Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "EXPERTplus"
Projekta kopējās izmaksas:
3600.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3500.00 EUR
Līdzfinansējums:
100.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

“Vidzemes dziesma” ir pilnīgi jauna mūzikas programma, kas viedota no Latviešu komponistu mūzikas, oriģinālās aranžijās. Projekta ietvaros ir plānots organizēt trīs bezmaksas koncertus bērnu un jauniešu auditorijai, ietverot tajos arī sarunu ar klausītājiem.  

Projekta dalībnieki, čellists Marks Viļenskis, akordeonists Artūrs Noviks, kontrabasists Toms Timofejevs, kokliste Līga Griķe un pianists Aleksandrs Kalējs, ir jaunie profesionālie mūziķi, kas latviešu komponistu mūzikai pienes jaunas skanējuma vēsmas, jauneklīgu piegājienu. Pieaicinot tieši jaunos profesionālos māklsiniekus tiek veidota nākamās paaudzes ciešāka saite ar latviešu klasiskās mūzikas kultūru. Projekta ietvaros jaunie mūziķi tiksies ar komponistiem, lai uzzinātu par skaņdarba nozīmi un domu.

Pēc koncerta tiks veidota diskusijas formāta saruna starp māklsiniekiem un jauniešiem, lai uzzinātu jauniešu domas par dzirdēto, atbildētu uz interesējošiem jautājumiem. Jaunie profesionālie mūziķi pastāstīs par skaņdarbu tapšanas procesu, mūziķu sadarbību ar komponistiem, vispārēju mūzikas ceļu un nonākšanu pie klausītāja.

 “Vidzemes dziesmā” tiek atskaņoti G. Pelēča, A.Maskata, G.Pones, M.       Pētersones un citu Latviešu komponistu skaņdarbi. Platona Buravicka “Fandango” un Gundara Pones “Sonāte čellam solo” piedzīvos savu Latvijas pirmatskaņojumu. 

Ja projektu nevarēs realizēt “Covid - 19” epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, tiks veidots video formāta ieraksts, ko varēs izmantot dažādas Vidzemes mūzikas un mākslu skolas. 

 

Mērķi

 • Radīt konkurentspējīgu Latvijas komponistu koncertprogrammu kā piedāvājumu bērnu un jauniešu klausītāju auditorijai;
 • Popularizēt latviešu komponistu darbus bērnu un jauniešu auditorijai ;
 • Nodrošināt profesionālu latviešu mūzikas izpildījumu bez ieejas maksas;
 • Koncerttūres ietvaros izveidot pēckoncerta sarunu priekš bērniem un jauniešiem
 • Paplašināt Vidzemes kultūras pasākumu klāstu ar jaunu kamermūzikas programmu
 • Veidot tiešas sadarbības starp mūziķiem un komponistiem, lai atskaņotu viņu skaņdarbus pēc iespējas pietuvināti sākotnējai skanējuma iecerei.

Uzdevumi

 • Sadarbības izveide ar koncertu norises vietām, koncertu datumu plānojums (Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola, Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola);
 • Skaņdarbu aranžiju izveidošana;
 • Mēģinājumu process;
 • Koncertsarunas formāta izstrāde (priekš diskusijas pēc koncerta);
 • Komponistu piesaiste mēģinājumu procesiem;
 • Koncertprogrammas ģenerālmēģinājumi;
 • Koncertprogrammas atskaņojumi trīs skolās;
 • Mārketinga aktivitātes (preses relīzes, radio intervijas, sadarbība ar attiecīgo Vidzemes pilsētas medijiem);
 • Koncertu atskata(video, audio, foto) un atskaišu sagatavošana.
3. Prioritāte

Šādu pasākumu rīkošana palīdzētu profesionāliem mūziķiem ne tikai atgriezties kultūras dzīves apritē, bet arī radītu atkalsatikšanās prieku ar klausītāju. Rosinot un attīstot latviešu komponistu mūzikas pieejamību, tiek veidotas arī jaunas sadarbības starp izpildītājiem un komponistiem. Ceram uz Vidzemes pilsētu un ciemu akadēmiskās kultūras pieejamības tālāku attīstību, īpaši pievēršot uzmanību jaunajai paaudzei, iesaistot to aktīvā kultūras dzīvē, radot nacionālās kultūras svarīguma sajūtu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Bērni un jaunieši, kas mācās un apgūst mūzikas un mākslas programmas Vidzemes skolās. Pēc koncerta tiks veidota arī neliela saruna starp bērniem, jauniešiem un jaunajiem profesionālajiem mūziķiem, lai uzzinātu iespaidus par dzirdēto, atbildētu uz jautājumiem, izglītotu par mūsdienu komponistu mūzikas nozīmību un akadēmisko kultūru kopumā.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie:

 • Koncertos neliekot ieejas maksu, ceram uz plašu koncerta apmeklētību piesaistot novadu un ciemu iedzīvotājus;
 • Viena koncerta ietvaros uzņemt vismaz 50 cilvēku plašu auditoriju;
 • Sniegt iespēju koncertēt un nodarbināt profesionālus mūziķus 3 mēnešu garumā; 
 • Izpildīt 6 latviešu komponistu skaņdarbus;
 • Veidot 5 jaunas aranžijas dažādu instrumentu sastāvam. 

Kvalitatīvie:

 • Projekta gala rezultātā ceram uz latviešu komponistu skaņdarbu popularizēšanu dažādās Vidzemes pilsētās, piesaistot un izglītojot bērnu un jauniešu mērķauditoriju. 
 • Jauniešiem, skolēniem sniegt  koncertsarunu par mūsdienu latviešu mūzikas komponistiem un profesionālu mūzikas izglītību;
 • Plānots sniegt akadēmiskajiem mūziķiem iespēju koncertēt Covid - 19 laikā un iepazīties ar mūsu valsts komponistu skaņdarbiem, piesaistot arī komponistus mēģinājuma procesam;
 • Veidot veiksmīgu atgriezenisko saiti starp koncerta rīkotājiem, dalībniekiem un apmeklētājiem;
 • Paredzam, ka šādu pasākumu norises veidošana spēj attīstīt, pilnveidot un aktualizēt auditorijas kultūras interesi par latviešu komponistu jaundarbiem un pasākumu apmeklēšanas nozīmi savā reģionā;
 • Iespēja apmeklēt profesionālu mūziķu koncertus, sniedzot iespēju arī jaunajiem profesionāliem mūziķiem koncertēt vismaz trim dažādām auditorijām;  skolēniem  rast diskusijas iespējas pēc koncerta ;