Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs "KasTe"
Projekta kopējās izmaksas:
6027.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5807.00 EUR
Līdzfinansējums:
220.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4065,00 EUR

Kopsavilkums

Projektu realizēs biedrība TKIC „KasTe” Drabešu muižas Amatu mājā kopā ar Amatas pamatskolu.  Projektā paredzēts iepazīstināt skolas bērnus ar mālu Latvijas dabā, māla izstrādājumu veidošanu.

Skolēni iepazīs māla veidošanas vēsturi un iespējas, mācīsies praktiski strādāt ar mālu,

veidos māla priekšmetus un figūras, „atdzīvinot” tos un veidojot animācijas filmu pēc latviešu pasakas motīviem. 

Animācijas filma pēc projekta noslēguma būs skatāma  biedrības mājas lapā.

Mērķi

Projekta mēŗkis ir iepazīstināt skolēnus ar mālu, izzināt tā veidošanās un izmantošanas vēsturi un iespējas, apgūt  veidošanu.

Darbā  ar mālu piedāvāt jauniešiem  iespējas neverbālai komunikācijai, palīdzēt izpaust emocijas, atbrīvoties no emocionālās spriedzes. Māls ir padevīgs, viegli pārveidojams, ļaujas gan radīšanai, gan iznīcināšanai. 

Interaktīvā veidā iesaistīt jauniešus kultūras procesos un tradicionālo prasmju apguvē, ar māla figūrām veidojot animācijas filmu un iegūstot jaunu pieredzi.

 

Uzdevumi

  1. Jāizveido skolnieku grupa, kas strādās ar mālu un veidos animācijas filmu.
  2. Jāorganizē nodarbības teorētiskai un praktiskai māla iepazīšanai.
  3. Jāveido filmas scenārijs
  4. Jāveido filmai muzikālais noformējums, ierakstot mūziku skaņu ierakstu studijā.
  5. Jārealizē māla figūru veidošanas  un animācijas darbnīcas, kadru fotografēšana, filmēšana un  filmas  montāža.
1. Prioritāte

Apgūstot māla veidošanas vēsturi, iespējas un praktisku darbošanos ar mālu, figūru un fonu veidošanu
jaunieši tiks iesaistīti kultūras procesos, tradicionālo amata prasmju praktizēšanā un popularizēšanā, izmantojot tās interaktīvā veidā un radot iespēju to vērot citiem, izveidojot animācijas filmu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Amatas pamatskolas skolēni, Amatu mājas pulciņu dalībnieki, citi interesenti, kam pēc projekta noslēguma animācijas filma būs pieejama biedrības mājas lapā.

Paredzamie projekta rezultāti

Īstenojot projektu, Amatas pamatskolas skolēni iepazīs mālu - vēsturi, izcelsmi, īpašības. 

Mācīsies ar to strādāt , veidot figūras un citus priekšmetus, "atdzīvināt" mālu animācijas darbnīcā.

Tiks izveidota animācijas filma ar māla "aktieriem". 

Koklēšanas pulciņa dalībnieki apgūs jaunu repertuāru un  gūs pieredzi mūzikas ierakstu studijā, veidojot filmas muzikālo noformējumu. 

Jaunieši tiks iesaistīti kultūras procesos - radoši darbojoties māla un animācijas darbnīcās un izveidojot animācijas filmu.

Animācijas filma tiks publicēta biedrības mājas lapā un būs pieejama gan skolām mācību procesā, gan citiem ineresentiem.