Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Saulkrastu novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
9500.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3500.00 EUR
Līdzfinansējums:
6000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2450,00 EUR

Kopsavilkums

Koncertcikls “4 UPES” – Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe, Aģe.

Sekojot mūsdienu tendencei un rodot arvien jaunas kultūrtelpas mūsu pilsētā, šovasar izskanēs četri dažāda rakstura koncerti, tāpat kā upes, atšķirīgi, katrs ar savu raksturu, straujumu un skaņas plūdumu, taču ar vienu kopzīmi –izskanam saulrietā. Ieklausoties dabā un mēģinot atklāt tās noslēpumus harmoniskā skaņas plūdumā, upes raksturu izcels un paspilgtinās Latvijā zināmu mūziķu žanriski daudzpusīgā dažādības skanējums.

Straujā un nepakļāvīgā brīvdomātāja Inčupe, kas kā kaķis staigādama, kur pašai patīk, maina gultni, aizraudama no stāvkrasta visu jūras sanesto un meža sakrāto, lai gan – ko  pārmest? – tā rūpējas, lai Baltā kāpa allaž būtu tīra un balta. Grupa Tehnikums un reperis Ozols.

Domīgā un rāmā Pēterupe, kuras krastā jau gadsimtiem vietu radis mūsu senais dievnams, kur mieru un patvērumu rast nomāktajiem un savienot sirdis mīlošajiem.Piedalās Asnate Rancāne un Staņislavs Judins.

Stiprā un neatlaidīgā Ķīšupe, kas senatnē kāpdama pāri dambjiem, iegaumējusi savus stāstus no ūdensdzirnavu ratu nerimstošās klaudzoņas. Piedalās grupa "Ezeri".

Teiksmainā, noslēpumainā zvejnieku mīlule Aģe – no tevis līvi ņēma sīkstumu cīņai ar vāciem, dodami pretī skaisto lībiešu vārdu vārdu Adya. Tiek atskaņota Koncertprogramma "Kuolm randõ/Trīs krasti" ir četru profesionālu lībiešu dzejnieku – Baibas Dambergas, Valta Ernštreita, Ķempju Kārļa (Karl Pajusalu), Kārļa Staltes – dzeja lībiešu valodā ar četru profesionālu mūziķu - Staņislava Judina, Austra Kalniņa, Ernesta Mediņa, Elīnas Oses radītām šīs dzejas sajūtām mūzikā.

Visas mūsējās – apdziedamas un pieskandināmas – lai nes jaunās dziesmas uz jūru!

Mērķi

Koncertcikla mērķis ir radīt jaunas, nepiedzīvotas dabas skatuves vietas ar dabīgu scenogrāfiju, atklājot Saulkrastu dabas dažādību muzikālā piedzīvojumā laika posmā no 18. jūnija līdz 19. augustam. Cikla mērķis ir sniegt daudzveidīgu emocionālu piedzīvojumu tā klausītājiem, kā arī atbalstīt covid ēnā atstātos radošās industrijas māksliniekus. .

Uzdevumi

 1. Piedāvāt četrus daudzveidīga rakstura koncertus.
 2. Papildināt Saulkrastu iedzīvotāja, pilsētas viesa kultūrprogrammu izvēles iespējas, apvienojot augstvērtīga muzikālo sniegumu ar nepieredzētu vietas izvēli.

     Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 1. Līgumu slēgšana ar plānotajiem māksliniekiem
 2. Konceptuāla koncertprogrammas izstrāde ar koncertcikla māksliniekiem, pielāgojot to izvirzītajam projekta aprakstam par dažāda rakstura upju attēlošanu muzikālā un vizuālā piedzīvojumā.
 3. Scenogrāfijas izstrāde katram koncertam
 4. Komunikācijas plāna izstrāde:
 • Preses relīzes sagatavošana, izsūtīšana medijiem
 • Regulāra informācijas aktualizēšana Saulkrastu kultūras centra facebook kontā.
 • Vizuālo materiālu izstrāde(afišas, baneru maketa izstrāde)
 • Informatīvo materiālu izvietošana digitālajā vidē un pilsētvidē
 • Atbilstoša atskaites formu sagatavošana projekta līgumā ietvertajām prasībām.

 

3. Prioritāte

Saulkrastu novada stratēģiskais kultūras nozares plāns iekļauj daudzveidīgu kultūras pasākumu, jaunu kultūras vides pieejamību un kultūras produktu jaunradīšanu, iespēju robežās piesaistot līdzfinansējumu, tādā veidā palielinot kultūrklāsta pieejamību novada iedzīvotājiem un tūristiem.

Saulkrastu kultūras centra mērķis ir pilnveidot un piedāvāt kultūras un izklaides programmu, tiecoties sasniegt Latvijas lielāko kultūrvietu piedāvātās programmas, kā arī piedāvāt unikāla satura konceptu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Saulkrastu novada iedzīvotājiem un viesiem, kas vasaras sezonā atpūšas Saulkrastos, kā arī blakus novadu (Limbažu, Krimuldas, Ādažu, Carnikavas) iedzīvotājiem nodrošināta tieša pieejamība kvalitatīviem dažādu žanra mūzikas koncertiem.
Dažādu mūzikas žanru koncertu pieejamība netradicionālās vietās paplašina klausītāju izpratni par mūzikas izpildījuma iespējamo vidi, tādejādi dažādojot un pilnveidojot klausītāju muzikālo gaumi.

Paredzamie projekta rezultāti

Sasniegts projekta mērķis – laika posmā no 2021.gada jūnija līdz augustam organizēti četri koncerti pie četrām Saulkrastu upēm. 

Radot jaunu pasākuma konceptu, atdzīvināt un paplašināt Saulkrastu bagātīgi skaisto teritoriju kā piemērotu platforma izklaides, kultūras notikumiem. Realizējot līdz šim Saulkrastu novadā nebijušu koncertciklu, pozicionējam Saulkrastus kā modernu pilsētu ar daudzveidīgu kultūras dzīves piedāvājumu, tiecoties iepriecināt ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī kļūt par kultūras programmas galamērķi citu pilsētu iedzīvotājiem.

Ņemot vērā Covid-19 krīzi un mainīgos apstākļus, pielāgots pasākuma formāts un risinājumi, tiek piedāvātas   nebijušas pasākumas formas koncerta apmeklētājiem. Nākotnē šāda koncertu sērija varētu kļūt par tradīciju.