Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Naukšēnu novada pašvaldība, Ķoņu pagasta bibliotēka
Projekta kopējās izmaksas:
8277.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4744.00 EUR
Līdzfinansējums:
3533.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Land Art  un vides mākslas festivāls AR SAKNĒM ZEMĒ, AR ZARIEM DEBESĪS aicina desmit Land Art  māksliniekus (iespējamās pārstāvētās valstis - Latvija, Lietuva, Polija, Somija u.c.) Naukšēnu Ķoņu kalna un Akmens izziņas takas apkārtnē veidot vides mākslas objektus laikā no 17.-23.07., darbu tapšanas procesā iesaistot vismaz divdesmit brīvprātīgo. Rezultātā tiks izveidoti desmit objekti Land Art tehnikā. 23.jūlijā Ķoņu kalnā - prezentācijas pasākums, radoši izglītojošas darbnīcas apmeklētājiem, to saturs un tēma saistībā ar dabu – apkārtnes augu iepazīšana, botāniskās gleznas kopradīšana, jaunu lietu izgatavošana no lietotām, rotaļlietas no dabas materiāliem, stāstu darbnīca,  u.c. aktivitātes vides un cilvēka mijiedarbības tēmā. Pasākuma dienā paredzami ~300 apmeklētāji, sezonas laikā 200+ atsevišķi apmeklētāji (ekskursanti), kas apskata tapušos vides objektus. Projekta gaitā tiks izveidots buklets ar tapušajiem darbiem un faktiem par māksliniekiem, popularizējot Ķoņu kalnu kā  dabas, mākslas un izziņas sintēzes objektu. Ja valstī esošie ierobežojumi neļaus starptautisku mākslinieku dalību un ierobežos cilvēku pulcēšanos, radošais darbs vides objektu izveidē notiks ar 4 Latvijas māksliniekiem un līdz 10 brīvprātīgajiem, ievērojot pietiekamu distanci. Ja tiks atļauts ierobežots cilvēku skaits pasākumos, prezentācija tiks ierakstīta video formātā, izvietota sociālos tīklos, bet radošās un izglītojošās darbnīcas notiks vairākās nedēļas nogalēs pa vienai katrā. Kā vēsturiska liecība par kopienas aktivitāti būs tapušie video un foto materiāli par norises gaitu, atsevišķi darbi apkopoti izstādē, kas Ķoņu bibliotēkā tiks izstādīta oktobrī, vēlāk to būs iespējams izmantot kā ceļojošu izstādi arī citur.

Mērķi

Līdzās profesionāliem māksliniekiem, iesaistīt vietējās kopienas iedzīvotājus savas dabas un kultūrvides izpētē, veidošanā, uzsvērt mākslas, dabas mantojuma un cilvēka jaunrades sinerģijas iespējamību, popularizēt Ķoņu kalnu kā tūrisma un izziņas vietu, veidojot vides mākslas objektus. Rosināt vietējos iedzīvotājus būt savas kultūrvides veidotājiem, piedalīties jaunradē, dalīties stāstos, aktivizēt stāstniecības kustību, kas palīdz apzināt vietējo nemateriālo kultūras mantojumu.

Uzdevumi

1. Izveidot 10 starptautisku mākslinieku grupu, kuri laikā no 17.07.-24.07. rada vismaz desmit vides mākslas objektus Ķoņu kalna teritorijā. (Ierobežojumu gadījumā – 4 latviešu mākslinieki ar 4 darbiem)

2. Iesaistīt 20 brīvprātīgos teritorijas sakopšanā, materiālu sagatavošanā, mākslas darbu veidošanā (ierobežojumu gadījumā līdz 10)

3. Veikt procesa un darbu foto un video dokumentēšanu dažādās tapšanas stadijās

4. 23.jūlijā nodrošināt jaunradīto darbu prezentācijas pasākumu, muzikālo noformējumu un vismaz 5-6 radoši izglītojošas darbnīcas cilvēka un dabas mijiedarbības, arī  stāstniecības tēmā (ierobežojumu apstākļos prezentācija notiktu video ierakstā, darbnīcas notiktu katra savā nedēļas nogalē līdz septembrim), nodrošināt mākslinieku un brīvprātīgo sveikšanu ar novadam un festivālam raksturīgiem suvenīriem.

5. Izveidot bukletu, kurā attēloti festivāla darbi un apraksti, popularizēts Ķoņu kalns kā  dabas, mākslas un izziņas sintēzes objektu.

6. Izveidot nelielu video filmu, atspoguļojot dabas, cilvēka un mākslas sintēzi procesā, fiksēt stāstus

7. Izveidot fotoizstādi ar vismaz 20 attēliem, nodrošināt tās izvietošanu Ķoņu bibliotēkā projekta ietvaros, vēlāk citās iestādēs to iespējams izmantot kā ceļojošo izstādi, popularizējot šo mākslas virzienu.

8. Izstādes atklāšanā organizēt tikšanos ar kuratoru, video-foto māksliniekiem, demonstrēt filmu par jūlija radošo darbu aktivitātēm

2. Prioritāte

Daba rodas un stāsta, arī cilvēkā ir dabiska vēlme radīt. Land Art ir izvēle radīt dabā, nedaudz pieskaroties tai, atstājot pēdas, kas ar laiku izgaist. Pasākuma forma ļauj vietējās kopienas pārstāvjiem līdzās māksliniekiem, iesaistīties radīšanā, rosina izprast dabas/cilvēka/jaunrades mijiedarbības iespēju, aicina pētīt apkārt esošo dabā, runā par vides saglabāšanu un dabas/kultūrvēsturi. Notikuma foto/video fiksācija kā kultūrvēsturiska liecība par kopienas notikumiem un ainavisko mainību.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vismaz 300 apmeklētāji 23.07.apskatīs jaunos vides objektus, ģimenes piedalīsies radoši izglītojošās darbnīcās.
Ķoņu kalna un Akmens izziņas takas apkārtne papildināta ar jauniem vides mākslas objektiem, ko apmeklējot Ķoņu kalnu siltās sezonas garumā, apskatīs vēl vismaz 200 apmeklētāji.
Vietējā kopiena iegūs kvalitatīvu foto-video materiālu kā radošas norises dokumentējošu liecību. Ainaviskā vieta iegūs plašāku atpazīstamību Latvijā
Izstādi vienā mēnesī apskatīs vēl vismaz 100 apmeklētāju

Paredzamie projekta rezultāti

Ķoņu kalna un Akmens izziņas takas apkārtne tiks papildināta ar jauniem vides mākslas objektiem (daži ilgstošāki, citi - ātrāk gaistoši, ar dabu saplūstot). Daļa projekta video-foto materiālu būs redzama sociālos tīklos, kas veicinās  ainaviskās un ģeoloģiski izglītojošā vietas plašāku atpazīstamību Latvijā. Paredzams, ka prezentācijas pasākuma dienu apmeklēs vismaz 300 skatītāju, vēlāk siltās sezonas laikā objektus apskatīs vismaz vēl 200 aktīvās atpūtas cienītāju.

Turpinoties festivālam kā tradīcijai, tas ļaus arī vietējās kopienas pārstāvjiem justies atbildīgākiem par savas ainaviskās apkārtnes novērtēšanu, būt līdzradītājiem pašu kultūrvides veidošanā un sajusties pozitīvu notikumu centrā vismaz reizi gadā (nevis kā tālai Latvijas nomalei)

Vietējā kopiena iegūs kvalitatīvu foto-video materiālu kā radošas norises un stāstus dokumentējošu liecību.
Izstādi vienā mēnesī apskatīs vēl vismaz 100 apmeklētāju projekta ietvaros, pēc projekta, tai ceļojot, vieta un notikums iegūs jaunu atpazīstamību.