Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Skaņumāja
Projekta kopējās izmaksas:
3241.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1951.00 EUR
Līdzfinansējums:
1290.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1366,00 EUR

Kopsavilkums

Lai piesaistītu novada iedzīvotāju un plašākas auditorijas uzmanību un nostiprinātu Krapes muižas apkaimes kā pievilcīgas apskates un kultūrvietas statusu, 2021.gada 4. septembrī ir paredzēts sarīkot muižas apkaimes svētkus. Svētku norišu noslēgums un kulminācija  būs koncerts jaunizveidotajā “Skaņumājas” āra skatuvē ar novada spilgtāko, dažādos stilos darbojošos tradicionālās mūzikas kolektīvu piedalīšanos.
Pasākuma mērķis ir veicināt vietas atpazīstamību, kultūras, tūrisma, atpūtas iespējas Krapē,  sarīkot svētkus pašiem apkaimes iedzīvotājiem un viņu atbalstītājiem; nodrošināt kvalitatīvu atpūtas un kultūras pasākumu pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

Mērķi

Krapes muižas aktīvo iedzīvotāju kopiena ir iesaistījusies teritorijas attīstīšanā un dzīves līmeņa uzlabošanā. Piedāvātie apskates, izziņas un līdzdarbošanās objekti ļāvuši apkaimei kļūt par iecienītu vietējā tūrisma galamērķi. Lai piesaistītu novada iedzīvotāju un plašākas auditorijas uzmanību un nostiprinātu Krapes kā pievilcīgas apskates un kultūrvietas statusu, ir paredzēts rīkot muižas apkaimes svētkus. Projekta mērķis ir nodrošināt spilgtu un kvalitatīvu koncertu, kas veidos svētku norišu kulmināciju un ievērojami bagātinās pagasta un novada kultūras dzīvi.

Uzdevumi

Krapes muižas apkaimes svētku koncerta nodrošināšanai veicami sekojoši uzdevumi:
* izveidot koncerta programmu un scenāriju un piesaistīt dalībniekus;        
* sagatavot koncerta norises vietu, vides noformējumu, tehnisko nodrošinājumu;  
* koordinēt koncerta norisi ar Krapes muižas apkaimes svētku dienas pārējām norisēm;  
* nodrošināt publicitātes pasākumus, t.sk. pēcpasākuma publicitāti
* nodrošināt koncerta dienas norises – dalībnieku uzņemšanu, mēģinājumu un koncerta programmas norisi, t.sk. atbilstību epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

2. Prioritāte

Koncerta programma pamatā balstīta tradicionālās mūzikas un folkloras priekšnesumos, pasākums popularizē Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu. Pasākums ir atbalsts vietējās kopienas iniciētai un rīkotai aktivitātei - Krapes muižas apkaimes svētki.

Ieguvēji un mērķauditorija

Pasākuma mērķauditorija ir pagasta iedzīvotāji, viesi – interesenti, Muižas apkaimes svētku un apskates objektu apmeklētāji; muižas apkaimes aktīvie iedzīvotāji – svētku dienas norišu rīkotāji un dalībnieki. Kopskaitā līdz 500 personām (skaits var tikt koriģēts atkarībā no epidemioloģiskās situācijas). Pastarpināti – publicitātes un pēcpasākuma publicitātes pasākumu sekotāji interneta resursos – vairāki tūkstoši sekotāju.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks sagatavots un realizēts festivāla tipa pasākums.

Krapes muižas apkaimes svētku dienas norises – iespēja iepazīties ar apkaimes teritoriju un sniegtajiem pakalpojumiem – parks, dzirnavas, vīna darītava, aveņu lasīšana, Skaņumājas mūzikas instrumentu ekspozīcija – tiks noslēgts ar līdz. 2 stundu garu koncertu ar Ogres un tuvāko novadu mūzikas grupu piedalīšanos.

Svētki, gandarījums un atzinība apkaimes svētku dalībniekiem – apskates objektu veidotājiem un uzturētājiem. Brīvi pieejams, demokrātiska satura, kvalitatīvs kultūras pasākums pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

Uzsākta alternatīvas kultūrvietas attīstība, kas varētu pozitīvi mainīt praktiski neesošo kultūras dzīvi Krapes pagastā.

Publicitātes aktivitātes un apmeklētāji un interesentu izplatītā pozitīvā pieredze nodrošinās plašāku vietas atpazīstamību un turpmāku interesi par šeit notiekošajiem kultūras pasākumiem un rīkotāju piedāvātajiem pakalpojumiem (t.sk. muzeju un izglītības iespējām).