīvo veselīgi". Šis būs pirmais gads, kad notiks Mākslas festivāls, kas tiecās dabīgi plesties pa Gaujas Nacionālā parka teritoriju (turpmāk GNP) un kļūt par pirmo bioloģisko apgabalu Eiropā - BIO GNP'2027 un BIO Latvija.

Mākslas festivāla ietvaros ar vides mākslas objektu starpniecību zinātniski radošā komanda visupirms izskata dažādu dzīvotņu izzušanas probemātiku, kas ir tiešs videi nedraudzīgas saimniekošanas rezultāts, norādot uz to, kādas sekas ilgtermiņā tās var nest sev līdzi. Projekta laikā tiek radīti vides mākslas objekti - landart formā, kur par šo problemātiku tiek uzrunāta sabiedrība, šim brīdim atbilstošā formā, esot mijiedarbībā ar dabu un mākslu. Šī gada festivāla tēma: 

“Kad bites pazudīs pavisam no planētas, cilvēkam paliks tikai četri gadi, ko izdzīvot.” Moriss Meterlinks

Mākslas festivāls pievērš festivāla tēmai gan GNP iemītniekus, gan plešās arī ārpus tās. Mākslas festivālā dalīšānās ar pieredzi notiek caur mākslinieciskām, izglītojošām un iedvesmojošām formām, iesaistot arvien jaunus dalībniekus, atbalstītājus un ieinteresētos, jau radīšanas fāzē. 

Mērķi

Projekta vīzija:

 • BIO GNP'2027
 • BIO Latvija

 

Projekta ilgtermiņa mērķi:

 • Veicināt mērķauditorijas un kopumā sabiedrības domas un darbības, rīkoties arvien zaļāk 
 • Bagātināt auditorijas skatījumu un zināšanas par izvirzītajām tēmām
 • Sekmēt auditorijas līdzdarbību, ikdienā rīkoties arvien viedāk un apzinātāk

 

Projekta īstermiņa mērķi:

 • Radīt kultūrvidi, kurā par videi aktuālām problēmām var runāt ar mākslas izteiksmes līdzekļiem

 

 

 

 

Uzdevumi

Uzdevumi:

 • Piesaistīt idejai un procesam arvien plašāku auditoriju 
 • Izcelt aktuālas tēmas caur ekspertu un pētnieku iesaisti, tādējādi iedvesmojot gan māksliniekus un kuratorus, gan sabiedrību kopumā
 • Izglītot un sniegt praktiskus padomus iesaistītajiem un sabiedrībai par viedu saimniekošanu ikdienā
 • Realizēt koprades mākslinieciskā satura transformāciju dabā
 • Piesaistīt projektam brīvprātīgos no GNP reģiona
 • Radīt saturu un māksliniecisko formu, to saglabājot dažādās platformās
2. Prioritāte

Projekts "GreenFest'21 Mākslas festivāls" pēc savas būtības atbilst visām definētajām prioritātēm.
- Projekts kvalitatīvi iesaista bērnus, jauniešus un studentus mākslas radīšanas procesā, gan izglīto caur aktivitātēm;
- Projekts veicina radošu sadarbību starp novadiem un institūcijām, skat.partneru apliecinājumus;
- Pojekts bagātina kultūras un dabas sintēzi, veidojot vides mākslas objektus.
- Projekts iesaista kopradē brīvprātīgos - gan indivīdus, gan institūcijas un organizācijas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mākslas festivāla mērķauditorija:

- Gaujas Nacionālā parka (GNP) iedzīvotāji;
- GNP tūristi un viesi;
- Mākslas skolu audzēkņi un studenti
- Vidzemes iedzīvotāji
- GNP seniori
- Vidzemes mākslinieki
- Vides eksperti
- Biškopji
- Kultūrtūristi ar galamērķi (Sigulda, Cēsis, Valmiera)
- Vidzemes apceļotāji
- GNP teritorijā esošie bio saimnieki
- GNP teritorijā esošie uzņēmēji


Paredzamie projekta rezultāti

GreenFest'21 Mākslas festivāls risināsies visā Gaujas Nacionālā parka (GNP) teritorijā, aptverot gan pilsētvidi, gan perifērijas. Festivāls piesaistīs mērķauditorijas uzmanību tēmai - izzūdošās dzīvotnes, caur mākslas izteiksmes līdzekļiem - vides lielformāta objektiem. Projekts radīs vismaz 9 vides - mākslas objektus Mākslas festivāla ietvaros. 

Festivāls šājā gadā ievērojami paplašinājis sadarbības partneru loku, kuri tādējādi norādījuši uz festivāla nozīmību un nepieciešamību netikai Siguldā, bet visā GNP teritorijā un plašāk. Projektā katrs ar savu profesionālo kompetenci un tā brīža kapacitāti iesaistās festivāla kopradīšanā. 

Mākslas festivāla ietvaros šī brīža sadarbības partneri ir: Siguldas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Cēsu pilsētas Mākslas skola, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis", Latvijas Mākslas akadēmija, LKA Kultūras koledža un Vides Risinājumu institūts.

Projekts piesaista vides ekspertus un pētniekus, lai zinātniski iedziļinātos tēmas būtībā -  Jana Simanauska, Daina Bojāre, Edgars Bojārs un  Rūta Abaja no Vides Risinājumu institūta.

Projektam piesaistīti kuratori: Jānis Ķīnasts, Gints Sippo, Antra Priede, Karīna Vītiņa un Eva Vēvere.

Projekts paredz, ka objektus 3 mēnešu laikā apmeklēs apmēram 100 000, ņemot vērā, ka vismaz 3 objekti būs pilsētvides epicentrā, piemēram, pie Siguldas stacijas vai Cēsīs, netālu no autoostas, kā arī Valmieras pilsētvidē. Objekti perifērijās būs veidoti un novietoti tā, lai neapgrūtinātu norises dabā.

Tiešraidēs un pseido tiešraidēs  plānots sasniegt virs 140 000 skatījumu līdz 29.10.2021.

Caur ikkatru iepriekš norādīto kanālu kopā plānots sasniegt virs 40 000 skatījumu/nedēļā.

Projekts plāno piesaistīt arvien jaunas institūcijas un uzņēmumus ar savu esošo sekotāju loku, tādējādi pievēršot pastiprinātu Vidzemes iedzīvotāju uzmanību tēmai un tās nopietnībai.

Projekts paredz, ka ar šī festivāla norisi Vidzemes iedzīvotājs domās zaļāk vai vismaz apdomās kā savā ikdienā ieviest viedākas darbības un tieksies uz kopīgo mērķi, ka GNP kļūst par pirmo BIO apgabalu Eiropā.