Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nodibinājums "Cēsu pils saglabāšanas fonds"
Projekta kopējās izmaksas:
4400.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2620.00 EUR
Līdzfinansējums:
1780.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Cēsu jeb Vendenes pils 1577. gada aplenkuma laika notikumi, kuros apmēram 300 pilī patvērumu meklējušie livonieši uzspridzinājās ar šaujampulveri,  ir viena no tumšākajām lappusēm Eiropas vēlo viduslaiku vēsturē. Lai arī šis asinis stindzinošais notikums risinājies pirms četrarpus gadsimtiem, tajā cietušo piemiņa ir būtiska arī šodien. Lai pievērstu Cēsu pils apmeklētāju uzmanību šeit notikušajai traģēdijai un godinātu tās upuru piemiņu, līdzdalības mākslas projekta ietvaros paredzēts radīt (pirmais posms) un Livonijas kara laikā sagrautā rietumu korpusa pagrabā uzstādīt (otrais posms) noturīgā materiālā izgatavotu mākslas objektu. Vēstures un mākslas mijiedarbībā radītais laikmetīgās mākslas darbs iecerēts kā cieņpilns memoriāls tiem livoniešiem, kuru dzīvības izdzisa pils 1577. gada septembra aplenkuma laikā, un vienlaikus arī kā atgādinājums mūsu laikabiedriem par to postu un ciešanām, ko karš rada indivīdiem un sabiedrībai kopumā. Mākslas objekta koncepcijas izstrādi veiks dizainers, instalāciju un vides mākslinieks Andris Breže, savukārt objekta radīšanas procesā tiks iesaistīti mūsdienu Cēsu iedzīvotāji. Šādi līdzdalības mākslas projekti, kuros auditorijai tiek dota iespēja kļūt par mākslas darba līdzautoru, tiek nereti īstenoti citviet pasaulē un pēdējo gadu laikā - arī Latvijā. Mākslas darba kolektīvās radīšanas process norisināsies 2021. gada septembra pirmajā nedēļas nogalē, kad tiks atzīmēta traģiskā notikuma 444. gadadiena.

Mērķi

Projekta mērķis ir saglabāt, vairot un godināt 1577. gada septembrī Cēsu pilī bojāgājušo livoniešu piemiņu, līdzdalības mākslas projekta ietvaros radot jaunu kultūras vērtību – mākslas objektu, kas Cēsu pils mūsdienu apmeklētājiem spēj radīt dziļu un spēcīgu līdzpārdzīvojuma sajūtu.

Uzdevumi

(1) Radīt mākslas objekta ideju un sagatavot koncepciju, kas paredz mūsdienu cēsnieku iesaistīšanu laikmetīgās mākslas objekta radīšanas procesā;

(2) Līdzdalības mākslas projekta laikā no plastiska materiāla radīt mākslas objektu, kas projekta otrajā posmā tiks atliets paliekošā materiālā un uzstādīts Cēsu pils rietumu korpusā – pils daļā, kur 1577. gada septembrī patvērumu meklējušie ļaudis uzspridzinājās ar šaujampulveri.

4. Prioritāte

Projekta ietvaros Cēsu iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties radošā aktivitātē - mākslas darba radīšanās procesā. Dažādu paaudžu cēsnieki īpašā darbnīcā kopā ar mākslinieku Andri Breži, vēstures, mākslas un dizaina mijiedarbībā, veidos objektu, kas iecerēts kā cieņpilns memoriāls 1577. gadā pilī bojāgājušajiem livoniešiem. Projekta iecere ir vairot izpratni un radīt emocionālu saikni ar Cēsu vēsturē zīmīgu notikumu, kā arī attīstīt līdzdalības mākslas kultūru un bagātināt pilsētas kultūrvidē.

Ieguvēji un mērķauditorija

No projekta īstenošanas labumu gūs cēsnieki, kuri piedalīsies mākslas objekta radīšanā, un ikviens, kurš kopā ar ziņu par iecerēto līdzdalības mākslas projektu būs uzzinājis par traģisko notikumu, kas Cēsu pilī norisinājies pirms 444. gadiem; projekta otrā posma noslēgumā ieguvēji būs visi Cēsu pils apmeklētāji (pirms Covid-19 pandēmijas apmēram 80 000 gadā), kuros mākslas objekts radīs līdzpārdzīvojuma sajūtu.

Paredzamie projekta rezultāti

(1) Mākslinieka Andra Brežes sagatavota 1577. gada traģēdijai veltīta mākslas objekta koncepcija, skices un specifikācija; (2) Norisinājies līdzdalības mākslas projekts, kura laikā mākslinieks kopā ar mūsdienu cēsniekiem no plastiska materiāla radījis mākslas objektu, kas, piesaistot nepieciešamo finansējumu, projekta otrajā posmā var tikt atliets paliekošā materiālā un uzstādīts Cēsu pils rietumu korpusā.