Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ruckas mākslas fonds
Projekta kopējās izmaksas:
21258.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4960.00 EUR
Līdzfinansējums:
16298.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Pandēmijas apstākļi ir pilnībā mainījuši spēles nosacījumus mākslas un kultūras jomā. Ir slēgti muzeji, izstāžu zāles, galerijas, nav iespējama liela cilvēku pulcēšanās vienkopus un vienīgais epidemioloģiski drošais mākslas baudīšanas veids ir individuāli vai mazās grupās un ārtelpās. Tai pat laikā publiskajā diskursā arvien lielāku lomu ieņem dabas un cilvēku mijiedarbības jautājumi. Mākslai ir jāspēj reflektēt par šīm tēmām un būt pieejamai jaunajos apstākļos.

Atbildot uz šiem izaicinājumiem, Ruckas mākslas fonds 2021. gada pavasarī Ruckas parkā plāno izveidot brīvdabas izstādi “Laikmetīgā māksla vēsturiskā parkā”, kas visas vasaras sezonas laikā būs brīvi pieejama pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Izstādē tiks iekļauti 2021. gada pavasara rezidences laikā tapušie 10 ārvalstu un Latvijas mākslinieku darbi, kuri būs veltīti klimata pārmaiņu, aprites ekonomikas, kā arī ar Cēsu vēsturi saistītām tēmām - performances, instalācijas un fototehnikā darināti darbi.

2021. gada Ruckas rezidentu darbu centrālās asis ir klimata pārmaiņas, aprites ekonomika, dabas un cilvēku mijiedarbība - tēmas, kuras ir ne tikai vadmotīvi politiskajā nākotnes retorikā, bet arī patiesi saista plašas zaļi un ekoloģiski domājošas sabiedrības grupas. Ruckas mākslinieki strādās ciešā sazobē ar Cēsu pilsētas kontekstu, kā arī, ja to atļaus Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, darbu tapšanā iesaistīs pilsētas iedzīvotājus. Līdz ar to rezidences laikā tapušie darbi būs saistoši gan pilsētas viesiem, tajā skaitā, pasaules aktuālo tendenču sekotājiem un gados jaunai auditorijai, gan Cēsu novada iedzīvotājiem, jo mākslas darbi stāstīs par viņu ikdienu un līdzcilvēkiem.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir ar kvalitatīvu laikmetīgās mākslas piedāvājumu papildināt Cēsu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pieejamo kultūras piedāvājumu aktīvajā tūrisma sezonā, pievēršot sabiedrības uzmanību cilvēka un dabas mijiedarbības tēmai un turpinot Ruckas parka kā lokālas kultūrvietas attīstīšanu.

Uzdevumi

 • veicināt kvalitatīvas mākslas aktivitātes un to pieejamību reģionos,

 • ar mākslas starpniecību paplašināt izpratni par tādiem tuvākās nākotnes izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas, pieaugošā atkritumu problēma, pārtikas resursu izsīkums un no tiem izrietošajām alternatīvām kā aprites ekonomika, līdz šim neapzināto dabas resursu atklāšana, arī pagātnes mantojuma un pieredzes pārvērtēšana un pārinterpretēšana.

 • iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Ruckas mākslas rezidenču centrā rezidējošo vietējo un ārvalstu mākslinieku darbību un viņu Cēsīs tapušajiem mākslas darbiem,

 • iezīmēt Cēsis un Ruckas mākslas rezidenču centru starptautiskajā mākslas procesu kartē,

 • ar “Brīvdabas izstāde “Laikmetīgā māksla vēsturiskā parkā” izveidi turpināt Ruckas parka kā lokālas kultūrvietas attīstīšanu,

 • ar kvalitatīvu laikmetīgās mākslas piedāvājumu papildināt Cēsu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pieejamo kultūras piedāvājumu aktīvajā tūrisma sezonā,

 • radīt Covid-19 pandēmijas situācijai atbilstošus mākslas darbu apskates risinājumus.

3. Prioritāte

Projekts atbilst vairākām prioritātēm. Tas, pirmkārt, veicina lokālā kultūras mantojuma izpēti, vērtības celšanu, popularizēšanu un saglabāšanu, kā arī attīsta kultūrvidi un aktivizē lokālo kopienu. Otrkārt, projekta īstenošana paredz profesionālas starptautiskās mākslas pieejamību Vidzemē, veicinot radošo sadarbību ar profesionāļiem vietējā un starptautiskā mērogā. Treškārt, projekta ietvaros tiek radīts jauns, inovatīvs kultūras produkts - laikmetīgā izstāde vēsturiskajā Ruckas parkā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Vidzemes iedzīvotāji, galvenokārt Cēsu un apkārtējā novada iedzīvotāji. Nozīmīgu mērķauditorijas daļu veido ģimenes ar bērniem, kā arī pilsētas viesi un tūristi, jo īpaši zaļi domājošie pasaules aktuālo tendenču sekotāji un gados jauna auditorija.

Paredzamie projekta rezultāti

Plānotie projekta rezultāti ir:

 • izveidota 1 (viena) brīvdabas izstāde Ruckas parkā,
 • sagatavoti 10 mākslas darbi brīvdabas izstādei Ruckas parkā,
 • izstādi vasaras sezonas laikā apmeklējuši apmēram 10000 apmeklētāju.

Plānotie sabiedriskie ieguvumi ir:

 • pateicoties brīvdabas izstādei “Laikmetīgā māksla vēsturiskā parkā” palielinājies Ruckas parka apmeklētāju skaits, nostiprinot vietējā sabiedrībā apziņu par parku kā interesantu un apmeklēšanas vērtu vietu,
 • bagātināts Cēsu tūrisma sezonas kultūras piedāvājums, piedāvājot pilsētas viesiem jaunus apskates objektus, kas aplūkojams arī pandēmijas ierobežojumu laikā,
 • brīvdabas ekspozīcijā apskatāmi starptautiski strādājošu mākslinieku darbi, veicinot starpkultūru dialogu,
 • ar mākslas starpniecību sabiedrība tiek informēta par cilvēka un vides mijiedarbības jautājumiem - klimata pārmaiņām, aprites ekonomiku un citiem jautājumiem.