Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
"Fonds SANA MARE " nodibinājums
Projekta kopējās izmaksas:
1950.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1950.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2021. gada sarežģītajos vīrusa Covid-19 apstākļos, ilggadējais mākslas festivāls Optižūns vēlas turpināt iesākto mākslas norišu veicināšanu un popularizēšanu, organizējot jauna veida publisko programmu: „Takužūns”. Iepriekšējos gados organizētā festivāla vietā, 2021. gada jūlija pēdējā nedēļā Ērgļos, "Pārsteigumkalnā",  iecerēts atvērt publiski pieejamu, bezmaksas mākslas projektu ārtelpā. „Takužūns” veidots kā jauna iniciatīva, lai plašākai publikai padarītu pieejamus jauno, profesionālo Latvijas mākslinieku radītos vides mākslas objektus.

            Projektā iesaistītie mākslinieki savā radošajā mākslas darbu izstrādes procesā tiks aicināti domāt saistītbā ar šī gada „Takužūna” tēmu: „pārkāpums”. Tēmas ietvaros ietilpst pārkāpumi, kurus mēs ikdienā - tieši vai netieši - veicam gan personīgajā dzīvē, gan kā kopiena vai sabiedrība. Dažāda veida pārkāpumi tiks vērtēti kā pozitīvā, tā pat arī negatīvā aspektā. Mākslinieki veidos darbus rezidencē "Pārsteigumkalnā" jūnija un jūlija mēnesī.

            Paredzēts, ka „Takužūna” ietvaros veidoto ārtelpas mākslas darbu apskate varētu notikt individuāli vai vienas mājsaimniecības locekļiem, papildus ievērojot ārkārtējās situācijas ierobežojumus un piesardzības prasības. Gadījumā, ja ārkārtējās situācijas ierobežojumi valstī šī gada jūlija beigās būs mazinājušies un būs iespējama neliela cilvēku skaita pulcēšanās brīvā dabā, daļēji vai pilnā apmērā tiks īstenota arī iepriekš izstrādāta pasākumu programma ar mākslas vēsturnieka vadītu tūri  pa objektu taku.

Projekts "Takužūns " publiskai apskatei atvērts no 26.07.2021. līdz 01.08.2021.

Mērķi

Projekta mērķis ir veidot saikni starp projekta mērķauditoriju un mākslinieku radīto vides mākslu, tādējādi sekmējot izpratni par Latvijas mākslas attīstības procesiem, ļaujot apjaust nesenās vēstures ietekmi uz mūsdienu aktualitātēm. Rosinot projekta mērķauditoriju apmeklēt vides objektu taku, iecerēts sekmēt daudzveidīgas un kvalitatīvas mākslas pieejamību Vidzemes reģionā. Savukārt, ar mākslinieku palīdzību, veidot un nodrošināt Vidzemes kultūras telpas ilgtspēju.

Uzdevumi

Projekta „Takužūns” ietvaros uzrunāti vairāk kā 20 dažādu nozaru mākslinieki, (no kuriem lielākā daļa ir ilggadēji dalībnieki festivālā „Optižūns”), kas tikuši aicināti piedalīties „Takužūnā” ar saviem individuālajiem vai grupās veidotajiem vides mākslas objektiem par tēmu „pārkāpums”.  Pašreizējās, valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ, mākslinieki tiks virtuāli iepazīstināti ar vides mākslai paredzētajām lokācijām Pārsteigumkalnā, Ērgļos. Projekta saturu veidojošā komanda strādās pie tehnisko nepieciešamību un vajadzību nodrošināšanas un apzināšanas; vizuālo materiālu izstādes; profesionālu māksliniecisku konsultāciju nodrošināšanas.

            Pirms „Takužūna” atklāšanas, paredzēta divus mēnešus gara rezidence Ērgļos, kurā, atkarībā no valstī paredzētajiem ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas mazināšanai, mākslinieki individuāli vai grupās dzīvos projekta lokācijā – Pārsteigumkalnā, lai uz vietas radītu iecerētos mākslas darbus. Nepieciešamības gadījumā, māksliniekiem var tikt prasīts uzrādīt negatīvu Covid-19 testu, pirms ierašanās rezidencē.

            Projektam ir ticis piesaistīts vides mākslas kurators, kura uzdevums ir nodrošināt simbiozi starp māksliniekiem, vides objektiem paredzēto lokāciju un konceptuālo uzstādījumu. Tāpat, kurators strādas kā vidutājs starp projekta mērķauditoriju un māksliniekiem, strukturējot un palīdzot izskaidrot mākslinieka veikumu un mākslas darba kontekstu plašākai publikai.

            „Takužūna” norises laikā, projekts tiks dokumentēts un informācija par tā norises gaitu regulāri tiks atjaunota festivāla „Optižūns” sociālajos medijos.

„Takužūna” norises vietā būs pieejamas teritorijas kartes un informācija par katru autoru un mākslas objektu.

 

3. Prioritāte

Šis projekts 2021. gada griezumā ir jauna iniciatīva, taču tā balstās uz ilggadēju festivāla Optižūns darbību. Projektā iesaistītās personas ir vai nu savulaik darbojušās festivālā, vai arī citos veidos ir bijušas saistītas un interesējušās par festivālu. Optižūns, projekta „Takužūns” rezultātā, vairākus gadus kultivēto sadarbību ar profesionāliem nacionālajiem māksliniekiem, darītu publiski pieejamu plašākai sabiedrības daļai caur vides mākslas objektu taku.

Ieguvēji un mērķauditorija

Dalībnieki, apmeklētāji: Vidzemes, Ērgļu novada, iedzīvotāji; Studenti, skolēni; Kultūras aktivitāšu regulārie interesenti, Radošo sfēru profesionāļi – mākslinieki, arhitekti, dizaineri, kultūras un mākslas teorētiķi; Projekta organizatoru komanda;
Plānotā auditorija nedēļas garumā – 500 cilvēku
Tie, kas būs lasījuši projekta laikā producētos tekstus, drukas materiālus, sekojuši projekta aktualitātēm sociālajos tīklos – 400 cilvēku
Kopējais projektā sasniegtais cilvēku skaits: 900 cilvēku

Paredzamie projekta rezultāti

Šī projekta realizācija Ērgļu novadā piedāvātu nebijušu un iedvesmojošu pasākumu. Projekta ietvaros paredzēts attīstīt profesionālās nacionālās un mākslas un kultūras pieejamību Vidzemē, piedāvājot vietējai sabiedrībai un objekta viesiem mākslas pastaigu taku, kuru apmeklējot, iespējams aplūkot gleznainās Vidzemes augstienes ainavas. Projekta realizācija sniegtu iespēju bez maksas apmeklēt kultūras pasākumu, kurš tiek īstenots ārtelpā.

            Viena no mūsdienu cilvēka problēmām ir saiknes zaudēšana ar dabu. Vides mākslas būtiskākā iezīme ir neatņemamā saikne starp mākslas darbu un vidi, kurā tā atrodas. „Takužūna” ietvaros, vides faktors ir būtisks līdzeklis, caur kuru uzsākt dialogu starp mākslas darbu un skatītāju. Projekta “Takužūns” rezultatā tiktu radīta  vieta mākslas, dabas un sevis apcerei.

Auditorijas ieguvums : 

Publikai tiktu piedāvāts mākslas pasākums, caur kuru tiktu rosināta pozitīva attieksme pret mūsdienu mākslu. Auditorija tiktu informēta un izglītota par mūsdienu Latvijas mākslas procesiem, kā arī iesaistīta profesionāla vadītā ekskursijā.

Panāktās izmaiņas : 

Tiks veicināta interese, apgūtas zināšanas, stiprināta apziņa par mākslu un daiļradi Latvijā.

Jaunrade.

Veicināt sabiedrības iesaistīšanu ar izglītojošas, estētiskas un izklaides pieredzes palīdzību, dalīties sajūtās un emocijās, motivēt un iedvesmot.