Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde Valmieras Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
4220.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2400.00 EUR
Līdzfinansējums:
1820.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1680,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt izglītojošu uzvedumu “Kā krāsas mūzikas instrumentus spēlēt mācījās”. Uzveduma stāstu veido Elīnas Krastiņas līdz šim vēl nepublicētie dzejoļi par to, kā Zilajai un Baltajai krāsai veicas ar dažādu mūzikas instrumentu apguvi.

Uzveduma darbība norisināsies ap Valmieras Mūzikas skolu, brīvā dabā, izmantojot esošo infrastruktūru, pagalmu, ēkas, soliņus un logus. Uzveduma laikā notiks kustība apkārt ēkai, kā arī skatītāji tiks iesaistīti radošajā procesā, dziedot, sitot ritmu u.tml.

Projekta mērķauditorija: ģimenes ar bērniem vecumā no 5-10 gadiem.

Uzvedums būs skatāms 2021.gada 1.septembrī bez maksas. Tas tiks izspēlēts 3 reizes.  Provizoriskais pasākuma apmeklētāju skaits - vismaz 300 skatītāji.

Sagaidāmie projekta rezultāti: nodrošināta kvalitatīva kultūras programma, attīstītas bērnu zināšanas par mūzikas instrumentiem un to skaņām. 

Mērķi

Projekta mērķis ir veidot savā piedāvājumā izglītojošu un daudzveidīgu uzvedumu ģimenēm ar bērniem un ar stāstos izspēlētajām situācijām attīstīt bērnos zināšanas par mūzikas instrumentiem un to skaņām, kā arī veicināt interesi par kultūras pasākumiem.

 

Uzdevumi

Mērķa sasniegšanai noteikti šādi uzdevumi:

1. Piesaistīt profesionālus mūziķus, lai nodrošinātu kvalitatīvu piedāvājuma izpildi;

2. Veidot sadarbību ar iestādēm - iesaistīt Valmieras Mūzikas skolas bērnus uzveduma tapšanā, dodot iespēju tiem muzicēt kopā ar profesionāliem mūziķiem un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas bērnus, dodot iespēju radīt uzvedumam rekvizītus un tērpus;

3. Nodrošināt publicitāti, piesaistot uzvedumam auditoriju, tai skaitā jaunus klausītājus.

1. Prioritāte

Tiek radīts kvalitatīvs uzvedums ģimenēm ar bērniem vecumā no 5-10 gadiem. Pasākuma laikā notiek publikas iesaiste uzveduma veidošanā, rosinot līdzdarboties un tādējādi palīdzot noturēt bērnu uzmanību. Uzveduma veidošanā tiek iesaistīti bērni un jaunieši no Valmieras Mūzikas skolas un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija: ģimenes ar bērniem vecumā no 5-10 gadiem, pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, sākumskolas izglītības iestādes audzēkņi un citi interesenti.
Projekta netiešā mērķauditorija: projekta ieviešanā iesaistītās personas un organizācijas.
Provizoriskais apmeklētāju skaits - 300 personas.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta paredzamie rezultāti:

1. Nodrošināta kvalitatīva kultūras programma ģimenēm ar bērniem, veicinot bērnu izglītošanu un ieinteresējot vecākus un bērnus kultūras pasākumu patēriņā;

2.  Iepazīta netradicionāla pasākuma norises vieta un forma;

3. Uzvedumu ir apmeklējuši vismaz 300 klausītāji (uzvedums tiks spēlēts trīs reizes);

4. Ir piesaistīta jauna auditorija Valmieras Kultūras centra pasākumiem;

5. Radoši interesanta, veiksmīga un produktīva sadarbība ar projekta tapšanā iesaistītajām pusēm un organizācijām.

Pēc uzveduma realizēšanas plānots turpināt sadarbību un izdod dzejoļus grāmatas formātā!