Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
"Fonds SANA MARE" nodibinājums
Projekta kopējās izmaksas:
2600.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2100.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1470,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta " Blaumanis. Latvieši. Kopābūšana." ietvaros paredzēts izveidot video izrādi par R. Blaumaņa biogrāfiju, literārajiem darbiem, izrāžu iestudējumiem, valodu un vidzemniekiem vidzemes ainavā.

Rūdolfs Blaumanis - vārds latvietības kodā, nomira jauns un vientuļš prom no savas dzimtenes, prom no saviem līdzcilvēkiem, santorijas sienās, atstājot latviešu lasītājiem bagātu pūru ar saviem darbiem. Ko izjūt mākslinieks, ejot, pa latviešu paradīzes vārtiem, pie latviešu Dieviņa, caur ozolzaru vītnēm, vai viņam līdzās paliek tikai viņa tēli?

Šis būs simbolisks veltījums Ērgļiem un Rūdolfam Blaumanim, viņam darbiem un latviešiem un valodai…

Izrāde augs un veidosies kā dzīvs organisms no dalībnieku atradumiem un pienesuma, kā arī pārdomām. Gribam rosināt  iedziļināties un pētīt Blaumaņa personību, laikmetu un šodienas aktualitātes.  Kāds un kas mums katram ir Blaumanis? Uzklausīsim vidzemnieku viedokļus un atziņas veiktajās intervijās. Iesaistīsim izrādes tapšanā lielāku cilvēku daudzumu. Izrādes veidošanas process notiks interneta platformā "ZOOM" trīs mēnešu garumā, kā mēģinājumi, diskusijas, prezentācijas. Projektu plānots realizēt  aktieriem netiekoties klātienē. Iesaistītie dalībnieki ir uzrunāti no Vidzemes laukiem un pilsētām, un tiem nav jābūt amatieru teātra dalībniekiem. Izrāde tiks filmēta, montēta, un to bez maksas varēs noskatīties fonda saitē Facebook lapā un festivāla "Optižūns" mājaslapā. Ceram izrādi parādīt festivālā "Optižūns" Ērgļos un Ērgļu pilsētas svētkos , kad mazināsies pandēmijas ierobežojumi.

Mērķi

1.Projekta mērķis ir šobrīd nodrošināt iespēju cilvēkiem darboties teātra jomā.

2.Svarīgi ir rosināt vidzemniekus uz domu apmaiņu un kopdarbu.Rosināt aktierus un skatītāju domāt par tautas teātros daudz iestudētā R. Blaumaņa personību, par dažādiem Blaumaņa lugu iestudējumiem un peronību attainojumu tajos. 

3.Par vērtīgu uzskatām šobrīd arī izrādes formu, kas apskatāma būs ilgu laiku un bez maksas interneta vietnēs. 

Uzdevumi

1. nodrošināt sekmīgu mēģinājumu gaitu

2. menedžēt mēģinājumu, filmēšanas procesu

3. rūpēties par vizuālā koncepta realizāciju izrādei

3. uzfilmēt un samontēt izrādi

4. ievietot izrādi apskatei

5. sakārtot dokumentāciju

 

4. Prioritāte

Izrādes veidošana ir jaunrades process. Orģinālais Gerda Lopaškas dramaturģijas materiāls tiks papildināts ar intervijās iegūto materiālu, veidojot mūsdienīgu un aktuālu izrādi.

Ieguvēji un mērķauditorija

Izrāde būs skatāma interneta vietnēs neierobežotu laiku un bez maksas, to būs iespēja noskatīties visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ipaši ieinteresēti būs vidzemnieki, jo paši piedalīsies izrādes tapšanā ar intervijām.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rezultāti: plānoti 500 izrādes skatītāji internetā, jo izrādi bez maksas vārēs ilgstoši skatīties. Lielāks ieguvums būs amatierteātru dalībniekiem strādājot citā kvalitātē un formā.