Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
AS Latvijas Mediji
Projekta kopējās izmaksas:
14312.68 EUR
Finansējums no VKKF:
3500.00 EUR
Līdzfinansējums:
10812.68 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2018. gada 23. augustā Cēsīs, kādreizējā milicijas un čekas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā tika atklāta pastāvīgā vēstures ekspozīcija “Sirdsapziņas ugunskurs” (kuratore Elīnas Kalniņa). Ekspozīcija vēsta par Latvijas okupāciju vēsturi no 1939. līdz 1957. gadam un izgaismo nacionālo pretošanos okupāciju režīmiem kādreizējā Cēsu apriņķa teritorijā. 2019. gadā ekspozīcija ieguva 3. vietu Latvijas Dizaina gada balvā un 2020. gadā Briselē - Eiropas Savienības “Europa Nostra” Kultūras mantojuma gada balvas žūrijas atzinību kategorijā “Izglītība, apmācība un izpratnes veicināšana”. Ekspozīcijā iekļautie unikālie vēstures materiāli un izcilais dizains ir vērtības, kas pelnījušas augstas kvalitātes un lielas tirāžas izdevumu, kas sadarbībā ar izdevniecību “Latvijas Mediji” varētu kļūt par uzskatāmu izziņas līdzekli plašākai Latvijas sabiedrībai arī ārpus Vidzemes reģiona.

Mērķi

Īstermiņā – izveidot atzinību Eiropas līmenī guvušajai ekspozīcijai līdzvērtīgu poligrāfisku un mākslinieciski pilnvērtīgu turpinājumu; ilgtermiņā – rosināt diskusiju un jaunus pētījumus par nacionālās pretošanās kustību visā Latvijā, okupācijas sekām pagātnē, tagadnē un nākotnē.

Uzdevumi

Izdot poligrāfiski tveramu produktu, kas būs pieejams ikvienam Vidzemes vēstures interesentam Latvijā un ārpus tās robežām.

2. Prioritāte

Reiņa un Kristas Dzudzilo veidotais grāmatas dizains līdzās Anša Starka mākslinieciski vērtīgajām fotogrāfijām un Elīnas Kalniņas sastādījuma īpašajai dramaturģijai būs pievilcīgs skolu jaunatnei un studējošajiem, jo ir ērti izmantojams mācību procesā, kā arī emocionāli uzrunājošs. Grāmata stiprinās Vidzemes vēstures un kultūras unikālās pieredzes izpratni.

Ieguvēji un mērķauditorija

9.–12. klašu skolēni, studējošie, vēstures interesenti, okupāciju seku un ietekmju pētnieki, politiski represētie un viņu pēcnācēji.

Paredzamie projekta rezultāti

Augstvērtīga grāmata, grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” potenciāla nominante – izcilas un atzītas vēstures ekspozīcijas līdzvērtīgs turpinājums, kas popularizēs zināšanas par Vidzemes reģiona nacionālo pretošanās kustību visā Latvijā un ārpus tās.

Skaitliski - informācija un stāstījums par Vidzemes kultūras un vēstures mantojumu sasniegs vairākus desmitu tūkstošus visā Latvijā un ārpus tās (emigrācijā, trimdā).

Kvalitatīvi - mākslinieciski pārliecinoša vēstures grāmata būs uzskatāms piemērs nākamajām paaudzēm, kas vēlēsies stāstīt par dzimto Vidzemes pusi, pētīt mazāk zināmas vēstures lapaspuses, savas dzimtas un vietas vēsturi.

Kas mainīsies - jauna vēstures grāmatu izdošanas paradigma, kas priekšplānā liek ne tikai vēsturnieku pārbaudītus faktus, bet arī māksliniecisko augstvērtību un noderību gan mākslas, gan vēstures interesentiem.