Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Smiltenes novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
4522.64 EUR
Finansējums no VKKF:
4522.64 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus kvalitatīva kultūras satura veidošanā un jaunradē, veicināt izpratni un ieinteresētību par mūsdienu kultūru un iespējām attīstīt savu radošumu, iedvesmot, lai apzinātu savas spējas un atklātu talantus. Projekta ietvaros ir plānots veikt unikālas radošās aktivitātes un pasākumus:

 • “Modernās kaligrāfijas pamati” meistarklases organizēšana. Meistarklases noslēgumā izstādes “Latviešu rakstnieku citāti par dzīvi un vērtībām” izveidošana Smiltenes novada bibliotēkā, izstādot meistarklases “Modernās kaligrāfijas meistarklase” audzēkņu veidotus kaligrāfijas darbus;
 • "Digitālā satura veidošanas meistarklases" organizēšana. Meistarklases noslēgumā atraktīva video vai podkāsta  sižeta veidošana par Smiltenes novada kultūrvēsturiskām vietām, iesaistot "Digitālā satura veidošanas meistarklases" audzēkņus. Meistarklasē izveidotais video tiks ievietots Smiltenes Tūrisma informācijas centra sociālos tīklos, tādējādi iepazīstot tuvāk ne tikai Smiltenes kultūrvēsturiskās vietas, bet arī aicinot tūristus no visas Latvijas iepazīt Vidzemes kultūras mantojumu;
 • “Vides teātris” meistarklases organizēšana. Meistarklases noslēgumā brīvdabas uzveduma veidošana Smiltenē kopā ar “Vides teātris” meistarklases audzēkņiem, izvēloties vienu no Covid-19 laika aktuālākajām teātra formām - vides teātri. Vides teātrī liela uzmanība tiks pievērsta vietai, kur iestudējums notiek, tādējādi pārvēršot šo vietu ne tikai par scenogrāfijas elementu, bet arī būtisku stāsta sastāvdaļu.

Meistarklasēs iegūtās zināšanas, iemaņas un pieredze būs unikāla iespēja realizēt savu radošo potenciālu un veidot mūsdienīgu kultūras saturu vietējā mērogā.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus kvalitatīva kultūras satura veidošanā un jaunradē, veicināt izpratni un ieinteresētību par mūsdienu kultūru un iespējām attīstīt savu radošumu, iedvesmot, lai apzinātu savas spējas un atklātu talantus. Projekta aktivitātes paredz īstenot trīs dažādas unikālas radošās meistarklases kopā ar pieredzējušiem pasniedzējiem, kā arī pēc katras meistarklases, veicinot brīvprātīgo darbu, kopā ar jauniešiem veidot izstādi, izrādi un video sižetu.

Uzdevumi

Lai veicinātu jaunradi, nodrošinātu jauniešu kvalitatīvu kultūras meistarklašu pieejamību Vidzemē, projekta ietvaros plānots  noorganizēt 3 meistarklašu nodarbību ciklus jauniešiem, ietverot arī jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā kultūras procesos:

 • “Modernās kaligrāfijas pamati” meistarklases organizēšana;
 • Izstādes “Latviešu rakstnieku citāti par dzīvi un vērtībām” izveidošana Smiltenes novada bibliotēkā, izstādot meistarklases “Modernās kaligrāfijas meistarklase” audzēkņu veidotus kaligrāfijas darbus;
 • "Digitālā satura veidošanas meistarklases" organizēšana;
 • Atraktīva video vai podkāsta sižeta veidošana par Smiltenes novada kultūrvēsturiskām vietām, iesaistot Digitālā satura veidošanas meistarklases audzēkņus. Šis video tiks ievietots Smiltenes Tūrisma informācijas centra sociālos tīklos, tādējādi iepazīstot ne tikai Smiltenes vēsturiskās vietas, bet arī aicinot tūristus no visas Latvijas iepazīt Vidzemes kultūras mantojumu;
 • “Vides teātris” meistarklases organizēšana;
 • Brīvdabas uzveduma veidošana Smiltenē kopā ar “Vides teātris” meistarklases audzēkņiem, izvēloties vienu no Covid-19 laika aktuālākajām teātra formām - vides teātri. Vides teātrī liela uzmanība tiek pievērsta vietai, kur iestudējums notiek, tādējādi pārvēršot šo vietu ne tikai par scenogrāfijas elementu, bet arī būtisku stāsta sastāvdaļu.

Piedalīties radošajās meistarklasēs tiks aicināti Smiltenes novada jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Pieteikšanās meistarklasēm tiks publicēta Smiltenes novada mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

1. Prioritāte

Projekta mērķis un aktivitātes atbilst Vidzemes kultūras programmas prioritātei "Bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos, izglītība, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības u.c.", jo meistarklases tiks organizētas īpaši jauniešiem, tajās tiks aicināti piedalīties jaunieši, kas vēlēsies apgūt jaunas prasmes un realizēt savas radošās idejas kopā ar meistarklašu pasniedzējiem, izveidojot jēgpilnu, mūsdienīgu kultūras programmas saturu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta lielākie ieguvēji būs jaunieši vecumā no 15-25 gadiem, jo projekta īstenošana veicinās radošumu, ieinteresētību kultūras procesos, pašizpausmi, un jauniešus iesaistīs kā aktīvu auditoriju. Ieguvēji būs arī Smiltenes novada iedzīvotāji, viesi un tūristi, jo jauniešu izveidotais video vai podkāsts būs par Smiltenes novada kultūrvēsturiskajām vietām. Ieguvēji būs arī visi kaligrāfijas meistarklases darbu izstādes un vides teātra noslēguma uzveduma apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Attīstības centru griezumā Vidzemē visaugstākā jauniešu koncentrācija ir Smiltenē (pēc Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīzes; 2020) un lai nodrošinātu līdzsvarotu kultūras procesu pieejamību Vidzemē, šī projekta realizācija dos iespēju 45 jauniešiem no Smiltenes novada iesaistīties kultūras satura veidošanā un jaunradē. 

Piedaloties meistarklasēs jaunieši veiks brīvprātīgo darbu, veidojot kultūras saturu Smiltenes novadam. Jauniešiem iegūs zināšanas un pieredzi kā īstenot savu radošumu mūsdienu pasaulē un digitālajā vidē. Jaunieši apgūs jaunas prasmes un pieredzi kaligrāfijas meistarklasē. Vides teātra meistarklasē jaunieši mācīsies un iegūs unikālu pieredzi kā sevi pasniegt, sadarboties un radoši izpausties, un uzrunāt auditoriju par sabiedrībā aktuālām tēmām. Digitālā satura veidošanas meistarklasē jaunieši izveidos interaktīvu, kvalitatīvu video vai podkāstu ar jēgpilnu saturu par kultūrvēsturiskām vietām Smiltenes novadā.

Meistarklašu rezultāti:

 • interaktīvs video vai podkāsts par Smiltenes novada kultūrvēsturiskajām vietām, ko varēs vērot sociālajos tīklos;
 • kaligrāfijas meistarklases darbu izstāde “Latviešu rakstnieku citāti par dzīvi un vērtībām” Smiltenes novada bibliotēkā;
 • vides teātra meistarklases noslēguma uzvedums Smiltenē (vieta tiks precizēta).