Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA SAVVALA
Projekta kopējās izmaksas:
18300.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7050.00 EUR
Līdzfinansējums:
11250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4935,00 EUR

Kopsavilkums

2020. gadā lauku teritorijā starp Drustiem un Jaunpiebalgu tika iekārtota brīvdabas izstāde "Savvaļa". Kopš atklāšanas brīža izstāde bez maksas jebkurā diennakts laikā pieejama jebkuram apmeklētājam. Pirmās sezonas ietvaros brīvā dabā tika izstādīti 18 latviešu un ārzemju laikmetīgo mākslinieku darbi – šogad iecere ir izstādi paplašināt ar vēl 21 jaunradītu mākslas objektu. 


Izstādes teritorijā darbi ir izkārtoti vairākās takās jeb trasēs – vieglāk apskatāmā maršrutā, kas ved mierīgā pastaigā gar āboliņu pļavu, un izaicinošākā ceļojumā cauri meža brikšņiem, mellenājiem un ezermalai, kura apskatei nepieciešams apbruņoties ar gumijas zābakiem. 
Šāda tipa izstādes iekārtojums radīts ar mērķi piedāvāt apmeklētājam iespēju gūt pilnvērtīgu mākslas pieredzi neierastos apstākļos, kuros neskartās dabas fons papildina izstādīto darbu atmosfēru.

Šogad plānots izstādi papildināt ar darbiem, kurus veidos 90. gados tapušās mākslinieku grupas "Maigās svārstības" dalībnieki – latviešu laikmetīgās mākslas dzīvie klasiķi - Ieva Iltnere, Sandra Krastiņa, Ģirts Muižnieks, Jānis Mitrēvics un Edgars Vērpe. Šai mākslinieku komandai ir vēsturiska saistība tieši ar šo Latvijas vietu – 1993. un 1994. gadā tika veidotas brīvdabas izstādes Zosēnu pagastā. Arhīva materiāli no šiem notikumiem papildinātu arī šīgada "Savvaļas" programmu. Mākslinieku lokam pievienosies arī Evita Vasiļjeva, Envija, Margrieta Griestiņa un Ieva Putniņa, Paula Zvane, Agnese Krivade, Kristi Kongi un Žilvinas Landzbergas, Agnese Piziča, Rūdolfs Štamers, Juris Strangots, Armands Kanaviņs un citi.


Līdzās izstādei arī šogad paredzēts rīkot pasākumus – koncertus, dzejas lasījumus, performances, tādējādi padarot SAVVAĻU vēl daudzveidīgāku. 

Mērķi

"Savvaļas" rīkotāju mērķis ir radīt mākslinieciski augstvērtīgu izstādi, kas pieejama plašai auditorijai – gan mākslas ekspertiem, gan visa vecuma vietējiem iedzīvotājiem – Vidzemes reģionā, nodrošināt iespēju māksliniekiem izvērst jaunradi, pievēršoties apkārtnes raksturīgajām īpatnībām un tās sasaistot ar jaunām idejām, kā arī piesaistīt vairākus tūkstošus apmeklētāju drošā veidā pandēmijas apstākļos, ko izdarīt ļauj brīvdabas formāts izkliedētā, plašā dabas teritorijā.

Uzdevumi

Lai īstenotu projektu, nepieciešams paveikt vairākus konkrētus uzdevumus: 


Nodrošināt māksliniekiem iespēju radīt jaunus darbus un tos kvalitatīvi izstādīt;

Labiekārtot izstādes trasi, lai tajā varētu izstādīt jaunus mākslinieku darbus; 


Izstrādāt izstādes notikumu laika plānu un tiem pieskaņotu publicitātes kampaņu;


Izstādes procesā iesaistīt apkārtnes reģiona iedzīvotājus – aicinot tos piedalīties gan tehniskajā iekārtošanas procesā, gan notikumu programmā.


Informēt apkārtnes, Latvijas un tuvāko kaimiņvalstu iedzīvotājus par izstādes norisi (caur publicitāti reģionā (izvietojot plakātus tūrisma centros, kultūras vietās u.c.), kultūras medijos (TV, radio un ziņu portālos) un sociālajos tīkos ("Facebook", "Instagram", izstādes mājaslapā www.savvala.lv u.c.));


Plānot, rīkot un realizēt vairākus pasākumus izstādes teritorijā – dzejas lasījumus, koncertus, meistardarbnīcas u.c., sadarbojoties gan ar laikmetīgās, gan tradicionālas kultūras pārstāvjiem (dažādu paaudžu dzejnieku lasījumu, dažādu žanru mūziķi – no folkloras līdz mūsdienu akadēmiskajai mūzikai u.c.);


Dokumentēt izstādes un notikumu norisi, veicinot izstādes apmeklējumu un piesaistot uzmanību. 

 

3. Prioritāte

Izstādes saturs un pasākumu programma ir daudzveidīga.Tās kodols ir mākslas izstāde, kurā apvienojas vairāku paaudžu mākslinieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas.Tie ir gan starptautisku atpazīstamību ieguvuši dzīvie klasiķi, gan jaunie profesionāļi, kuri izstādei radīs jaunus darbus.SAVVAĻAS rīkotāji uzskata, ka ir nozīmīgi mainīt priekšstatus par mākslas izstādes formātu, padarīt to brīvi pieejamu apkārtnes iedzīvotājiem, parādīt mākslas daudzpusību un apmeklētājus ar to iepazīstināt

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija apvieno reģiona iedzīvotājus, kultūras jomas profesionāļus, mākslas un kultūras interesentus. Izstāde ir pieejams notikums arī bērniem un jauniešiem, pēc pagājušā gada pieredzes varam secināt, ka tā ir interesanta arī senioriem. Ikviens, kam ir vēlēšanās pastaigāties dabā un iegūt pievienoto vērtību, apskatot izstādi, izzinot mākslu, baudot dabas priekšrocības un apmeklējot pasākumus. Pērn izstādi apmeklēja vismaz 7000 cilvēku – otro sezonu plānots izvērst vēl plašāk.

Paredzamie projekta rezultāti

  • Vismaz 21 jauna mākslas darba radīšana un eksponēšana izstādē;

 

  • Vismaz 7000 apmeklētāju piesaistīšana;

 

  • Vismaz 10 koncertu, lasījumu, meistardarbnīcu un citu pasākumu rīkošana;

 

  • Vismaz 10 publikācijas dažādos Latvijas medijos;

 

  • Veicināts jaunrades process, tādā veidā rādot piemēru, ka reģions ir labi piemērots gan kultūras notikumu organizēšanai, gan kultūras produktu radīšanai; 

 

  • Uzlabota "Savvaļas" izstādes trase;

 

  • Veidotas attiecības, zināšanu un pieredzes apmaiņa starp dažādu paaudžu un reģionu mākslas autoriem un interesentiem;

 

  • Bagātināts reģiona kultūras norišu piedāvājums, iedzīvotājus un viesus bez maksas aicinot apmeklēt izstādi un pasākumus, kā arī informējot par mākslas aktualitātēm un tendencēm;

 

  • Augstvērtīgas mākslas izstādes pieejamība vairāku mēnešu garumā.