Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Praulienas pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
4269.18 EUR
Finansējums no VKKF:
2642.24 EUR
Līdzfinansējums:
1626.94 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

        Trešo gadu pēc kārtas, tieši 2.augustā, Praulienā, A. Kumsāra dzimto māju tuvumā, kalnā, pie Arta stādītās ozolu birzs, tiks atzīmēta dzimšanas diena Triju zvaigžņu ordeņa virsniekam, Latviešu mūzikas balvas laureātam Artim Kumsāram. Artis bija pirmais, kurš pievērsās tautas daiļrades apkopošanai, saglabāšanai.  Ierīkojis Latvijas mūzikas krātuvi. Students būdams, nodibināja pirmo kamerkori Latvijā – "Pelēki zirņi".

      Praulienas pagastam 2021. gads ir nozīmīgs. Jubilejas svin divi Latvijā nozīmīgi mākslinieki, kuru biogrāfijas saistītas ar  Praulienu.

     115 gadi  šogad apritētu Jānim Norvilim un Haraldam Mednim. J. Norviļa  dzimtās mājas ir Praulienas pagastā "Vecsētas". Viņu pazīstam kā latviešu komponistu, diriģentu un ērģelnieku, kā patriotisku kora dziesmu "Davgav abas malas", "Svēts mantojums" autoru. Haralds Mednis, latviešu izcilais kordiriģents, 1950. gadā Dziesmu svētkos pirmo reizi diriģēja kopkori. Lielu savu dzīves posmu Haralds Mednis pavadīja strādādams  Lazdonas skolā,  te viņš 15 gadus vadīja Lazdonas draudzes kori, kas 1938.gadā dziesmu karos ieguva galveno balvu - Sudraba šķīvi. Diriģenta dzimtas mājā Praulienas pagastā šobrīd top Lielā dziesmu vieta "Dzintari", te ekspozīcijā  nozīmīga vieta  būs atvēlēta abu novadnieku devumam Latvijas mūzikā.

        Ar projekta palīdzību vēlamies dot iespēju arī lauku reģionos baudīt kvalitatīvu profesionālās mākslas sniegumu. Koncertā “Uzriet mūži, noriet mūži, dziesmām vien(i) gala nava…”, vēlamies ļaut klausītājiem plašāk iepazīt trīs izcilo novadnieku devumu latviešu mūzikā. Koncertā piedalās klavieru "Trio" (vijolniece Rasa Kumsāre, pianists Rihards Plešanovs, čellists Jānis Pauls) un Jauniešu koris "Balsis" diriģenta Inta Teterovska vadībā.

                                                                      

Mērķi

1. Nodrošināt daudzveidīgu, kvalitatīvu profesionālās mākslas pieejamību lauku reģionā, paaugstinot kultūrvides kvalitāti un iespēju baudīt augstvērtīgu klasiskās mūzikas un kora koncertu Praulienas pagastā.

2. Ar kvalitatīva koncerta  palīdzību atzīmēt pagasta ievērojamu cilvēku - J. Norviļa, H. Medņa un A. Kumsāra jubilejas.

3. Nodot šo informāciju jaunākajām paaudzēm, tādējādi ieaudzinot patriotismu ne tikai par savu pagastu, bet arī par Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgām vērtībām.

Uzdevumi

1. Noorganizēt koncertu ar profesionālu mākslinieku - vijolnieces Rasas Kumsāres, pianista Riharda Plešanova,  čellista Jāņa Paula (Klavieru trio) un kordiriģenta Inta Teterovska vadīto Jauniešu kori "Balsis"  piedalīšanos Madonas novada Praulienas pagastā.

2. Godināt izcilus Praulienas pagasta novadniekus – Jāni Norvili un Haraldu Medni 115 . dzimšanas dienā, Arti Kumsāru 79. dzimšanas dienā. 

 

3. Prioritāte

Ar šīs prioritātes atbalstu vēlamies atsaukt atmiņā mūsu novadnieku, trīs izcilu personību - komponista Jāņa Norviļa, diriģenta Haralda Medņa un diriģenta, savas zemes patriota Arta Kumsāra devumu latviešu tautai, Latvijas kultūrai un nodot to jaunajām paaudzēm. Rast iespēju lauku cilvēkiem baudīt augstvērtīgu profesionālās klasiskās mūzikas un kora koncertu Praulienas pagastā, tādējādi veicinot izpratni par profesionālo mākslu un paaugstinot kultūrvides kvalitāti Vidzemes reģionā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā mērķauditorija:
1. Praulienas pagasta iedzīvotāji;
2. Apkārtējo pagastu iedzīvotāji;
3. Ikviens interesents, kurš apmeklēs koncertu.
Netiešā mērķauditorija:
1. Laikraksta "Stars" lasītāji;
2. You Tubes kanāla apmeklētāji;
3. Facebook lasītāji
4. Praulienas pagasta bibliotēkas un virsdiriģenta H.Medņa piemiņas mājas (muzeja) "Dzintari" apmeklētāji;

Paredzamie projekta rezultāti

  • 300 koncerta tiešie apmeklētāji un 1000 netiešie You Tube kanāla apmeklētāji, noklausās kvalitatīvu, inovatīvu  un daudzveidīgu profesionālās klasiskās mūzikas un kora  koncertu;
  • Koncerta tiešiem un netiešiem klausītājiem koncerta saturs sniedz priekšstatu vai plašākas zināšanas, ne tikai par mūsu personībām un vērtībām, bet arī par profesionālo mākslu;
  • Projekta rezultātā tiek paaugstināta kultūrvides kvalitāte Praulienas pagastā un pagasta atpazīstamība;
  • Safilmētie materiāli tiks nodoti glabāšanā un izmantošanā Praulienas pagasta bibliotēkai un virsdiriģenta H.Medņa piemiņas mājai (muzejs) - Lielā dziesmu vieta "Dzintari", kuru apskatīs 500 apmeklētāji;
  • Noslēdzoties šim projektam būsim ieguvuši sadarbības partnerus turpmākai sadarbībai;