Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
NOD Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”
Projekta kopējās izmaksas:
14480.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8480.00 EUR
Līdzfinansējums:
6000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

1. Projekta apraksts

            Pirms vairāk kā 50 gadiem tika izdots Imanta Ziedoņa pārlaicīgais darbs “Kurzemīte”, kurā paustās idejas salauza daudzu cilvēku horizontus ne tikai toreiz, bet ir apbrīnojami aktuālas arī šodien.

            Ziedoņa muzejs kopā ar Imanta Ziedoņa fondu Viegli no 2019. gada ir uzsākuši piecgades pētniecības un aktīvas komunikācijas ciklu par Imanta Ziedoņa grāmatu “Kurzemīte” un tajā paustajām idejām, kuras ieguļas jaunās, mūsdienīgās un radošās interpretācijās. Pagājušajā gadā Imanta Ziedoņa fonds "Viegli", kopā ar Ziedoņa muzeju spēra nākamo soli un sāka strādāt, lai atdzīvinātu Imanta Ziedoņa "Kurzemītes" ideju par unikālu cilvēku nozīmību un šādu cilvēku izcelšanu mūsu sabiedrības identitātes, pašlepnuma un patriotisma stiprināšanai. 

             Lai izceltu Kurzemes cilvēku, dabas un vēstures unikalitāti, tika izveidots “Radiožurnāls”. Tas ir Latvijā līdz šim nepieredzēts medijs audiovizuālā formātā, kas sevī apvieno drukātu izdevumu ar literāriem stāstiem un fotogrāfijām, ar mūziku, kas komponēta, izmantojot vidē ierakstītas skaņas, un video īsfilmas par žurnāla varoņiem.

             2021. gadā redzam šī projekta turpinājumu, radiožurnāla 2. numurā "Vidus Zeme Šī" aplūkojot vēl vienu no Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem - Vidzemi, lai stāstītu  par tās cilvēkiem, vietām un notikumiem. Atšķirībā no iepriekšējā izdevuma, “Vidus Zeme Šī” numurā papildus tiks pievērsta uzmanība Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma izcelšanai. Tā saturu veidos literāri stāsti par desmit izciliem vidzemniekiem šodien un literāri pētnieciski stāsti par desmit Vidzemei būtiskiem kultūrvēsturiskiem notikumiem, vietām un personībām gan šajā, gan iepriekšējos gadsimtos.

Mērķi

Projekta īstermiņa mērķis ir radīt audiovizuālu materiālu, kas izceļ un popularizē Vidzemes kultūrtelpu un vietējo iedzīvotāju identitāti un savdabīgumu.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir radīt paliekošu saturu, kas kalpos kā laikmetīgs apliecinājums Vidzemes kultūrtelpas unikalitātei, un stiprinās novada iedzīvotāju patriotismu un piederības sajūtu Vidzemei un Latvijai kopumā.  

Uzdevumi

 

1. Sadarbojoties ar Vidzemes bibliotēkām, pašvaldībām un kultūras institūcijām, veikt izpēti un atrast 10 izcilus Vidzemes cilvēkus par kuriem veidot stāstus;

2. Sadarbojoties  Radiožurnāla autoriem un pētniekiem, veikt pētniecisko darbu un radīt 10 stāstus par kultūrvēsturiskiem Vidzemes notikumiem, vietām, cilvēkiem,

3. Ekspedīciju laikā veikt intervijas un video uzņēmumus ar izvēlētajiem Vidzemes cilvēkiem;

4. Ekspedīciju laikā veikt skaņas ierakstus ar neparastām, Vidzemei raksturīgām skaņām;

5. Izveidot Radiožurnāla drukāto izdevumu, tai skaitā 20 literārus stāstus un žurnāla vizuālo identitāti;

6. Radīt 10 mūzikas skaņdarbus par kultūrvēsturiskām vietām un notikumiem Vidzemē, izmantojot ekspedīciju laikā ierakstītās skaņas;

7. Veikt video uzņēmumu apstrādi un īsfilmu sagatavošanu par Vidzemes cilvēkiem žurnāla un izstādes vajadzībām;

8. Veikt Radiožurnāla izplatīšanu un reklamēšanu;

9. Izveidot un atklāt ceļojošo izstādi ar projekta laikā radīto saturu (Cēsīs);

10. Veikt projekta rezultātu izvērtēšanu un izplatīšanu medijos;

2. Prioritāte

Otrā prioritāte pilnībā atbilst projektā paredzamajiem rezultātiem un Imanta Ziedoņa fonda "Viegli" darbības uzdevumiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija plānota 5000 cilvēku apjomā. Plānots, ka izstādi apmeklēs vismaz 3000 cilvēki (2 mēnešu laikā), bet žurnālu izlasīs vismaz 2000 (tāda ir arī žurnāla tirāža, bet tā kā tas būs publiski pieejams, sagaidāms, ka lasītāju skaits būs lielāks.) Domājot par to, lai projekta saturs būtu pieejams cilvēkiem no dažādām paaudzēm un sociālajām grupām, saturs būs pieejams gan reālā, gan virtuālā vidē. Tāpat tas tiks izplatīts (bez maksas) uz dažādām bibliotēkām, pašvaldībām.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta laikā tiks radīts:

·       drukāts izdevums ar 20 literāriem stāstiem par izciliem Vidzemes cilvēkiem, vietām un vēsturiskiem notikumiem (gan šodien, gan vēsturē);

·       10 mūzikas skaņdarbi, kas veidoti no ”Vidzemes skaņām”;

·       10 īsfilmas par šogad satiktajiem 10 izcilajiem Vidzemes cilvēkiem;

·       izstāde ar projekta laikā radīto saturu, kas tiks papildināta ar pētniecībā iegūto informāciju;

·       fotogrāfijas, kas papildinās žurnāla un izstādes saturu;

Projekta rezultāti aptvers vismaz 15 000 lielu cilvēku mērķauditoriju. 1000 drukātie “Radiožrunāla” izdevumi tiks dāvināti Vidzemes skolām, bibliotēkām, pašvaldībām, kultūrvietām.

Tiks stiprinātas Latvijas iedzīvotāju zināšanas piederības sajūta savam  lokālajam kultūrnovadam, gan valstij kopumā.