Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA Neiepakots
Projekta kopējās izmaksas:
6970.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6250.00 EUR
Līdzfinansējums:
720.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

 

“Vienoti radīšanā” Vienots mākslas projekts latviešiem, lietuviešiem un igauņiem. Vienoti - rakstnieki, vizuālie mākslinieki un mūziķi. Mākslas projektam būs jāveic vairāki soļi - vispirms jūlijā notiks rezidence, kas notiks Siguldā un tās apkārtnē. Visi mākslinieki satiksies un iepazīsies, rezidence notiks Zaļās Villas kvartālā un Kafijas Garāžā. Kafijas Garāža ir jauna mākslas telpa, kurā regulāri notiek izstādes un citi kultūras pasākumi. Rezidencē notiks darbnīcas, un mākslinieki iepazīsies. Caur to mākslinieki / rakstnieki / mūziķi uzzinās, kurš vēlas ar kuru sadarboties, un sadarbībā savā starpā sāks veidot savus projektus. Gaidāmajā mēnesī visi strādās savās mājās un sazināsies digitāli, kad tas būs nepieciešams, un augustā notiks vēl viena rezidence, lai redzētu, kur projekti ir aizgājuši, parādot viens otram procesu un līdz šim sasniegtos rezultātus. Sākot ar septembri projekti tiks prezentēti dažādās formās - izstāde, koncerts, izrādes. Projekti tiks prezentēti arī oktobrī Greenfest'21 - tas ir ilgtspējības festivāls, kas notiks jau ceturto reizi. GreenFest dod vietu dialogam, viena no tās misijām ir Gaujas nacionālais parks, lai tas kļūtu tikai par bioloģisku teritoriju bez tradicionālās lauksaimniecības. Tikmēr māksla un mākslinieki vienmēr ir bijuši viens no veidiem, kā runāt par ilgtspēju, mūsu nākotni un mūsu tagadni.

"Vienoti radīšanā" ir platforma trīs formu māksliniekiem, lai satiktos un kopīgi radītu jaunu projektu, kā arī šo radīto projektu novadīšana līdz galam un prezentācija sabiedrībai izstādes vai citā nepieciešamajā formātā. 

Mērķi

1. Apvienot māksliniekus un sniegt viņiem sadarbības iespējas. Mūziķiem, vizuālajiem māksliniekiem un rakstniekiem. 

2. Radīt jaunas izstādes Siguldā, šī projekta ietvaros. 

3. Prezentēt šīs izstādes lokālai auditorijai, veidot dialogu par to nozīmīgumu. 

4. Aicināt skolas, klases uz šīm izstādēm (ja būs iespējams), runāt par to saturu dialogā. 

5. Attīstīt laikmetīgās mākslas kvalitāti Vidzemes reģionā starp profesionāliem māksliniekiem. 

6. Sniegt auditorijai kvalitatīvus mākslas produktus. 

Uzdevumi

1.Rezidences organizācija. 

2. Radīto mākslas projektu/izstāžu organizācija. 

Mūsu projektam būs vairāki soļi, pirmkārt, tā būs rezidence jūlijā. Gatavošanos tam sāksim jūnijā. Jūnijā apkoposim visu dalībnieku darbus, izveidosim rezidences programmu, strādāsim pie katra semināra satura. Jūlijā mēs rīkosim pirmo rezidenci - tā turpināsies 4 dienas. Pirms mēs veiksim visu praktisko sagatavošanos, saziņu, pabeigsim semināra saturu. Rezidences laikā visi mākslinieki iepazīsies, uzzinās par otra darbu un darba veidu. Viņi izveidos darba grupas un sāks veidot savu darbu. Pēc rezidences mēs sāksim sagatavot otrās rezidences saturu un programmu augustā. Augustā mums būs otrā rezidence, pēc tam komandas būs vēl dažus soļus tālāk ar savu darbu, un tas turpinās viņu finālposmu. Būs grupas aktivitātes visiem kopā, bet precīzāk būs redzēt katras grupas progresu. Katrai grupai būs savs darbs - vai tas būtu izstāde, video darbs, performance utt. Līdz otrās rezidences beigām mēs veiksim praktisko plānošanu, kas nepieciešama katras grupas darbu prezentēšanai. Darbs tiks demonstrēts no septembra līdz decembrim, daļa no tā tiks prezentēta GreenFest'21 oktobrī. Septembris - decembris visu veikto projektu prezentācijas. Novembris - decembris. Darbi tiks pabeigti, mēs atradīsim partnerus, lai parādītu šos darbus citās valstīs, lai prezentētu Baltijas māksliniekus / rakstniekus / mūziķus. Mums ir kontakti ar mākslas centriem Beļģijā un Nīderlandē, kurus izmantosim. Pašlaik mēs nevaram pateikt precīzus prezentācijas laikus un veidus, jo šie darbi vēl nav izgatavoti, un mēs nezinām, kādā formā tie būs beigās, tāpēc arī saziņa par to ir sarežģīta. Kad būsim zināmi, kā darbi notiks (augustā), sāksim šo komunikāciju. Mēs plānojam šos darbus parādīt vismaz 5 dažādās vietās ārpus Baltijas.  


 
3. Prioritāte

Primārā ir trešā prioritāte, jo projekta gaitā tiks radīti kvalitatīvi profesionālu mākslinieku darbi, kas būs apskatāmi plašai sabiedrībai, pamatā izstāžu formā. Darbs tiek ieguldīts profesionālās mākslas kvalitātes celšanā Vidzemes reģionā.

Ieguvēji un mērķauditorija

1. Mākslinieki, kas piedalās projektā.
2. Izstāžu apmeklētāji, Siguldieši un viesi, rēķinot pēc pagājušā gada rudens datiem, kopējais apmeklētāju skaits varētu būt ap 10-12 tūkstoši cilvēku.

Paredzamie projekta rezultāti

Izstādes rudens sezonā kā gala rezultāts, rezidence māksliniekiem tapšanas procesā.  Iekštelpu izstādes būs apskatāmas pēc iepriekšējās pieredzes ap 400 skatītājiem vienai izstādei, savukārt 1 no izstādēm būs ārtelpā, to apskatīs iespējami lielāks skatītāju skaits, jo ārtelpā tā būs brīvi pieejama visu diennakti, iespējamā āra izstādes apskate var būt vairāk kā 2 tūkstoši skatītāji. Skaitļi ņemti pēc vidējā aprēķina 2020.gada rudenī izstāžu apmeklējumam.