Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Cimdu Ceļš"
Projekta kopējās izmaksas:
4630.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2390.00 EUR
Līdzfinansējums:
2240.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1673,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ideja ir iepazīstināt ar pilnu vilnas ieguves ciklu, uz savas ādas pamēģināt senos amata rīkus un senās amata prasmes. Varēs izbaudīt dažādos amatus un senās tradīcijas kā procesu un  dzīvesveidu, kas raksturīgs Piebalgas novadam. Tiks organizētas meistarklases 2 dienu garumā, kuru laikā dalībnieks amata meistaru uzraudzībā, dabiskā vidē, varēs izmēģināt un piedzīvot senās vilnas ieguves un apstrādes pilnu ciklu. Tas būs pētniecības un izziņas process amata meistaru un interesentu mijiedarbība, mācīšanās caur pieredzi. Tiks ierādīta aitas cirpšana ar dzirklēm; vilnas šķirošana; vilnas mazgāšana, vilnas žāvēšana, vilnas kāšana un plucināšana, vilnas vērpšana un šķeterēšana, vilnas krāsošana un visbeidzot – cimdu adīšana. Dzērbenes pagasta Lejnieki ir pazīstamās cimdu adītājas Jettes Užānes mājas un tādēļ nozīmīga vieta tiks ierādīta cimdu adīšanas prasmēm, Jettes cimdu rakstiem – Jettes līdzgaitniece un pētniece Elīna Apsīte iepazīstinās ar Jettes cimdiem un viņas cimdu stāstiem. Būs unikāla iespēja iepazīt Jettes dzīves vietu, kura ir mākslinieci iedvesmojusi tik daudz skaistiem darbiem. Meistarklašu dalībnieki varēs iepazīt un apgūt Jettes cimdu adīšanas noslēpumus, ko palīdzēs atklāt Jettes cimdu rakstu atšifrētāja daiļamata meistare Ineta Krastiņa. Dalībnieki varēs kopīgi vakarēt pie ugunskura, dziedāt, klausīties tautas pasakās par aitām un vilnu, dalīties savās zināšanās un pieredzē. 

Projekta mērķis ir organizēt meistarklases, kurās iespējams piedalīties izzūdošas amata prasmes rekonstrukcijā, kas raksturīgas Piebalgas novadam, veidojot amata prasmju pārnesi, veicinot interesi un zināšanas par Piebalgas kultūrainavā tik raksturīgo aitu audzēšanu un vilnas izstrādājumu darināšanu. 

Mērķi

Iepazīstināt un aktualizēt Vidzemes kultūras, dabas un tradīciju mantojumu.

Vērst uzmanību uz unikālās kultūrvides un kultūrainavas saglabāšanu.

Pētīt, izzināt un pieredzēt darbībā senās amata prasmes, rekonstruējot ar aitkopību un vilnas ieguvi un apstrādi saistītās norises - vilnas cirpšanu, mazgāšanu, kāršanu, vērpšanu, šķeterēšanu, vilnas krāsošanu, kā arī cimdu filcēšanu un adīšanu. Iepazīties ar latviešu folkloras mantojumu.

Popularizēt Jettes Užānes atstāto cimdu mantojumu un veicināt Biedrības "Cimdu Ceļš" atpazīstamību.

 

 

Uzdevumi

 • Projekta materiāli tehniskās bāzes gatavošana - aitu īre, aploka izgatavošana, amata rīku, krāsošanas un filcēšanas izejvielu, trauku, adāmadatu iegāde.
 • Pasākuma vietas iekārtošana.
 • Norises plānošana.
 • Pasākuma reklāmas veidošana un popularizēšana.
 • Dalībnieku pieteikšanās koordinēšana.
 • Organizēt aitu cirpšanas ar dzirklēm meistarklasi.
 • Organizēt vilnas šķirošanas, mazgāšanas, skalošanas, žāvēšanas meistarklasi.
 • Organizēt vilnas kāršanas meistarklasi.
 • Organizēt vilnas vērpšanas meistarklasi.
 • Organizēt vilnas krāsošanas ar dabiskām krāsvielām meistarklasi.
 • Organizēt cimdu filcēšanas meistarklasi
 • Organizēt cimdu adīšanas meistarklasi iesācējiem
 • Organizēt tautas tradīcijai, tradicionālajai dziedāšanai, dančiem un folklorai veltītu meistarklasi. 
 • Organizēt Jettes Užānes radošajam mūžam veltītu sarunu vakaru un cimdu skatīšanos
 • Organizēt J.Užānes rakstu adīšanas meistardarbnīcu.
 • Veicināt vietējās kopienas saliedētību un savu vērtību apzināšanos.
 • Rūpēties par dalībnieku nakšņošanu, ēdināšanu, kafijas pauzēm.
 • Koordinēt pasākuma sekmīgu norisi.
 • Sagatavot projekta atskaites

 Būs iespēja arī pieteikties uz kādu konkrētu meistarklasi un piedalīties kā klausītājam un skatītājam. Tā kā process ir ilglaicīgs  vienlaicīgi varēs notikt gan kopīgu sarunu, pieredzes apmaiņas lekcijas, gan darbošanās ar rokām. Skatoties pēc norises, dažas no meistarklasēm notiks arī vienlaicīgi.

2. Prioritāte

Neatņemama Piebalgas kultūrainavas zīme ir aita un vilnas izstrādājumi. Šo unikālo amata prasmi kā mantojumu ir nepieciešams pētīt, saglabāt, popularizēt, integrējot mūsdienu vidē. Tradicionālās vilnas ieguves un apstrādes amata prasmes ir nozīmīgs nemateriālās kultūras mantojums, par kuru zināšanas pamazām izzūd. Videi draudzīga dzīvošana un ar to saistītās amata prasmes kļūst aizvien pievilcīgākas un aktuālākas. Ievērojamās cimdu adītājas Užānes mājās Dzērbenē būs īstā vieta, kur piedzīvot.

Ieguvēji un mērķauditorija

Kā dalībnieks varēs pieteikties jebkurš tautas tradīciju, amata prasmju un Jettes Užānes daiļrades cienītājs.
Meistarklasēs piedalīsies vietējie novada iedzīvotāji. Ieguvēji būs visi meistarklašu dalībnieki, gan tie, kas jau ir strādājuši ar vilnu, gan tikai iesācēji, jo gūs jaunu pieredzi un tālāk nesīs senās amata prasmes. Ieguvēji būs vietējie iedzīvotāji, jo tādējādi tik popularizēts Dzērbenes pagasts un Vecpiebalgas kultūrvēsturiskais mantojums, tiks celta vietas vērtība un atpazīstamība.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks popularizētas senās amata prasmes un Piebalgas kultūrvēsturiskā ainava, tiks kāpināta interese par zaļo dzīves veidu un videi draudzīgu saimniekošanu, kā arī par tradicionālo kultūru un folkloras mantojumu kopumā. Tiks radīta platforma, kurā tikties, apmainīties zināšanām, gūt jaunu pieredzi un domu biedrus.

Paredzēts, ka pasākumā kā dalībnieki vismaz vienā no meistarklasēm piedalīsies līdz 100 interesentiem, kā patstāvīgi dalībnieki, kas ņems dalību pilnā vilnas ieguves ciklā plānoti 30 - 40 interesenti.