Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "Mazā Brīnumzeme"
Projekta kopējās izmaksas:
4217.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1937.00 EUR
Līdzfinansējums:
2280.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1356,00 EUR

Kopsavilkums

Ja jums ir vairāk kā citiem, klājat lielāku galdu, nevis ceļat augstāku žogu. Tieši tā nolēma liepēnieši un 2019. – 2020.gadu laikā, regulāru tikšanos, apmācību un plānošanas sanāksmju laikā kļuva par neformālu aktīvistu kopu, ar kuras palīdzību īstenot liepēniešiem svarīgas aktivitātes. 2020.gadā notika pirmā Liepas ceļotāju diena un tika aizsākts darbs pie apskates objektu kopīgu ceļa norāžu izveidošanas un izvietošanas. Novadnieki bija vienisprātis, ka ceļa norāžu trūkums traucē tūristiem viegli noorientēties un nenomaldīties no Liepas apceļošanas kartes. Kopīgās tikšanās reizēs, ne tikai paši labāk iepazinām dažādus apskates objektus tuvākajā apkārtnē, bet arī veidojām kopīgus sadarbības piedāvājumus un maršrutus ceļotāju piesaistīšanai. Liepas apceļotāju dienu veidojām tā, lai tā būtu interesanta gan vietējiem, gan tiem, kas braukuši no tālākām Latvijas vietām.

2021.gada 17.jūlijā plānotās Liepas ceļotāju dienas iecere – pievērst uzmanību saudzīgai iešanai dabā un piedāvāt neparastas dabā iešanas pieredzes. Šogad kā prioritāti esam izvirzījuši dabai draudzīgu ceļošanu, saudzīgu iešanu dabā. Šī gada ceļotāju dienas tēma: ne zariņa nenolauzu jeb kā iet dabā saudzīgi. Ar šādu vadmotīvu tiek plānotas Liepas kopas tikšanās, apmācības un arī Liepas apceļotāju diena, kas šogad notiks liepu ziedēšanas laikā un arī kalendārā svinama Liepas vārda diena. Šāds, ikgadējs pasākums ļauj gan uz Latvijas kartes pamanāmāk iezīmēt daudzveidīgo dabas taku, kultūrvēstures objektu un daudzveidīgās atpūtas piedāvājumu klāstu, gan arī veido lielāku vilkmi savstarpējās sadarbības jomā. Vienam otru labāk iepazīstot, pārzinot dažādu piedāvājumu stiprās puses, arī sadarbība veidojas vieglāk un rezultatīvāk.

 

Mērķi

Veidot īpašus piedāvājumus, mudinot iepazīt Liepu un vietējos liepēniešus caur dabas un kultūrvēsturisko bagātību un kultūras mantojuma piedzīvojumiem.

Veicināt, plānot un realizēt aktivitātes, kuras mudina doties dabā ar izpratni, ar savu rīcību nekaitējot dabas vērtībām.

Veicināt vietējo iedzīvotāju iesaisti sabiedriskās dzīves un liepēnieša identitātes veidošanā, kā arī Liepas apkārtnes iepazīšanā.

Turpināt apzināt vietējos cilvēku un dabas resursus, kopīgā darbā saliedējoties, kļūstot par kopienu, kas spēj virzīt un īstenot tai svarīgas iniciatīvas.

 

Uzdevumi

  1. Organizēt Liepas kopienas tikšanās, lai gatavošanās Liepas ceļotāju dienai 2021 notiku saskaņoti.
  2. Plānot Liepas ceļotāju dienas 2021 piedāvājumu un projekta posmus.
  3. Veikt pasākuma izmaksu aprēķinus, apzināt esošos resursus.
  4. Piesaistīt  jaunus partnerus, meklēt netradicionālas sadarbības formas un piedāvājumus - šogad esam uzrunājuši dabas piedzīvojumu uzņēmumus un iestādes, kā arī āra dzīves entuziastus iesaistīties Liepas dienas norisē.
  5. Veicināt Liepas pagastā esošo tūrisma uzņēmumu un individuālu personu iesaisti pagasta kultūras un sabiedriskās dzīves norisēs.
  6. Nodrošināt Liepas ceļotāju dienas rīkošanā iesaistīto savstarpēju komunikāciju un informācijas apmaiņu.
  7. Plānot un realizēt pasākuma publicitātei nepieciešamās darbības.
  8. Sekot projekta plāna izpildei un termiņiem.
  9. Apkopot un analizēt rezultātus, sagatavot sasniegto rezultātu un finanšu atskaiti.
  10. Mērķtiecīgi darboties, lai Liepas ceļotāju diena kļūtu par kopienu saliedējošu notikumu, veicinot sadarbību un jaunas iniciatīvas.

 

2. Prioritāte

Liepas ceļotāju diena 2021 pēc savas būtības un satura atbilst 2 prioritātēm nr.1 un nr.2. Liepas kopas darbība ir veicinājusi mērķtiecīgu sadarbību starp Liepas uzņēmējiem, kultūras un izglītības jomas pārstāvjiem un aktīvajiem iedzīvotājiem. Liepas ceļotāju dienas saturiskais piedāvājums aptver gan daudzveidīgo un unikālo dabas mantojumu, gan nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, gan veicina vietējo iedzīvotāju zināšanas un lepnumu par savu dzimto vietu un personībām, kuras te dzimušas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija: ikviens ceļotājs un katrs Liepas iedzīvotājs. Programma būs daudzveidīga. Būs pasākumi, kas vairāk mērķēti ģimeņu, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Pārgājieni, kuri vairāk piesaistīs jauniešu, jaunu cilvēku auditoriju. Būs aktīvās spēles dabā, ārstniecības augu, sēņu un ķērpju izzināšana. Katrs atradīs sev aizraujošāko nodarbi. Ar sociālo mediju palīdzību vēlamies īpaši uzrunāt dabas entuziastus, ekspertus un dabas pasākumu organizatorus, izcelt Liepas unikālo piedāvājumu.

Paredzamie projekta rezultāti

Notikušās Liepas ceļotāju dienas, kuras ietvaros  īpašos piedāvājumos, aktivitātēs, apmeklētāji tika mudināti iepazīt Liepu un vietējos liepēniešus caur dabas un kultūrvēsturisko bagātību un kultūras mantojuma piedzīvojumiem, kā arī stiprināta sabiedrības un kopienas izpratne par dabai draudzīgu atpūtu, vides saudzēšanu.

Šogad piedāvātajā programmā 12 dažādās vietās Liepas pagastā, tika piedāvātas aizraujošas, uz dabas saudzēšanu un eko tūrismu mērķētas aktivitātes, kuras mudina doties dabā ar izpratni, ar savu rīcību nekaitējot dabas vērtībām.  Plānotais apmeklētāju skaits 600 personas. Daļa no šīs auditorijas būs dabas entuziasti, eksperti, žurnālisti, viedokļu līderi, kas nozīmē, ka pastarpinātā veidā tiks uzrunāta vismaz 3000 personu auditorija. 

Plānotā komunikācijas kampaņa būs veidota tā, lai pildītu 2 uzdevumus - informētu par Liepas dienas aktivitātēm un izglītotu auditoriju par dabas vērtībām un to, kā saudzīgi iet dabā, publicitātes kampaņa ietvers informatīvus un izglītojošus materiālus sociālajos tīklos, afišas, bukletus, informāciju novada mājas lapā, avīzē un citās platformās.  

Apzināti vietējie cilvēku un dabas resursi, lai turpmāk īstenotu svarīgas iniciatīvas ilgtspējīgai vietas un kopienas attīstībai.